2024.05.26, Vasárnap

Egy jászsági lokálpatrióta Budapesten

Jászok Egyesülete

2017.02.03. 10:19

Nagy Győry István nem jászsági születésű. Nagy a valószínűséggel a jászberényi gimnáziumban töltött időszak, a lajosmizsei jegyzői évek hagytak benne olyan mély nyomot, hogy később ő is jásznak vallotta magát.

A két háború között működő Jászok Egyesületének 1932-től annak megszüntetéséig alelnöke volt. A jegyzőkönyvek tanúskodnak a közös munkában való aktív részvételéről.

Születésének 150. évfordulójára Pesterzsébet Önkormányzata a róla elnevezett utca közelében szobrot állíttatott, melynek alkotója Lelkes Márk szobrászművész.


Emlékét a Pesterzsébeti Múzeum ma is ápolja, emlékkiállítása 2017. márciusig megtekinthető.

 

Nagy Győry István 1866-ban született Eger városában, középiskoláit Jászberényben végezte, ahol 1884-ben érettségi vizsgát tett. 1887-ig dolgozott Lajosmizsén segédjegyzőként. Katonai szolgálata után Ócsára került, mint segédjegyző. 1890-ben Ráckevén választották meg főjegyzőnek.

1898. január 1-jén, amikor Erzsébetfalva önálló község lett, Nagy Győry Istvánt főjegyzőnek választották meg. Pesterzsébet városi rangra emelkedésekor nem csak megtartotta ezt a posztot, de polgármester helyettes is lett.

Nagy Győry 1931 nyarán vonult nyugdíjba. Almássy László, a képviselőház elnöke (Jászberény szülötte, egyben volt iskolatársa) táviratilag üdvözölte a leköszönő városatyát.

Helyi hírekJászságJászok EgyesületeNagy Győry István