2024.06.25, Kedd

Tájékoztató a nyári táborok ellenőrzéséről

kormanyhivatal.hu

2018.06.20. 12:39

A kormányhivatalok hatósági ellenőrzéseinek legfőbb célja, hogy felhívja a figyelmet az esetleges hiányosságokra ezzel is hozzájárulva a gyerekek felhőtlen és vidám kikapcsolódásához.

 

Az idei tanév befejezésével hétfőtől a gyermek-és ifjúsági táborok is várják a vakációzó diákokat. Egyre több gyermek tölt el néhány hetet az egyre szélesedő és egyre érdekesebb programot nyújtó táborokban. Ezért sem mindegy, hogy milyen körülmények fogadják az oda érkező diákokat.

 

A Szolnok Járási Hivatal Hatósági Főosztály Népegészségügyi Osztálya a táborokat 2 jogszabály alapján vizsgálja:

 • a tanuló ifjúság üdülésének és táborozásának egészségügyi feltételeiről szóló 12/1991. (V. 18.) NM rendelet; valamint
 • egyes nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshelyek üzemeltetésének egészségügyi feltételeiről szóló 37/2007. (VII. 23.) EüM–SZMM együttes rendelet.

A táborozást szervezők — a táborozás helyének és időpontjának, valamint a táborozásban részt vevők számának megjelölésével — a tervezett tábor, illetve üdülő megnyitása előtt legalább 6 héttel értesítik a tábor helye szerint illetékes fővárosi és megyei kormányhivatal népegészségügyi feladatkörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalát. A bejelentés tényéről a járási hivatal népegészségügyi munkatársai igazolást küldenek ki a táborszervezők részére, melyet a táborozás ideje alatt a szervezőknek a helyszínen kell tartaniuk. Ha a táborozás vándortábor jellegű, a szervezőknek a kiindulási pont szerint illetékes járási hivatalt kell értesíteniük.

A tábor működése során helyszíni szemlét végeznek, mely során vizsgálják az alábbiakat:

 • tábor fenntartója, tábor jellege, működtetése,
 • táborban ellátható gyermekek száma, életkora, valamint az ellenőrzés időpontjában jelenlévő gyermekek száma,
 • táboroztató személyek száma,
 • tábor helye és környezete,
 • ivóvíz minőségű víz biztosított-e, melyet vándortábor jellegű táborok esetén is biztosítani kell
 • mellékhelyiségek száma, állapota: egy táborban a táborozók számára legalább egy illemhelyet és kézmosási lehetőséget kell kialakítani nemenként. Ezek számát minden 20 férőhely után egy illemhellyel és kézmosási lehetőséggel kell bővíteni. A táborban a mosakodási lehetőséget is biztosítani kell,
 • rendelkezésre áll-e udvar/kert: amennyiben nem, hol levegőztetik a gyermekeket,
 • egészségügyi ellátás biztosított-e, ha igen, milyen módon; található-e elsősegélynyújtó felszerelés a tábor helyszínén,
 • a helyszínen be tudják-e mutatni a táborozók szülői egészségügyi nyilatkozatát. Ezen szerepel a gyermek neve, kora, lakcíme, anyja neve, továbbá, hogy tetű- és rühmentes a gyermek, nem szenved-e valamilyen fertőző/nem fertőző betegségben, észlelnek-e rajta tüneteket,
 • külön tárolják-e a tiszta és a szennyes textíliákat; textíliák állapotának és tisztaságának vizsgálata,
 • étkeztetés módját,
 • a különböző veszélyes anyagok/keverékek tárolása megfelel-e a jogszabályban előírtaknak
 • bejelentették-e a Népegészségügyi Osztály felé a veszélyes anyagokkal, veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet,
 • a helyszínen megtalálhatóak-e a veszélyes anyagok/keverékek Biztonsági Adatlapjai,
 • a nemdohányzók védelmével kapcsolatos jogszabályi előírásokat betartják-e,
 • a takarítottság megfelelő-e,
 • hulladék gyűjtése és tárolása megfelelő-e,
 • elvégezték-e a rovar-rágcsálóirtást,
 • a tábornyitás óta az ellenőrzés időpontjáig előfordult-e valamilyen fertőző betegség, komolyabb gyermekbaleset, rendkívüli esemény. Amennyiben igen, hogyan oldották meg a problémát.

Az elmúlt évek tapasztalatai: az ellenőrzések során intézkedést igénylő közegészségügyi hiányosságokat nem tapasztaltak. A táborszervezők a közegészségügyi előírásokat betartják. Táboroztatással kapcsolatban lakossági negatív észrevétel nem érkezezett a Népegészségügyi Osztályhoz.

 

 

A nyári gyermek- és ifjúsági táborokat, erdei iskolákat a megyei kormányhivatal élelmiszerlánc-biztonsági szakemberei is vizsgálják. A nyári szezonális élelmiszerlánc-ellenőrzés keretében a hatóság az ellenőrzési tervben meghatározottak szerint végzi a táborok étkeztetésének az ellenőrzését. A vizsgálatok célja annak ellenőrzése, hogy a táborok eleget tesznek-e az élelmiszerbiztonsági követelményeknek.

Az ellenőrzéssorozat a nyári szünet teljes időszakában zajlik, elsődleges célja pedig az, hogy az esetleges hiányosságok feltárásával és kijavíttatásával megelőzze a táborozó gyermekek, fiatalok megbetegedését.

Az élelmiszerbiztonsági szakemberek az ellenőrzések során általában a következőket vizsgálják:

 • az étkeztetés műszaki feltételeinek megléte, az eszközök állapota
 • a HACCP rendszer alkalmazása, a rendszer működtetését igazoló dokumentumok vezetése
 • takarítottság, általános higiénia
 • az ételkészítéssel kapcsolatos személyi higiénia, egészségügyi alkalmasság
 • az ételekkel kapcsolatos nyomonkövethetőség biztosítása

A nyári időjárásra tekintettel kiemelt figyelmet fordítanak a szakemberek a hűtési lánc fenntartásának ellenőrzésére.

Az ellenőrök minden ellenőrzés során felhívják a táborokat üzemeltetők figyelmét arra is, hogy nem csak a tábor helyszínén, hanem az onnan tett kirándulások alkalmával szintén körültekintően kell eljárni az étkezőhelyek, fagyizók kiválasztásakor.

Az elmúlt évek hasonló ellenőrzései alapján megállapítható, hogy megyénkben általában csak kisebb hiányosságok miatt kell figyelmeztetéssel élnie a hatóságnak, néhány esetben azonban a gyermekek biztonsága érdekében szükség volt arra is, hogy a hiányosságok kijavításáig a konyha működése azonnali hatállyal felfüggesztésre kerüljön.

 

 

megyei fogyasztóvédelmi hatóság, az elmúlt évekhez hasonlóan, idén is ellenőrzi a mutatványos berendezések megfelelő üzemeltetését. Ezekbe természetesen beletartoznak a gyerekeknek készült légvárak, trambulinok, ugrálóasztalok, csúszdák és kötélpályák is. Ennek a témavizsgálatnak a kiegészítése, bővítése a nyári gyerektáborokban található ilyen eszközök ellenőrzése. Természetesen a fogyasztóvédelem számára is fontos a fiatalok testi védelme, így minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a gyerektáborokban a fiatalok csak jó minőségű, megfelelően ellenőrzött, működtetett és biztonságos eszközökkel, játékokkal találkozzanak.

Aktuálisnyári tábor