2024.06.25, Kedd

Jász Világtalálkozó

kormanyhivatal.hu

2016.07.12. 09:47

Jász Világtalálkozó Jászárokszálláson. A település várossá avatásának negyedszázados évfordulóján rendezték meg a XXII. Jász Világtalálkozót, amelyre több ezer ember látogatott el az idei évben is. A dinamikusan fejlődő kisvárosban számos program várta az érdeklődőket. A díszünnepségen ünnepi beszédek hangzottak el, amelyen többek között Dr. Kállai Mária kormánymegbízott is köszöntötte a résztvevőket. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal képviseletében a Jászapáti Járási Hivatal vezetője Vári-Nagy Judit és helyettese Solymosi Gabriella, a Jászberényi Járási Hivatal vezetője dr. Dobos Róbert és helyettese dr. Gócza Tamás, illetve dr. Bozó Andrea a Szolnoki Járási Hivatal vezetője is részt vett.

A világtalálkozó díszünnepségének nyitányán Dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrált szentmisét a Szentháromság Római Katolikus templomban. Méltatta azt a hagyományt, hogy a jászok világtalálkozóikat mindig a rendezvénynek helyet adó település templomában kezdik. Szentbeszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a hagyományőrzés és a múlt tisztelete mellett a jövőbe is kell tekintenünk, gyermekeinket keresztény szellemben kell nevelnünk.

 

A szentmisét követően a résztvevő települések küldöttségeinek felvonulása következett a város utcáin.

A főtérre érkezőket az ünnepségen Gergely Zoltán polgármester köszöntötte. Megemlékezett arról, hogy hajdanán a túlnépesedett Jászárokszállásról rengeteg család kötözött el, hogy számára megélhetést nyújtó területeken telepedjenek le. Mint mondta; Árokszállás újra várossá válása óta eltelt negyedszázad alatt a helyzet megváltozott, immár az jelent gondot, hogy a városban működő vállalkozások több mint félezer álláshelyre keresnek munkavállalókat. Előfordul, hogy fejlesztéseket az álláshelyek betöltésének nehézségei miatt kell halasztania a cégeknek. Hangsúlyozta, hogy Jászárokszállás, a mai napig egy befogadó település. Akik jó szándékkal, tenni akarással érkeznek a kisvárosba, azokra rövid idő múltán nem „gyüttmentként”, hanem, jászként, árokszállásiként tekintenek.

Dr. Kállai Mária a jászok, a Jászság történetére visszatekintve ünnepi beszédében a terület eladatását, és a kiváltságok elvesztését követő, nagy erőfeszítést és összefogást igénylő önmegváltást egy rendkívüli közösségalakító, identitáserősítő folyamatként jellemezte. Hangsúlyozta; a redemptióhoz kapcsolódó összefogás a jelenben is erőt adhat az embereknek. A helyi társadalom szerveződése, a hagyományok továbbélése példaértékű lehet más közösségek számára is: „ A múltbéli nagyszerű tettek a ma nemzedékének is utat mutatnak. Az összefogás, a közös akarat a jelenben is erőt adhat nekünk ahhoz, hogy elérjük céljainkat.” – fogalmazott ünnepi beszédében a kormánymegbízott.

Pócs János országgyűlési képviselő a városban végbement fejlődést, az évről évre megvalósuló beruházásokat, Jászárokszállás fejlődését méltatta.

Azamat Hadikov, Észak-Osztétia nemzetiségi ügyekért felelős minisztere hazája üdvözletét hozta a jászoknak, és Észak-Oszétia miniszterelnökének együttműködést, összefogást szorgalmazó üzenetét adta át a jelenlévőknek. Mint mondta, alán népcsoportként nem csak a jászokat, hanem a magyarság egészét testvérüknek tekintik. A magyar-orosz kapcsolatok egyik legfontosabb iránya pedig az oszét-jász együttműködés kiszélesítése lehet.

Jászárokszállás legidősebb polgára, a 103. évében járó, a mai napig jó egészségben alkotó Tősér János szobrászművész meghatódottan köszöntötte a találkozó résztvevőit, és üdvözölte a megjelenteket Jászárokszállás lengyel testvérvárosa, Tarlow polgármestere is.

Dr. Dobos László adta át ebben az évben is a Jászságért Díjat, amit ez alkalommal a kunszentmártoni Józsa László tanár, helytörténész vehetett át a Jászság és a Nagykunság, a Tiszazug és Kunszentmárton helytörténetét, művelődéstörténetét, egyháztörténetét kutató munkássága elismeréseként.

A világtalálkozó díszünnepsége adott megfelelő keretet ahhoz ebben az évben is, hogy jelképes tisztségébe beiktassák az új jászkapitányt. Csikós Miklós vállalkozót választotta meg korábban a város önkormányzata, mandátuma azonban csak a hivatalos ceremónia és eskütétel után kezdődhetett. Csikós Miklóst is a jász-, kiskun- és nagykun kapitányok és feleségeik közreműködésével avatták tisztségébe. Miután magára öltötte hivatala jelképeit, és ivott a jászok, kunok, és minden magyarok egészségére a jászkürtből, huszár hagyományőrzők kíséretében lovagolt el.

Jászárokszálláson számos program, kiállítás, koncert, vetélkedő, kézműves foglalkozás, művészeti bemutató adott teret a városban működő csoportok, illetve a jászsági hagyományőrzők seregszemléjének. Mindeközben pedig alkalom nyílt arra is, hogy a negyedszázados jubileumon megmutathassa a városfejlesztésben, településszépítésben elért eredményeit a település.

A Jász Világtalálkozón a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal képviseletében a Jászapáti Járási Hivatal vezetője Vári-Nagy Judit és helyettese Solymosi Gabriella, a Jászberényi Járási Hivatal vezetője dr. Dobos Róbert és helyettese dr. Gócza Tamás, illetve dr. Bozó Andrea a Szolnoki Járási Hivatal vezetője is részt vett.

forrás: kormanyhivatal.hu, Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

Ajánljuk még