2024.06.13, Csütörtök

Aktualitások Törökszentmiklóson

torokszentmiklos.hu

2016.08.03. 16:08

Útfelújítások és a szemétszállítás foglalkoztatják ma a lakosokat

Markót Imre, Törökszentmiklós polgármestere tartott sajtótájékoztatót, ahol az út és járdajavításokról valamint a hulladékgazdálkodási tevékenység további ellátásáról.

Az önkormányzat saját bevételei terhére idén 96,6 millió Ft értékben végez felújítási munkákat. Hangsúlyozta, hogy az elmúlt években a 2006-os Hunyadi úti 11 millió Ft-os felújítást kivéve, csak pályázati forrásból valósultak meg a jelentős mértékű útfelújítások.

 

Az alábbi helyszíneken zajlanak a munkák:

  • Bethlen G. utca Kossuth-Batthyány közötti szakaszán a járda felújítás mellett parkoló kialakítása és a csapadékvíz elvezetése is megtörténik 12,5 millió Ft-ból,
  • Alkotás utcában a Széchenyi út felöl közel 70 méter hosszú betonozott szakasz aszfaltborítása valósul meg 2,29 millió Ft-ból,
  • Bottyán J. utca út burkolata a Tenyői-Babits M. közötti szakaszon felújításra illetve szélesítésre kerül. Az árkok rendbetétele mellett nemes padkák épülnek majd az út mellett 64 millió Ft-ból.
  • Herman O. utcában a Kölcsey-Táncsic s közötti szakasz újul meg 7,2 millió Ft-ból,
  • A tanuszoda út és parkoló építésére 10,5 millió Ft áll majd rendelkezésre.

 

Polgármester úr bejelentette, hogy az önkormányzat felmondta Kommunális Kft.-vel kötött hulladékgazdálkodással kapcsolatos közszolgáltatási szerződését. A Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. feladata az ország területén levő körülbelül 160 hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatot ellátó szervezet feladatellátásának koordinálása.

A hulladék törvény meghatározta, hogy 2016. április 1. után a közszolgáltatást végző szervezetek közvetlenül a szolgáltatást igénybe vevők számára számlát nem bocsáthatnak ki.  A számlázáshoz és a bevételhez kapcsolódik,  hogy a közszolgáltatást végző szervezetek a szolgáltatási díjat az NHKV Zrt.-től kapják meg, viszont az még nem tudott számlát kibocsátani. Ezen időponttól a Kommunális Kft. bevétel nélkül dolgozott és 4,7 millió Ft-os veszteséget termelt havonta. Ezért az önkormányzat  úgy döntött, hogy felmondja a kft.-vel kötött szerződését. Az önkormányzat kérte a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi igazgatóságnál a szolgáltató kijelölést. A katasztrófavédelemnek 15 napos határidővel közszolgáltatót kell kijelölnie az adott településen, vagyis augusztus 17-től már az általa kijelölt cég viszi el a szemetet.  Az utóbbi időben több megyei település is élt a kijelölés lehetőségével. A katasztrófavédelemnek az ellátás hatékonyságához, gyorsaságához, gazdaságosságához fűződő közérdek, továbbá a lakosság méltányos érdekei figyelembe vételével kell a döntését meghoznia. A Polgármester véleménye szerint egyébként a Törökszentmiklósi Kommunális Nonprofit Szolgáltató Kft. teljes mértékben megfelel ennek a törvényi előírásnak, tehát kijelölhető lenne a feladat ellátására. 

forrás: torokszentmiklos.hu