2024.06.13, Csütörtök

Fontos döntések Szolnok Közgyűlésén

szolnok.hu

2016.10.02. 10:21

A nyári szünet utáni első ülését tartotta Szolnok város közgyűlése, melyen a képviselők meghallgatták a Szolnok Városi Polgárőr Egyesület beszámolóját, döntöttek a Verseghy Ferenc könyvtár vezetőjének személyéről, és elfogadták az előterjesztést, mely szerint megújul a Móra Ferenc úti rendelő. Szabadidőpark létrehozására is pályázik a város, sikeres pályázat esetén a Széchenyi lakótelepen alakítják ki a parkot.

Az idei büdzsé sem volt forráshiányos, így a tervezett feladatok teljesítése nem okozott likviditási problémát, hangzott el Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2016. évi gazdálkodásának I. félévi helyzetével kapcsolatosan. Az első félévre tervezett bevételnek a 43%-a folyt be, részben amiatt, mert a helyi iparűzési adó kevesebb lett a vártnál. Árnyalja a képet, hogy szeptember 15-e volt a határideje az előleg fizetésnek, aminek a pénzügyi eredménye még nem szerepel az első félévi tájékoztatóban. Elhangzott az is, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésével vásárolt kincstárjegyek révén több, mint 4 millió forint kamathoz jutott a város.

 

Módosul a szolnoki helyi buszközlekedés menetrendje. A Reptár megnyitásával egyidőben kísérleti jelleggel új, 14-es számú járat indult el, mindez nem jelent többletköltséget a városnak. Az új járat a vasútállomástól a Reptárig közlekedik, hétfő kivételével minden nap kétóránként.

 

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal tevékenységéről dr. Bozó Andrea járási hivatal-vezető tájékoztatta a testületet, míg a BI-KA Logisztika Kft. tevékenységét mutatta be.

 

Többek közt a munkásmozgalmi szobrok elhelyezéséről is tárgyalt a közgyűlés. A diktatúra még megmaradt jelképeit az 56-os forradalom hatvanadik évfordulójának alkalmából a szobortörténeti parkba szállítanák, illetve megvizsgálják a Szolnokon történő elhelyezés lehetőségét is.

 

Döntöttek a képviselők a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához történő csatlakozásról, és a Verseghy Ferenc könyvtár igazgatójának személyéről. Két pályázó – Balázs Ildikó és Czakóné Gacov Katalin - közül a testület a szakmai indokok alapján Czakóné Kacov Katalint találta alkalmasnak az intézmény vezetésére.

 

Elfogadták ez előterjesztést, így a város - 2016. évi költségvetésének terhére 5 millió forintból - közérdekű tájékoztatási programot indított, melyben felhívja a szolnoki választópolgárok figyelmét a népszavazáson való részvétel fontosságára.

 

A testület elfogadta az előterjesztést, így Szolnok város alakulat zászlót adományoz a Magyar Honvédség II. Különleges Rendeltetésű Ezred részére, abból az alkalomból, hogy az ezred 2016. október 4-én felveszi vitéz Bertalan Árpád ejtőernyős őrnagy nevét.

 

Mivel Horváth Lászlónak, a Damjanich János Múzeum igazgatójának megbízatása 2016. december 31-én lejár, így aktuálissá vált a magasabb vezetői megbízására vonatkozó pályázat kiírása.

 

A már elfogadott 28 út felújítása mellett, a négymilliárdos út- és járdafelújítási program részeként, a támogatói szerződés módosítását követően megújulhat az Aradi út. Az okirat módosításának kezdeményezését ugyancsak támogatta a testület.

 

Régóta várt beruházás indulhat, hamarosan megújul a Móra Ferenc úti rendelő. A város 210 millió forintos - százszázalékos - támogatást nyert az épület modernizálására, megtörténik az akadálymentesítés is. Egy Véső úti fejlesztés kapcsán 500 millió forint pályázati pénzből megoldódik a telep csapadékvíz, esővíz elvezetése. A tervek szerint a különböző rendszereket összekötik, hogy nagyobb esőzések után ne álljon meg a víz.

 

A város a Contact Mentálhigiénés Konzultációs Szolgálattal összefogva 3 millió 700 ezer forintos pályázatot nyújt be az Auchan Ifjúságért Alapítványához park kialakítására a Széchenyi lakótelepen. Sikeres pályázat esetén a Malom út végében egy 300 négyzetméter alapterületű, játszótérrel, homokozóval, bográcsozóval ellátott szabadidő park kap majd helyet.

 

A volt Tüdőkórház területének rendezése is megtörténhet, hogy azt követően pályázat útján a terület értékesíthető és hasznosítható legyen. A hasznosítás célja lakásépítés az értékes őspark megóvásával.

 

A városban – a Sólyom úton – már működik egy elektromos töltőállomás, és a testület döntése alapján újabb ötöt alakíthatnak ki a „Jedlik Ányos Terv" Elektromos töltőállomás alprogramjának keretében benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén.

 

A Szolnok Városi Polgárőr Egyesület 2015. évi tevékenységéről, a közbiztonság érdekében végzett jelenlegi és jövőbeni feladatairól szóló beszámoló is elhangzott a testületi ülésen. Mint elhangzott, a 2015-ös esztendőben több, mint 16 ezer órát dolgoztak a polgárőrök, együttműködve a rendőrökkel, vámosokkal és a közrendvédelmi szolgálat munkatársaival. Az egyesületnek önálló szolgálata is van, mely tavasszal kerékpáros járőrszolgálattal is kiegészült. Az egyesület jelenleg 80 munkatárssal dolgozik, terveik közt szerepel a kerékpáros szolgálat mellett a motoros járőrszolgálat beindítása is.