2024.06.13, Csütörtök

Elkészült a Csillag Szolgáltatópont

2015.12.23. 20:59

Befejeződött a Tanulás és közösségfejlesztés - Komplex humán szolgáltatás hozzáférés biztosítása Szolnokon nevű projekt, melynek célja a szegregált lakókörnyezetben, mélyszegénységben élő hátrányos helyzetű emberek társadalmi felzárkózásának és integrációjának segítése volt, mintegy 145 millió forint összköltséggel. A projektet az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosította.

Amint azt Szabó István alpolgármester a záró sajtótájékoztatón elmondta, a megvalósító konzorcium tagjai: Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata, a Türr István Képző és Kutató Intézet, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Humán Szolgáltató Központ, a Contact Munkarehabilitáció Foglalkoztató Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft, valamint Szolnok Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata voltak.

Eredményesen zárultak a projekt oktatási, képzési és foglalkoztatási elemei, hiszen a célcsoportból egyéni fejlesztési tervvel nyomon követett 96 főből 74 személy a négy, magas óraszámú, akkreditált képzés valamelyikének keretei közt bizonyítványt szerzett.

Sikeresen megvalósultak a képzéshez kapcsolódó támogató tevékenységek, szolgáltatások és foglalkozások, ahogy a különböző szociális, közösség-fejlesztési és egészségügyi projektelemek is, melyek részletesen a projektet ismertető kiadványban kerültek felsorolásra konzorciumonként.

2015. december közepére befejeződött a Csillag Szolgáltatópont telepítése a Törteli és Motor utca közötti középső, beépítetlen, önkormányzati tulajdonban lévő telekre.

A szolgáltatópont egy 6 egységből álló, teljesen berendezett mobil közösségi épület, melynek célja a humán szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása a szegregátumban, illetve a telep lakóingatlanaiból hiányzó szolgáltatások pótlása.

Ez alapján a közösségi épületben helyet kaptak női, férfi és akadálymentes vizesblokkok, egy háztartási helyiség mosógépekkel, vasalókkal, valamint egy bútorozott, számítógépekkel felszerelt tájékoztató helyiség, és egy bútorozott, TV-vel felszerelt, képzésekre, oktatásokra, ismeretterjesztő programokra és rendezvényekre alkalmas közösségi helyiség.

A Szolgáltató Pont teljesen akadálymentesített, 3+1 parkolóval, kerékpártárolóval van ellátva, és egy rendezett udvart kapott, ahol kültéri programok, események megvalósítására is lehetőség van.

A közösségi épületet minden, a Törteli és Motor utca környéki szegregátumban élő hátrányos helyzetű állampolgár, illetve a településen élő összes állampolgár díjtalanul használhatja.

A program az összes projektidőszakra vonatkozó indikátorának célértékét sikeresen elérte, több esetben pedig túlteljesítette azokat. A projekt fontos képzéseket, programokat jutatott el a bevontakhoz, sikeresen kompenzálta az alapvető humán, háztartási és higiéniai szolgáltatások hiányát a szegregátumban, és a szegénységben, társadalmi kirekesztettségben élők arányának csökkentésével hozzájárult a szegregáció és a városon belüli területi különbségek enyhítéséhez.

forrás: info.szolnok.hu

Galéria

Helyi hírekCsillag SzolgáltatópontTanulás és közösségfejlesztés