2024.05.23, Csütörtök

A gyermekek védelmében a jelzőrendszert is erősíteni kell

2016.06.12. 13:18

Bűnmegelőzési és jelzőrendszeri konferenciát szervezett a megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya.

Bűnmegelőzési és jelzőrendszeri konferenciát szervezett a megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztálya. A rendezvény jó lehetőséget teremt arra, hogy a gyermekvédelemben közvetlenül érintettek, a civilek, a települési önkormányzatok munkatársai, a rendőrség szakemberi személyesen is találkozzanak és megosszák egymással tapasztalataikat. A résztvevőket Dr. Kállai Mária kormánymegbízott köszöntötte. Az eseményen Kovács Sándor, a megyei Közgyűlés elnöke is jelen volt.

A Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályának fő törekvései közé tartozik a gyermekbarát igazságszolgáltatás támogatása. Alapvető feladatának tekinti a szakmai együttműködés erősítését. Különösen fontosnak tartja a gyermekvédelmi észlelő és jelzőrendszer működésének támogatását, amelynek sikere az együttműködésen, a jó partneri viszonyokon alapul. A közelmúltban tapasztalt negatív események még inkább fontossá tették a jelzőrendszer erősítését.

A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály 2015. évi állapotot tükröző adatgyűjtése alapján elmondható, hogy a hátrányos helyzetű gyermekek száma 5.397 fő volt (2.714 család), míg a halmozottan hátrányos helyzetűeké 7.131 fő (3.343 család). Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 25.452 fő részesült. A gyermekjóléti szolgálatok – nem teljes körű – adatszolgáltatása alapján veszélyeztetett gyermekek száma 4853.

A gyermekjóléti szolgálatoktól kapott információk alapján az is látható, hogy megyénkben a 0-18 éves korosztály kb. 7-8 százaléka veszélyeztetett. A rendőrségi adatok alapján elmondható, hogy a 2015. évben a bűnelkövető gyermek és fiatalkorúak száma az előző évekhez képest csökkent. A gyermekjóléti szolgálatok tájékoztatása szerint a gondozásukban lévő gyermekek száma az előző évhez képest csökkent.

Dr. Kállai Mária kormánymegbízott elmondta: A magyar kormány egyik célkitűzése, hogy az országban erősödjön a közrend, a közbiztonság, nőjön az állampolgárok biztonságérzete. A kormány többek között az elmúlt időszakban nagy hangsúlyt helyezett a családok, a gyermekek védelmére. Ugyanis ők a legsérülékenyebbek. Ezért is fontos, hogy az állam másként kezelje a gyermekeket, mint a felnőtteket.

A Gyámügyi és Igazságügyi Főosztályunk kezdeményezi, hogy a jelzőrendszer hatékonyságának javítása érdekében kiemelt feladat legyen a szakterületek, szakmák, szakemberek közti együttműködés, az emberi kapcsolatok javítása.

Olyan segítő együttgondolkodásra számítunk, amely reményeink szerint a jelenlévőket abban segíti, hogy hogyan és miként lehet a bűnmegelőzést célzó preventív programok hatását fokozni. Sok a feladat, de sikert csak úgy érhetünk el, ha mindenki a célért közös felelőséggel dolgozik a gyermekek, a családok életének megsegítésében-tette hozzá a kormánymegbízott.

A konferencián szó volt többek között a családvédelemben megvalósuló integráció lehetőségeiről, a rendőrség szerepéről az jelzőrendszerben, valamint a család és a helyi erőforrások szerepéről a függőségek kezelésében.

(JNSZMKH Kormánymegbízotti Kabinet)

Galéria

Helyi hírekbűnmegelőzés