2024.06.13, Csütörtök

Szelektív hulladékgyűjtés

2016.02.22. 09:25

Környezetünk védelme és annak megóvása a jövő generációja számára közös cél. Ennek egyik alapvető eleme a hulladékok megfelelő kezelése, a szelektív hulladékgyűjtés. A szelektív hulladékgyűjtés célja a hulladéklerakóba kerülő hulladék mennyiségének csökkentése, környezetünk védelme, annak terhelésének, szennyezettségének mérséklése, valamint a másodnyersanyagok (pl.: papír, üveg) kinyerése és hasznosítása.

Szolnok városában 1995 óta működik szelektív hulladékgyűjtő szigetes hulladékgyűjtés a társasházas övezetekben. Az ún. „szigeteken” négy különböző hulladékfajta (papír, műanyag, fehér és színes üveg) külön gyűjtésére alkalmas edény található. 2008-ban a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás részeként bevezetésre került a házhoz menő zsákos szelektív hulladékgyűjtés is, mely Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2/2009. (II.2.) KR. rendeletében szabályozott módon folytatódik. Fenti rendelet alapján az elkülönítetten gyűjtött hulladékok begyűjtése továbbra is a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás részét képezi, és a szolgáltatás díját a hulladékszállítási díj tartalmazza.

2015 második felében a KEOP-1.1.1/C/13-2013-0015 számú projektnek köszönhetően a Szolnok Térségi Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztésére került sor, mely összesen 24 települést érint.

A projekt konkrét célja a környezetterhelés csökkentése a hazai jogszabályok és az uniós irányelvek figyelembevételével. A megvalósítás egyrészt a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer fejlesztésével, kiépítésével, az ehhez szükséges eszközök – többek között 120 literes és 1100 literes edényzetek, valamint begyűjtő járművek– beszerzésével valósul meg. Továbbá a kommunális hulladék hatékonyabb kezeléséhez alkalmas eszközök is beszerzésre kerülnek.

Azokon a településeken, ahol már működik a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési rendszer, a fent említett szelektív hulladékgyűjtésre alkalmas sárga zsákokat úgynevezett sárga fedelű 120 literes edények váltják fel, míg azokon a településeken, ahol még nem működik a rendszer, az edényzet kiosztása után kerül bevezetésre a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés.

A projektben érintettek: Abony, Fegyvernek, Jászkarajenő, Kenderes, Kengyel, Kétpó, Kőröstetétlen, Kuncsorba, Mezőtúr, Örményes, Rákóczifalva, Szajol, Szászberek, Szolnok, Tiszajenő, Tiszapüspöki, Tiszatenyő, Tiszavárkony, Tószeg, Törökszentmiklós, Túrkeve, Újszász, Vezseny és Zagyvarékas települések közigazgatási területe.

A szelektíven gyűjtött hulladékok a Szolnokon működő Hulladékátrakó, – Tömörítő  és Válogató Állomásra kerülnek, ahol kézi válogatással szükség szerint megtörténik az anyagok tovább válogatása, valamint kezelése. A sárga fedelű 120 literes edényekben az olyan szennyeződéstől mentes hulladékok gyűjthetők, mint a papír, az italos karton, a műanyag, a fém csomagolási hulladékok: szórólapok, újságok, papírdobozok, PET palackok, elöblített tisztító és mosogatószeres műanyag flakonok, dobozok, fém italos dobozok, konzerves dobozok stb.

forrás: nhszszolnok.hu

Galéria

Aktuálisüvegműanyagszelektív hulladékgyűjtésPET palacksziget