2024.05.27, Hétfő

Diplomás pályakövetés eredményei a Szolnoki Főiskolán

2016.06.28. 10:36

Döntő többségében a magánszektor biztosít megélhetést a Szolnoki Főiskola végzett hallgatóinak.

Döntő többségében a magánszektor biztosít megélhetést a Szolnoki Főiskola végzett hallgatóinak. Egyebek között ez is kiderül a felsőoktatási intézmény Diplomás Pályakövetési Rendszerének legfrissebb adataiból.

Az intézményben végzett hallgatók pályakövetése rendszeres időközönként történik, s bár ez a mérés nem tudományos statisztikai mintával és módszerekkel történik, de adataiból sok érdekesség, fontos információ leszűrhető. A lapunk rendelkezésére bocsátott információkat Kádár-Csomor Judit, a Szolnoki Főiskola Tehetséggondozási, Alumni és Karriertanácsadási Központjának munkatársa gyűjtötte össze.

A főiskolán 2011-ben alapképzésben végzettek körében folytatott adatgyűjtésben résztvevők közel fele levelező tagozaton tanult. A válaszadók hasonló arányban „jó” minősítéssel végeztek annak idején a felsőoktatási intézményben. Az adatokból kiderül, hogy ötvenhét százalékuk az abszolutórium után nem szerzett rögtön diplomát, s lényegében ugyanekkora az aránya azoknak is, akik a mai napig sem vették kézhez az oklevelüket. Az országos tendenciák sorába illeszkedik, hogy túlnyomó többségük a nyelvvizsga hiánya miatt nem kaphatták azt meg. Ám mivel a legtöbben már akkor is dolgoztak, így ez nem okozott számukra jelentős hátrányt. A végzés óta hatvankét százalékuk nem volt munkanélküli, harminckilenc százalékuk pedig ugyanazon a munkahelyen dolgozik. Ráadásul az adatok arra is rávilágítanak, hogy nagyobb arányban azon a területen dolgoznak, amelyet a Szolnoki Főiskolán tanultak. 

Érdekes eleme a kimutatásnak, hogy a megkérdezett 2011-ben végzettek korábban sem dolgoztak külföldön és a jövőben sem tervezik ezt. Nyolcvanöt százalékukról az derült ki, hogy alkalmazottként foglalkoztatják, minden tízből kilenc pedig a magánszektorban talált magának állást. 

A vizsgálatokat a 2013-ban végzettek körében is elvégezték, az ő esetükben is valamivel többen voltak a tanulmányaikat nappali tagozaton folytató hallgatók. A jó eredménnyel zárt diákok aránya esetükben csaknem a teljes megkérdezett létszám kétharmadát tette ki. Az abszolutórium után diplomát még nem szerző hallgatók aránya itt valamivel magasabb volt, mint a két évvel korábban végzettek esetében, meghaladta a hatvankét százalékot. Többségük még a mai napig sem kaphatta meg, az ok itt is döntően ugyanaz, mint az előző esetben, a nyelvvizsga hiánya. Többségüknek ugyanakkor nem vagy csak kis mértékben okozott problémát a nyelvvizsga hiánya, e nélkül is ki tudtak lépni a munkaerőpiacra, derül ki az adatokból. Érdekesség, hogy a végzés óta nem volt munkanélküli, illetve az ugyanazon a munkahelyen dolgozik választ adók aránya tizedre pontosan ugyanakkora százalékot tesz ki esetükben, mint ami a két évvel korábbi adatokból is kiolvasható. Nagyobb arányban azon a szakterületen dolgoznak, amelyet tanultak a főiskolán, s ők is úgy nyilatkoztak, hogy jellemzően korábban sem dolgoztak és a jövőben sem szándékoznak külföldön munkát vállalni. Négyötödük alkalmazottként, háromnegyedük a magánszektorban talált állást magának.

Rendszeresen végeznek vizsgálatokat

A Szolnoki Főiskolán folyamatosan működik a Diplomás Pályakövetési Rendszer. A vizsgálatokat egy évvel a végzés után, minden diplomát szerző hallgató körében elvégzik, de zajlik ilyen három-öt évvel a végzés után, minden diplomát szerző hallgató körében is. Sőt, az utolsó három évben végzettek esetében is, derül ki a felsőoktatási intézmény tájékoztatásából. Az egyes kutatások érdemi információt szolgáltatnak egyebek mellett arról, hogy a lekérdezettek milyen munkaerő-piaci státusszal rendelkeztek, milyenek voltak első tapasztalataik a munka világában, illetve – amennyiben nem dolgoznak, s ez nem is céljuk – milyen egyéb tevékenységek terén aktívak. Például továbbtanulnak vagy éppen nyelvi ismereteiket bővítik.

forrás: szolfportal.hu

Galéria

GazdaságSzolnoki Főiskola