2021.07.30, Péntek
Megfelelő a védbiztonság a Közép-Tisza térségében
A kép illusztráció - pixabay.com

Megfelelő a védbiztonság a Közép-Tisza térségében

kotivizig.hu

2020.11.20. 11:02

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság idén is elvégezte az ár- és belvízvédelmi művek őszi felülvizsgálatát.

Hirdetés

A szakemberek a szemlék során megállapították, hogy a működési területen közvetlen védbiztonságot veszélyeztető hiányosság nincs, az ár- és belvízvédelmi művek, valamint a vízpótló- és vízszétosztó létesítmények állapota megfelelő, a KÖTIVIZIG dolgozói pedig felkészültek a védekezési feladatok ellátására - derült ki az őszi felülvizsgálatok tapasztalatait kiértékelő értekezleten, amit a pandémia miatt online rendeztek november 12-én.

A vizek kártételei elleni védekezésről és a vízkár-elhárítási művek felülvizsgálatáról szóló jogszabályok értelmében a vízügyi igazgatóságok minden évben szeptember és november között végzik el a vízkár-elhárítási létesítményeik szemléjét. Ennek során kiemelt figyelem irányul a védelmi művek, műtárgyak, létesítmények állapotára, valamint az elektromos és gépészeti berendezések üzemképességére.

A hat helyszínen, online tartott eseményen elsőként Lovas Attila igazgató összegezte az elvégzett munkát. Mint mondta, az idei év eddig viszonylagos nyugalomban telt, de mindegyik vízkár-elhárítási eseményfajta előfordult kisebb-nagyobb mértékben. Külön kiemelte a vízminőségvédelmet, így a kiskörei uszadék és szemétszedést, ami egyre nagyobb volumenű, (az elmúlt másfél évben megközelíti a 20 ezer köbmétert), s amit egyre hatékonyabban tudnak végrehajtani.

A vízminőségvédelem kapcsán megemlítette, hogy a Kis-Balatonnál is bizonyított az igazgatóság által alkalmazott technológia. Árvízvédelem terén újfent beigazolódott a tiszai hullámtér rendezési koncepció helyessége a tiszaroffi nyári gát esetében is. Az eredmények közé sorolta a tavaszi rendkívüli öntözési időszakot is, amelyre egyedülálló gyorsaságú eljárásrendet sikerült kidolgozni. Sikerrel rendezték meg a védelmi szakaszok a védelmi napokat, amelyek elsősorban a tapasztalatok átadását, cseréjét szolgálták. Ugyancsak sikertörténet a tiszai üzemirányítási rendszer, a jó gyakorlatok kiadványba foglalása, a határidőfigyelő rendszer alkalmazása, a Bivalytói öblözet őshonos állatokkal történt benépesítése, valamint a megvalósított informatikai beruházások. Örvendetesen nőtt a gépkihasználtság, ami meglátszik a fenntartási munkákban is. Lovas Attila végül arról szólt, hogy szakmai feladataikat magas színvonalon hajtották végre, ezért köszönetet mondott munkatársainak.     

Ezt követően az igazgatóság védelmi szervezetében vezető szerepet játszó szakemberek rövid előadások keretében ismertették az idén elvégzett munkát és beszámoltak az őszi felülvizsgálatok tapasztalatairól. Az elhangzottakból kiderült, hogy az árvízvédelmi és folyószabályozási művek esetében a védképességet közvetlenül veszélyeztető, ezért azonnali beavatkozást igénylő új jelenséget, hiányosságot nem tapasztaltak, sőt a művek állapota – köszönhetően az utóbbi években megvalósult fejlesztéseknek, rekonstrukcióknak és a hatékonyabb fenntartási munkálatoknak - tovább javult. A belvízvédelmi szemlék alkalmával szintén bejárták a szakemberek az igazgatóság kezelésében lévő csatornahálózat meghatározó helyeit és műtárgyait, ellenőrizték a szivattyútelepeket és az őrtelepeket. Megállapították, hogy a KÖTIVIZIG által működtetett belvízvédelmi művek fenntartottsági szintje ugyancsak javult.
A szakmai előadások után Horváth Lajos műszaki igazgató-helyettes értékelte a védképesség javítása érdekében ebben az évben elvégzett munkát, majd ismertette a KÖTIVIZIG előtt álló rövid távú feladatokat, valamint a jövő évre vonatkozó intézkedési tervet.

AktuálisKötivizigvédbiztonság