2024.06.25, Kedd

Ünnepi Ülés és Díjátadás a Megyeházán

jnszm.hu

2016.08.19. 06:57

A rendezvényen negyvenegy megyei elismerő díjat és címet adtak át.

lyenkor a Kárpát-medencében és szerte a világban, ahol magyarok élnek, ünnepelünk és emlékezünk - kezdte ünnepi beszédét Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke az augusztus 20-a alkalmából tartott ünnepi megemlékezésen Szolnokon, a Megyeháza dísztermében.

Az ünnep emelkedett hangulatát a regnáló és emeritus jász és nagykun kapitányok bevonulása fokozta. A Jászkun Indulóra 13 regnáló és emeritus jász és nagykun kapitány bevonulásával kezdődött a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés ünnepi ülése, majd Molnár László, a szolnoki Szigligeti Színház művésze szavalataival folytatódott a műsor. 

"Szent István királyunk gránit alapokra tette le az ország alapjait, amely azóta is él és virágzik. Kiálltuk az idő próbáját több olyan "huzatos" időszakban, amikor több nép eltűnt az idő viharában. Szent István igazi reál politikus volt. Ha nem köti az ország hajóját a Nyugathoz, akkor a történelem vihara el sodort volna bennünket. Rajtunk, őseinken keresztül folyt keresztül az elmúlt 1000 év: mi voltunk, akik behívtuk a jászokat és kunokat, mi csatáztunk Mohácsnál, nekünk voltak 48-49-ben ifjú forradalmáraink, szabadságharcosaink, nekünk voltak aradi vértanuink." - ezekkel a gondolatokkal kívánt méltóságteljes ünnepet Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke minden magyarnak. 


Ezt követően a megyei közgyűlés elnöke, valamint Piroska Miklós és Berec Zsolt Miklós alelnökök és Rentzné Dr. Bezdán Edit címzetes megyei főjegyző asszony átadták a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat kitüntető díjai és címeit. 

 

1. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉÉRT DÍJ-ban részesült:

• Farkas Rozika túrkevei származású nóta és dalénekes, a szülőföld szeretetét egyéni módon közvetítő népdalkultúra ápolásáért. 
• Józsa László, a kunszentmártoni Deák Ferenc Utcai Általános Iskola nyugalmazott tanára pedagógiai és helytörténeti tudományos kutatómunkája alapján.
 a Keresztény Értelmiségiek Szövetsége Jászberényi csoportja, a szakrális, kulturális területen végzett tevékenysége alapján. 
• Lits László és Papp László, az NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. két ügyvezető igazgatója a megye és a megyeszékhely fejlődése érdekében, a közszolgáltatások magas színvonalú biztosítása terén nyújtott kiemelkedő szakmai tevékenysége alapján.
• a mezőtúri Teleki Blanka Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium tantestülete kiemelkedő közösségteremtő és oktató-nevelő munkája alapján. A díjat átveszi: Majoros Gergely, az intézmény igazgatója.

 

2. A megye egészségügyi ellátása érdekében példamutató, kiemelkedő tevékenységet kifejtő, a gyógyítás, a megelőzés területén jelentős eredményt hozó új eljárást bevezető, az ellátást bővítő személyek és közösségek elismerésére alapította a Megyei Közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ-at. 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI EGÉSZSÉGÜGYI DÍJ-ban részesült:

• Dr. Gyergyói László kisújszállási háziorvos, példaértékű szakmai munkája és egészségügyi szervező tevékenysége, példamutató munkája alapján.
• Nagy Tiborné, a Jászberényi Szent Erzsébet Kórház Krónikus Osztályának főnővére az egészségügyi ellátásában végzett kiemelkedő szakmai munkája és példaértékű vezetői tevékenysége alapján.  
• Szalka Gyuláné (posztumusz), Jászapáti város idén elhunyt védőnője kiemelkedő színvonalú szakmai munkája alapján. 

 

3. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYE EURÓPA DÍJA kitüntetést a megye európai integrációjának érdekében, a megye nemzetközi kapcsolatainak fejlesztésében, az európai uniós értékek ismertetésében, népszerűsítésében kimagasló érdemeket elérő személyek és közösségek elismerésére alapította. A kitüntetésben részesült: 
• a karcagi székhelyű Road Service Kft., az európai kapcsolatok építése területén végzett kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkájának elismeréseként. A díjat  Illés-Tóth Kálmán tulajdonos-ügyvezető vette át. 

 

4. A megye gazdasági életében, a terület- és településfejlesztésben, az ipari, a mezőgazdasági, a kereskedelmi, a műszaki és egyéb területeken kimagasló szakmai, hivatásbeli érdemeket elérő személyek és közösségek elismerésére alapította a közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI GAZDASÁGI DÍJ-at. A díjban részesült:

• a karcagi székhelyű Fátyolüveg Kft., a gazdasági élet fejlődése érdekében végzett tevékenysége alapján. A díjat átvette: Gál András ügyvezető igazgató.  
• a MÁV Start Zrt., a megyeszékhely és a megye gazdaságának fejlődése érdekében végzett kimagasló munkájáért, a munkahelyteremtés terén végzett kiemelkedő tevékenységéért. A díjat Csépke András vezérigazgató vette át. 
• a mezőtúri székhelyű Rafi Hungária Kft., az elektromechanikai iparágban végzett kiemelkedő szakmai munkája és a munkahelyteremtés terén nyújtott kiemelkedő tevékenysége alapján. A díjat átvette: Tóth Lajos ügyvezető.


5. A megye kulturális életében jelentős alkotó, szervező tevékenységet végző, hosszú ideje kimagasló színvonalú eredményeket elérő, a közművelődés korszerű formáinak és módszereinek kidolgozásában és megtartásában, hagyományőrzésben résztvevő személyek és közösségek elismerésére alapított 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZMŰVELŐDÉSI DÍJ-ban részesült:

• a Kisújszállási Művelődési Központ és Könyvtár. A kollektíva a közművelődés területén végzett kimagasló munkája elismeréseként részesül az elismerésben. A díjat átvette: Janó Lajos igazgató.
• a Mezőtúri Városi Nyugdíjas Klubot, a szépkorúak kulturális és közösségi életét aktívan formáló közel 3 évtizedes tevékenysége alapján. A díjat Bacsa Miklósné klubvezető vette át. 
• Szűcsné Urbán Mária, a jászberényi Vigano Alapfokú Művészeti Iskola igazgatónője kiemelkedő szakmai munkája elismeréseként. 


6. A megye művészeti életének - zene, táncművészet, képzőművészet, irodalom és színházművészet, építőművészet, film, fotóművészet - fejlesztése területén kiemelkedő alkotó munkát végző, a megye szellemi életét gazdagító, művészeti hagyományokat ápoló személyek és közösségek elismerésére alapította a Közgyűlés a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI MŰVÉSZETI DÍJ kapott: 

• a Kunszentmártoni Alapfokú Művészeti Iskola és Kunszentmártoni Fúvószenekar, több évtizedes kiemelkedő művészeti és a Tiszazugban zenét tanuló fiatalokért végzett magas színvonalú tevékenysége alapján. A díjat átvette Bahil-Csomán Éva igazgatónő. 
• a karcagi Nagykun Honvédbanda, kiemelkedő művészi tevékenysége alapján. A díjat külföldi úton való távollét miatt későbbi időpontban veszik át. 
• Velkeiné Pócz Ilona, a jászberényi Lehel Vezér Gimnázium tanára oktatási, nevelési és példaértékű művészeti munkája alapján. 

 

7. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye oktató-nevelő munkájában, a szakképzésben, a tehetséggondozás és felzárkóztatás területén kimagasló pedagógiai és szakmai felkészültségük alapján újszerű és hatékony pedagógiai módszerek kidolgozásában és alkalmazásában számottevő sikereket elérő, helytállásuk alapján példamutató tevékenységet folytató személyek és közösségek elismerésére alapította a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-at. 
JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI PEDAGÓGIAI DÍJ-ban részesült: 
• Körmendi Zoltán, a Mezőtúri Református Kollégium műszaki igazgató-helyettese több évtizedes kiemelkedő, a középfokú agrár-műszaki szakirányú képzés terén végzett pedagógiai tevékenységéért.
• a Mezőtúri Általános Iskola és, Alapfokú Művészeti Iskola Bárdos Lajos Alapfokú Művészeti Iskolája tantestülete a magas színvonalú művészeti nevelés és tehetséggondozás területén végzett tevékenysége alapján. A díjat Karapancsevné Jász Ildikó igazgatónő vette át. 
• Nagy Istvánné néprajzkutató, a kisújszállási Móricz Zsigmond Református Kollégium Arany János Általános Iskolájának tanára kiemelkedő pedagógiai munkájáért, kultúrát gazdagító tevékenységéért. A díjat külföldi úton való távolléte miatt későbbi időpontban veszi át. 
• Papp Mária, a Jászberény Városi Óvodai Intézmény igazgató-helyettese példamutató emberi, vezetői kvalitásai, kiemelkedő szakmai tevékenysége alapján. 
• Dr. Sántha Józsefné, a karcagi egykori Kálvin 9. Általános Iskola nyugalmazott tanárnője eredményei, szakmaisága és embersége, kiváló munkája alapján.  
• Szabó Róza, az Oktatási Hivatal Szolnoki Pedagógiai Oktatási Központjának vezetője színvonalas, az oktatás terén végzett több évtizedes munkája, elhivatott szakmai tevékenysége alapján.
• Tamási Istvánné, jászladányi nyugalmazott óvodavezetőnő életpályája, páratlan szakmai tudása alapján. 

 

8. Az önkormányzati testületekben és hivatalokban, a közigazgatásban kiemelkedő közszolgálati, szakmai munkát végző, a megye lakossága életkörülményeinek javításáért tevékenykedő, általános közmegbecsülést kivívó személyek elismeréséért a Közgyűlés JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI ÉS KÖZIGAZGATÁSI DÍJ-at adományozott:

• Bobák Zoltán, a Jászberényi Polgármesteri Hivatal Jogi és Önkormányzati Irodájának irodavezetője részére felelősségteljes, emberséggel végzett szakmai munkája alapján.  
• Boros Istvánné, a Mezőtúri Polgármesteri Hivatal nyugalmazott köztisztviselője részére magas színvonalú szakmai munkája alapján. 
• Finta Orsolya, a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának osztályvezetője részére magas színvonalú szakmai munkája alapján.


9. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés a megye szociális ellátása, a gyermek és ifjúságvédelem érdekében példamutató, kiemelkedő tevékenységet kifejtő, a gondozás, a megelőzés területén jelentős eredményt hozó, az ellátást bővítő személyek és közösségek elismerésére alapította a JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI SZOCIÁLIS DÍJ-at. A díjban-ban részesült: 

• Bozóki Jánosné, a Jászberényi Szent Ferenc Egyesített Szociális Intézmény vezetője kiemelkedő szakmai tevékenysége alapján. A díjazottat köszönti: Pócs János, a Jászság országgyűlési képviselője. 
• Békéssy Klára, a szolnoki Liget Otthon Fogyatékos Személyek Ápoló, Gondozó Otthonának igazgatója kiemelkedő szakmai munkájáért. A díjazott a mai napon állami kitüntetésben részesült, ezért a díjat egy későbbi időpontban veszi át.

 

10. A megye testnevelési és sportmozgalmában, a sportolók eredményes felkészítésében, az egészséges életmódra nevelés terén kimagasló szakmai eredményeket elérő személyek és közösségek tevékenységének elismerésére alapított JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TESTNEVELÉSI ÉS SPORT DÍJ-ban részesült:

• Bánkiné Czikkely Zsuzsanna, a Mezőtúri Általános Iskola testnevelő tanár kimagasló sportszakmai és a gyógytestnevelés terén végzett kiemelkedő, felelősségteljes munkája elismeréseként.
• a karcagi Nagykun Horgász Egyesület a sport, az egészséges életmódra nevelés területén végzett kiemelkedő teljesítményt nyújtó munkájának elismeréseként. A díjat átvette: Kalocsai László, az egyesület elnöke és Nagy Lajosné gazdaságvezető.  

• Oláhné Harsányi Mária, a Jászsági Általános Iskola jászberényi Bercsényi Miklós tagintézményének testnevelő tanárnője kimagasló sportszakmai munkája elismeréseként. 

 

11. A tudomány különböző szakterületein a megye fejlődését szolgáló, kiemelkedő tudományos-, ismeretterjesztő tevékenységet végző, a nemzetközi és hazai tudományos értékek alkalmazásával, felhasználásával, alkotó munkájával sikereket elérő személyek és közösségek teljesítményének elismerésére alapított JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI TUDOMÁNYOS DÍJ-ban részesült: 
• Dr. Pethő László, Jászberényben élő szociológus, nyugalmazott egyetemi docens a megye fejlődését szolgáló kiemelkedő tudományos munkájáért. A díjazott a mai napon állami kitüntetésben részesül, ezért a díjat egy későbbi időpontban veszi át. 


12. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés által a megye közrendje, közbiztonsága, a polgári védelem és a tűzvédelem területén kiemelkedő, hatékony szervező és propagandamunkát kifejtő személyek és közösségek tevékenységének elismerésére alapított JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI RENDÉSZETI ÉS KÖZBIZTONSÁGI DÍJ-ban részesült:

• Tóth Imre, Jászladány település polgárőre, több évtizedes, a közrend és közbiztonság érdekében kifejtett tevékenysége alapján. A díjazottat köszönti: Pócs János, a térség országgyűlési képviselője és Bertalanné Drávucz Katalin, Jászladány település polgármestere.

 

13. A Megyei Közgyűlés Jász-Nagykun-Szolnok megye településeinek fejlesztése, értékeinek gyarapítása, hírnevének növelése terén kiemelkedő teljesítményt elért, általános közmegbecsülést kivívott polgármesterek tevékenysége elismerésére alapította AZ ÉV POLGÁRMESTERE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN DÍJ-at.

 

AZ ÉV POLGÁRMESTERE JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYÉBEN DÍJ-ban részesült: 
 Kecze István Kisújszállás város polgármestere felelősségteljes és eredményes polgármesteri tevékenysége alapján.
• Zelenai Tibor Károlyné Jászfelsőszentgyörgy község polgármestere felelősségteljes és eredményes polgármesteri tevékenysége alapján. 

 1.) A Megyei Közgyűlés

kiemelkedő idősügyi tevékenysége elismerésére „Idősbarát Önkormányzat” címet adományozott városi kategóriában:Mezőtúr Város Önkormányzata részére. A címmel Sisa József jászberényi iparművész által készített tűzzománc falikép, oklevél és 100 ezer Ft összegű jutalom jár. A címet átvette:  Herczeg Zsolt, Mezőtúr város polgármestere

• A Megyei Közgyűlés „Idősbarát Önkormányzat” címet adományozott községi kategóriában: Pusztamonostor Község Önkormányzata részére.A címet  Sári Ferenc, Pusztamonostor község polgármestere vette át. 

2.) 
A Megyei Közgyűlés által a megye turisztikai vonzerejét növelő, kiemelkedő tevékenység elismerésére 2016-ban „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” címet 
adományozott: a kisújszállási Kivilágos Kivirradatig Fesztivál részére. A címmel Nagyné Török Zsóka tiszafüredi fazekas, népi iparművész által készített kerámia tál és oklevél jár. A címet Kecze István, Kisújszállás város polgármestere vette át. 

• A Megyei Közgyűlés „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” címet  adományozott: " Jászalsószentgyörgy turisztikai attrakciói" részére. A címet átvette: Szarvák Imre, Jászalsószentgyörgy polgármestere. 

forrás: jnszm.hu