2024.05.23, Csütörtök

Díjjal ismerték el Szolnok közlekedésbiztonságért tett erőfeszítéseit

2016.05.12. 14:58

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatán megyei jogú városok kategóriában Közlekedésbiztonsági díjat kapott Szolnok városa.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatán megyei jogú városok kategóriában Közlekedésbiztonsági díjat kapott Szolnok városa, az elismerést Fejér Andor alpolgármester vette át Budapesten.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a Közlekedéstudományi Intézet és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara közreműködésével, a 2014-2016 évi Közúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram keretében „Önkormányzatok a települések közlekedésbiztonságának növeléséért” címmel hirdetett pályázatot. A pályázat célja a települések közlekedésbiztonságának növelése érdekében azoknak a településeknek az elismerése – díjak odaítélésével – amelyek a jogszabályi feladataikat végrehajtják és azokon túlmenően is tesznek annak érdekében, hogy a településükön kevesebb közlekedési baleset legyen, vagy a település lakói kevesebb baleset okozói, vagy elszenvedői legyenek, ennek egyik legfontosabb fokmérője a balesetek, kiemelten a személyi sérüléses balesetek számának csökkenése a hazai településeken.

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatában az elmúlt két évben végrehajtott intézkedései közül a gyalogosközlekedés biztonságának növelésére helyezte a hangsúlyt, e körben végzett intézkedéseit mutatta be. Az önkormányzat 394 km belterületi út kezeléséért felel. E körben a szükséges intézkedések, javítások, pótlások szükség szerint megtörténnek (évente mintegy 11.000 m2 közúti jel felfestését, 20.000 m2 lokális útjavítást végzi el), azonban több fejlesztést is végez. A gyalogátkelőhelyek biztonságosabbá tétele érdekében az elmúlt két évben:

-          a gyalogátkelőhelyek felfestését, felfestésének javítását,

-          a közlekedő gépjárművezetők figyelmének felhívása érdekében nyolc frekventált gyalogátkelőhelynél aktív burkolati (villogó) prizmák telepítését,

-           a város valamennyi gyalogátkelőhelyén a megvilágítás, fényviszonyok vizsgálatát, és a szükségessé váló intézkedések folyamatos végrehajtását látta el.

 

Ezen túl

-          egyes gyalogátkelőhelyeknél alkonykapcsolót telepítettek, így 15 perccel korábban kapcsol be és 15 perccel később kapcsol ki a közvilágítás, mely a jobb beláthatóságot és a szubjektív biztonságérzet növelését eredményezi.

-          Az egyik legforgalmasabb útszakaszon, a Debreceni úton új gyalogátkelőhelyet alakítottak ki mindkét forgalmi sávban fényvisszaverő prizmákkal, valamint a gépjárművek fékútját csökkentő csúszásgátló bevonattal.

-          Összesen 5 helyszínen a város különböző pontjain forgalomcsillapító küszöböt (fekvőrendőr) alakítottak ki,

-          valamint a Széchenyi városrészbe vezető utak mentén a jobb éjszakai láthatóság biztosítására, nappal a fokozottabb figyelemfelhívásra alkalmas zöld fluoreszkáló jelzőtáblák kerültek kihelyezésre.

Ezen kívül folyamatos a kapcsolattartás és több intézkedésre is sor került az eljáró hatóságokkal, érintett társszervezetekkel közösen. Az együttműködés keretében közös intézkedések megtételére, rendezvények szervezésére is sor került, illetve folyamatosan áttekintik a forgalmi helyzetet, melynek értékelése alapján pl. rendőri forgalomirányítást rendeltek el a csúcsforgalom időszakában a város 2 legforgalmasabb csomópontjában.

A pályázatban fontosnak tartottuk kiemelni a Tiszavirág hídon közlekedők biztonságát szolgáló 2011 óta működő monitoring rendszer működtetését, mely veszélyhelyzet esetén automatikusan, külső beavatkozás nélkül értesíti a rendőri szerveket, valamint meghatározott érték felett fény- és hangjelzés útján figyelmezteti a közlekedőket a híd azonnali elhagyására a rendőri szervek kiérkezéséig.

forrás: szolnok.hu

Galéria

AktuálisKözlekedésbiztonsági díjKözúti Közlekedésbiztonsági Akcióprogram