2024.06.21, Péntek

Túrkevén nyitották meg a református iskolák tanévét

kormany.hu

2016.09.01. 10:48

Ünnepi istentisztelet keretében Túrkevén került sor a Magyarországi Református Egyház 170 köznevelési intézményének közös tanévnyitó ünnepére, ahol Hegyi László egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár mondott ünnepi köszöntőt.

Dr. Fekete Károly püspök igehirdetését, Dr. Huszár Pál világi elnök és Dr. Szabó István püspök, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke ünnepi beszédét követő köszöntőjében Hegyi László helyettes államtitkár az oktatás-nevelés területén megnövekedett egyházi szerepvállalást méltatva hangsúlyozta: az egyházi iskola elkötelezett, hiszen az érték nem semleges, hanem teremtő erő. Ha felismeri, követi az ember, akkor életének központi, mindennapjait formáló, irányító erővé válik. Így az értékalapú egyházi iskola kiemelt célja a nevelés. Amikor Magyarország kormánya támogatja az egyházakat abban, hogy fenntartóként köznevelési intézményeket működtessenek, ezt az értékközvetítő és értékteremtő munkát ismeri el. Az elmúlt öt év adatait számba véve a helyettes államtitkár megállapította, a református intézmények száma 2010 óta közel kétszeresére növekedett, így mára meghaladja a százhetvenet, az ott tanulók száma pedig több mint ötvenezer.

 

A kormány támogatásairól szólva kiemelte, lehetőség nyílt a Debreceni Református oktatási-nevelési intézményrendszer infrastrukturális fejlesztésére, amelynek keretében 2017-re, a Reformáció ötszázadik évfordulójára 10 milliárd forintból a debreceni református oktatási épületek XXI. századi színvonalnak megfelelően újulnak meg. Továbbá a budapesti nevelés és oktatás ikonikus helyszíne a Baár-Madas Református Gimnázium 2017-ben több mint hatszázmillió forint kormányzati támogatásból bővülhet tornacsarnokkal és tantermekkel. A kormány döntést hozott arról is, hogy támogatja a Budafoki Református Iskola, valamint a nagymúltú Pápai Református Kollégium bővítését, illetve intézménykorszerűsítését.

Az egyházi köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére a 2020-ig terjedő időszakban uniós forrásból a magyar kormány 20 milliárd forintot meghaladó támogatást szán, amellyel a minőségi oktatás, sportcsarnokok, tornatermek, szaktantermek valósulhatnak meg.

„Nemzetünk kultúráját, tudományos életét meghatározó nagyjaink kaptak szellemi, lelki útravalót hazánk református kollégiumaiban. Hiszem, hogy a református egyház szerepvállalásának és Magyarország Kormánya támogatásának köszönhetően ezek a nagyhírű intézmények biztos értékmérővel, valamint korszerű tudással felvértezett fiatalokat bocsátanak ma is az életbe – tette hozzá Hegyi László.

Az ünnepi eseményen átadták a református pedagógusok munkáját elismerő kitüntetést, a Makkai Sándor-díjat is.