2024.06.21, Péntek

Megújuló energiaforrásra állhatnak át települések az új uniós pályázatban

palyazatihirek.eu, magyarepitok.hu

2016.09.19. 14:56

A TOP keretében 37 millió forintnyi forrás nyílik meg ősszel, energetikai korszerűsítést és a megújuló energiaforrások kiaknázását valósíthatják meg belőle az önkormányzatok.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) hamarosan újra megnyílik két pályázat, összesen 37 milliárd forintos kerettel.

  • Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése - TOP-3.2.1
  • Önkormányzatok által vezérelt, a helyi adottságokhoz illeszkedő, megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló energiaellátás megvalósítása komplex fejlesztési programok keretében - TOP-3.2.2

A pályázatok minden megyében elérhetőek lesznek, ott is, ahol korábban lezárult a pályázási lehetőség. A támogatás mértéke az összes elszámolható költség 100 százaléka. A 2016 őszén várható két felhívás értelmében a megyei jogú városok kivételével valamennyi helyi önkormányzat, illetve a teljes mértékben önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok pályázhatnak (kivéve a távhőszolgáltatást végző társaságok).

 

TOP-3.2.1

A pályázat célja az önkormányzati tulajdonú épületek energetikai korszerűsítése:

  • hőszigetelés korszerűsítése,
  • fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése,
  • napkollektoros vagy napelemes rendszer kiépítése, hőszivattyú rendszerek telepítése,
  • fosszilis- vagy vegyes- (fosszilis és megújuló egyaránt) vagy tisztán megújuló energiaforrásokból táplálkozó helyi közösségi fűtőműre, vagy hulladékhőt hasznosító rendszerre való csatlakozás megteremtése.

A fejlesztések eredményeként egyszerre csökken az önkormányzatok energiaköltség-jellegű kiadása, függetlenné válhatnak a fosszilis energiahordozóktól, valamint csökkenhet Magyarország üvegházhatású gázkibocsátása.

 

TOP-3.2.2

A felhívás célja olyan projektek támogatása, amelyek térségi és települési jelentőségűek, kisebb léptékűek és települési illetve településközi koordinációt igényelnek. Emellett a saját (közcélú) energiaigény kielégítését, a megújuló energiaforrásokból nyert energia termelését és helyi felhasználását célozzák.

  • Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése biomassza alapú megújuló energiával.
  • Saját (közcélú) fűtési, hűtési, villamos energia igény kielégítése geotermikus energiával.
  • Napenergia alapú villamos erőművek létrehozása saját (közcélú) villamosenergia-igény kielégítése céljából.
  • Az energiatermelő rendszer tüzelőanyag ellátását közvetlenül biztosító, szilárd biomassza előállításához, tároláshoz szükséges logisztikai rendszerek, épületek, berendezések, gépek beszerzése (önállóan nem támogatható).

 

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás minimum és maximum összege, továbbá a benyújtási határidők a felhívások területi egységre vonatkozó terület specifikus mellékletében kerülnek majd szabályozásra.