2024.06.25, Kedd

Az óvoda a hazai nevelés legkiegyensúlyozottabb területe

mti

2016.10.21. 09:20

A Kisgyermekkori nevelés támogatása elnevezésű, több mint 1,260 milliárd forintos kiemelt uniós projekt nyitókonferenciáját rendezték tegnap Szolnokon.

 

Sipos Imre, az Emberi Erőforrások Minisztériumának köznevelésért felelős helyettes államtitkára köszöntőjében kifejtette, óvodai nevelésben ma több mint 320 ezer gyermek részesül az országban, 4790 feladatellátási helyen. Ezeken több mint 31 ezer óvodapedagógus dolgozik és további 25 ezer 400 ember segíti a munkát.


A köznevelési törvény kiemelt feladatként határozza meg a kisgyermekkori fejlesztést, különös figyelemmel a sajátos nevelési igényű, valamint a beilleszkedési, magatartási, tanulási nehézségekkel küzdő gyermekekre.

A helyettes államtitkár a magyar iskolarendszer feladatának nevezte a lemorzsolódás elleni, a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelmet, amelyhez szorosan kapcsolódik a koragyermekkori fejlesztés. Erre vonatkozóan az Európai Bizottság is ajánlásokat fogalmazott meg az uniós országok, köztük Magyarország számára is. Egy publikált közleményben leszögezik: nagyon magas a koragyermekkori nevelésbe fektetett erőforrások megtérülése. 


Beneda Attila család- és népesedéspolitikáért felelős helyettes államtitkár az eseményen elmondta, nehéz demográfiai helyzetben van ma Magyarország, de számos lépés történt, hogy a "családi lét" megfelelő hangsúlyt kapjon a társadalomban.
A cél megadni a lehetőséget a családoknak, a nőknek a választásra, hogy otthon maradnak és nevelik a gyermekeiket, vagy dolgoznak a gyermeknevelés mellett. Az ennek érdekében történt intézkedések között említette a gyed extrát és a bölcsődei rendszer kiszélesítését.

 

Maruzsa Zoltán, az Oktatási Hivatal elnöke előadásában szólt a háttérintézmények átalakításáról, az érintett intézmények között említette az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetet (OFI) és a múlt év végén megszűnt Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-t. Előadásában felsorolta egyebek mellett az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program (EFOP) projektjei közül az oktatási terület fejlesztési programjait.

 

A kisgyermekkori nevelési program projektgazdája az Oktatási Hivatal, konzorciumi partnere a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. 
Brassói Sándor, az OH köznevelési elnökhelyettese a konferenciához kapcsolódó sajtótájékoztatón közölte, a 36 hónap futamidejű projekt célja a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés biztosítása a kora gyermekkori nevelésben. A program kiemelt figyelmet fordít a 3 éves kortól kötelező óvodai nevelésben való részvétel szakmai támogatására és az óvodai nevelés országos alapprogramjában rögzített hátránycsökkentő szerep eredményes megvalósítására.

 

A program kétszintű támogatást biztosít: egyrészt az óvodákban dolgozó óvodapedagógusokat, óvodavezetőket, másrészt az óvodai nevelésről kötelezően gondoskodó önkormányzatok óvodai feladatot ellátó köztisztviselőit kívánja bevonni. 

Aktuálisóvodaóvodapedagóguskisgyermekkor