2024.06.13, Csütörtök

Tudományos konferenciát szervez az Egyetem

Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kar

2016.11.10. 11:59

Cél a bemutatkozás, a kapcsolatok szélesítése, a duális partnerek felkeresése.

A Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Kara – a korábbi hagyományokat követve – 2016. november 17-én Szolnokon egy olyan konferenciával kíván tisztelegni a Magyar Tudomány Ünnepe előtt, ahol az új felsőoktatási intézmény eltérő tudományterületeket gondozó karain folytatott tudományos és kutatási tevékenységek és eredmények kerülnek bemutatásra.

 

A „Tudományok, kutatások, módszerek" című rendezvény fontos célja – a Gazdálkodási Kar tevékenységéhez szakmailag kapcsolódó neves külső előadó, dr. Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnökének nyitó előadását követően –, hogy a Pallasz Athéné Egyetem karain folytatott tudományos kutatások, azok módszerei kerüljenek napirendre, annak érdekében, hogy a karok kutatói, oktatói és természetesen hallgatói egymás kutatási eredményeit, innovációs tevékenységét megismerhessék, ezzel is a karok közötti szakmai, tudományos együttműködések elindítását támogassák. A karokon folytatott K+F+I tevékenység bemutatásával a helyi vállalati és intézményi kapcsolatok szélesítése, valamint a duális képzési partnerek megkeresése is cél, erre biztosít fórumot az előadásokat követő szakmai műhelybeszélgetés.

 

PROGRAM

10.00 Köszöntő Ailer Piroska PhD (PAE megbízott intézményvezetője)

10.10 Költségvetés és államadósság – Sikeres stabilitási, növekedési fordulatra támaszkodva realitás a versenyképességi fordulat
Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke

10.40 A PAE Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar K+F+I tevékenysége
Ferencz Árpád PhD (PAE KVK dékán)

11.00 A PEA Pedagógusképző Kar kutatási eredményei
Steklács János PhD (PAE PK dékán)

11.20 A PAE Gazdálkodási Kar kutatási eredményei
Lakatos Vilmos PhD. (PAE GK dékán)

11.40 A PAE GAMF Kar K+F+I tevékenysége
Johanyák Csaba PhD (PAE GAMF MIK dékánhelyettes)

12.10 Zárszó Fülöp Tamás PhD. (PAE megbízott tudományos rektorhelyettese)

12.10–13.30 Szakmai műhelybeszélgetés az előadókkal

KitekintőkutatásPallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási KarMagyar Tudomány Ünnepe