2024.06.13, Csütörtök

Jelentkezés a 2016. május-júniusi érettségi vizsgákra

2016.01.12. 19:41

A 2015/2016-os tanév május-júniusi érettségi vizsgaidőszakára 2016. január 20. és február 15. között lehet jelentkezni, közép- és emelt szinten egyaránt.

Azok, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkeznek és érettségi bizonyítványt még nem szereztek, valamint azok, akik tanulói jogviszonnyal és érettségi bizonyítvánnyal is rendelkeznek, saját iskolájukban, az ott kapott jelentkezési lapon adhatják le jelentkezésüket.

Azok számára, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal már nem rendelkeznek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal működtet érettségi vizsgabizottságot és szervez vizsgát. Nekik az Oktatási Hivatal honlapján 2016. január 20-tól megtalálható jelentkezési lapot kell kitöltve, aláírással ellátva, a szükséges mellékletekkel együtt személyesen vagy ajánlott/tértivevényes postai küldeményben eljuttatni legkésőbb 2016. február 15-ig a Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztályára (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.).

A vizsgadíj befizetéséhez ezek a jelentkezők ugyanitt kérhetnek csekket, de banki átutalással is befizethetik az összeget az Oktatási Hivatal számlaszámára (Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000). A befizetést igazoló eredeti feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást a jelentkezési laphoz szintén csatolni kell.

A vizsgadíj mértéke:

középszintű vizsga: 17 000 Ft/vizsgatárgy

emelt szintű vizsga: 28 000 Ft/vizsgatárgy

Kérjük, hogy a jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga.

Az írásbeli vizsgákra 2016. május 2. és május 24. között kerül sor, vizsgatárgyanként országosan egységes időpontokban – az Oktatási Hivatal honlapján a vizsganapokról már most lehet tájékozódni. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2016. június 2. és június 9. között, a középszintű szóbeli vizsgák pedig 2016. június 13. és június 24. között zajlanak.

További információ:

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Oktatási és Hatósági Osztálya: 56/795-734, 56/795-774, [email protected], [email protected]

Oktatási Hivatal honlapja: www.oktatas.hu

forrás: JNSZMKH Oktatási és Hatósági Osztály

fotó: nol.hu

Galéria

Helyi hírekérettségivizsgaidőszakOktatási Hivatal