2024.05.27, Hétfő

Önállóan avatkozhatnak be Jászalsószentgyörgy önkéntesei is

2016.07.07. 14:13

Jász-Nagykun-Szolnok megyében másodikként Jászalsószentgyörgy Község Tűzoltó Egyesülete kezdheti meg az önálló önkéntes tűzoltói szakmai feladatok teljesítését. Július elsején ünnepélyes keretek között, jelképesen is elindultak első bevetésükre a jászalsószentgyörgyi önkéntes tűzoltók.

A Jászalsószentgyörgy Község Tűzoltó Egyesület elődjének számító Jászalsószentgyörgyi Önkéntes Tűzoltó Testületet 1927-ben alakították meg helyi iparosok. Az egyesület átélt világháborút, forradalmat, államosítást és gyakori gazdasági nehézségeket. 2001-ben az új veze­tés a megújulás mellett voksolt, ekkor vették fel a Jászalsószentgyörgy Község Tűzoltó Egyesület nevet is. Az egyesület életében újabb fordulat akkor következett be, amikor 2012-ben kettes kategóriás együttműködési megállapodást kötöttek a jászberényi hivatásos tűzoltó-parancsnoksággal, ezt 2016 elején egyes kategóriára módosították a település közigazgatási területére vonatkozóan.

Az egyesület fennállása óta több gépjárművel és tűz oltására alkalmas eszközzel rendelkezett. A legöregebb megőrzött és a közelmúltban teljesen felújított kocsifecskendőt 1891-ben gyártották helyben. Jelenleg két gépjárműfecskendővel látják el feladatukat a településen.

Az elmúlt másfél évtizedben jelen voltak valamennyi rendkívüli időjárás okozta káreset felszámolásánál. Az egyesület az „Apáti” járási mentőcsoportnak is alapító tagja, 2014-ben sikeresen teljesítették a rendszerbeállító és a minősítő gyakorlatokat. A szervezet jelenleg ötvenöt tagot számlál, harminchét kiképzett tagja közül tizennyolc vállal szaktevékenységet. Ők azok, akik a rendszerbeállító gyakorlatot nemrégiben, június 12-én sikeresen végrehajtották, ezzel együtt 3000 órás minimális készenléti időt vállaltak, tehát önálló beavatkozó egységként végezhetik munkájukat, mindössze 12 perces riasztási idővel.

Az ünnepség elején minderről, illetve a hősies helytállásról a gyerekek nyelvén beszélt két tűzoltópalánta, Albert László és Albert Bernadett. A lehetőségekről, jogokról és kötelességvállalásról már Fülep Zoltán tűzoltó ezredes, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Tűzoltósági Főosztályának vezetője beszélt, aki kiemelte az egyesület példás teljesítményét, amellyel nélkülözhetetlen részévé vált a településnek. Megemlítette, hogy az elszántság, elhivatottság az az alap, amely a főigazgatóság támogatásával, a központi akarat érvényesülésével csodákra képes. Az ezredes hangsúlyozta, hogy az egyesület működésében látszólag talán nem lesz változás, ám megnövekednek lehetőségeik és súlyosbodnak kötelezettségeik, mindez pedig előrelépést jelent szakmai téren.

Pócs János országgyűlési képviselő személyes történettel kezdte köszöntőjét. Egy család rosszul végződött karácsonyát mesélte el, ahol a tűzoltók nélkül tragédia is történhetett volna. A képviselő hangsúlyozta, ez a család mégsem a rosszat jegyezte meg, hanem arra emlékeznek, amikor őket óva, védelmezve biztonságos helyre menekítették őket a tűzoltók.

Szarvák Imre polgármester nem leplezte büszkeségét. Elmondott ő is egy olyan történetet, ami arról szól, hogy a helyi tűzoltók gyors közbelépésükkel egy tűzvészt akadályoztak meg.

A beszédek után Fülep Zoltán átadta a dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy, a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság megbízott főigazgatója által aláírt együttműködési megállapodást Törőcsik Tamásnak, az egyesület elnökének. Az egyesület mentora a szomszédos településen, Jánoshidán lakó jászberényi hivatásos tűzoltó, Sziráki József tűzoltó főtörzsőrmester, aki Buzás Tibor tű. ezredestől, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettesétől vehette át megbízatását. A gépjárműveket Soós Tamás plébános áldotta meg.

Ahogy az a Jászságban már megszokott, a szervezet remek kapcsolatot ápol az önkormányzattal és a többi helyi civil szervezettel, kapcsolatot tartanak fenn egy lengyel önkéntes tűzoltó egyesülettel, és baráti szálak fűzik a tagságot a kistérség többi önkéntes tűzoltó egyesületében tevékenykedőkhöz is. Ezt igazolja, hogy a ceremónián több önkéntes tűzoltó egyesület vezetője is képviseltette magát, és tisztelgett a jó példát mutató jászalsószentgyörgyiek előtt.

forrás: jasz.katasztrofavedelem.hu