2024.06.13, Csütörtök

Hátrányos helyzetű tanulókat díjaztak

2015.12.15. 09:56

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat köszöntöttek a szolnoki városháza dísztermében. Sok-sok gyerekszemben csillogott az öröm, felkészítő tanáraik, szüleik és a város vezetői szemében pedig a büszkeség: nehéz körülmények között készülnek ezek a diákok, s mégis sokra vihetik. A fiatalokat Dr. Kállai Mária köszöntötte.

A szegénység, a társadalmi kohézió ügye a gazdasági fejlődéssel szoros összefüggésben az Európai Unió politikájában is egyre hangsúlyosabb. Az Unió 2020-ig megfogalmazott stratégiájában az egyik fő cél a szegénység és társadalmi kirekesztődés elleni küzdelem, amelyet a gazdasági, foglalkoztatási politikával összhangban kell kezelni. Az uniós stratégia átfogó célja, hogy 20 millióval csökkenjen a szegénységben vagy társadalmi kirekesztettségben élők száma. Magyarország ehhez kapcsolódó vállalása mintegy félmillió ember kisegítése a szegénységből. Az ország gazdasági helyzete sem engedheti meg, hogy lemondjon ezekről a fiatalokról. A kormány elkötelezte magát a munkalapú társadalom felépítésén, amelynek a szorgalom, a becsületes munka az alapja. A felzárkózás politika hozzájárul a Kormányprogramban meghatározott fő célok teljesüléséhez, a gazdaságélénkítéshez, a foglalkoztatottság számottevő bővítéséhez, a szociális biztonság megerősítéséhez- emelte ki a kormánymegbízott.

A társadalmi felzárkózást elősegítő Helyi Esélyegyenlőségi programok elérték céljukat, hiszen a projekt változás tevékenységelemei révén a szakemberekre, a célcsoportok tagjaira és a járás lakosságára egyaránt kedvező hatást gyakorolt- tette hozzá köszöntőjében Dr. Kállai Mária.

A díjazottak szociálisan hátrányos társadalmi réteghelyzetű, a 2015. évben példaértékű tanulmányi-, sport és közösségi teljesítményt nyújtó, Szolnok városi általános-, és középfokú oktatási intézményekben tanulók. A város Integrációs Munkabizottsága 10 éve kezdeményezte a halmozottan hátrányos helyzetű - különös tekintettel, a gyermekszegénységgel érintett - alap- és középfokú oktatási intézmények tanulóinak, a város integrációs törekvéseivel összhangban lévő kiemelkedő teljesítményének elismerését.

2015-ben 13 oktatási intézményből és 2 városi Tanoda programból, 60 fő - 50 fő általános-, és 10 fő középfokú - oktatási intézményben tanuló, kiemelten cigány/roma nemzetiségű - halmozottan hátrányos helyzetű tanuló teljesítményét ismerték el. Olyan diákokat, akiknek tanulmányi előmenetelét szorgalom és folyamatos javulás jellemzi, tanulmányi átlaga a 3,5 - öt meghaladja, magatartása és szorgalma példaértékű, valamint közösségeikben kiemelkedő - szervező, kulturális, sport, illetve művészeti - tevékenységet végeznek, és eredményeikkel pozitívan hatnak a hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozók társadalmi megítélésére, segítik a helyi közösség integrációs érdekeinek, és társadalmi felzárkózási lehetőségeinek érvényesülését.

A diákok egy jól behatárolható köre kiegyensúlyozott teljesítményével, évek óta a díjazottak között szerepel, amely a tudásközpontú értékszemlélet kialakulását és a tudás-tőke gyarapodását jelzi a szociális hátrányban lévő családokban is.

(szolnok.hu, Kormánymegbízotti Kabinet)

Galéria

Helyi hírekhátrányos helyzetű tanulókszegénység