2024.05.27, Hétfő

Tájékoztató a „Nyári diákmunka” központi munkaerő-piaci programról

2016.06.17. 07:56

A Nemzetgazdasági Minisztérium az idén is meghirdeti a Nyári diákmunka programot 1,9 milliárd forintos támogatási összeggel.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az idén is meghirdeti a Nyári diákmunka programot 1,9 milliárd forintos támogatási összeggel, jelentette be Cseresnyés Péter a minisztérium munkaerőpiacért és képzésért felelős államtitkára.

A programindítás célja a korábbi évekhez hasonlóan idén is, a fiatalkori inaktivitás csökkentése, a korai munkatapasztalat és munkajövedelem-szerzés elősegítése. A program ennek megfelelően – prevenciós jelleggel –, már diákkorban elősegíti a fiatalok munkához jutását és ezzel a korai munkatapasztalat mellett a jövedelemszerzés lehetőségét is. A munka révén szerzett korai sikerélmény elősegíti a későbbi munkaszocializációs folyamatot is.

A program ezen felül biztosítja az önkormányzatoknál és az önkormányzati fenntartású alaptevékenység ellátását szolgáló intézményekben a nyári szabadságolási időszakban jelentkező kisegítő munkaerőigények kielégítését is.

A program keretében az önkormányzatok, önkormányzati fenntartású alaptevékenység ellátását szolgáló intézményeklehetnek a támogatott munkaadók, akik legkorábban 2016. július 1-jétől legfeljebb 2 hónap időtartamra nappali tagozatos tanulói jogviszonyban lévő 16 és 25 év közötti fiatalokat foglalkoztathatnak munkaviszony keretében, maximum napi 6 órás munkaidőben, bérköltség támogatással.

A program célcsoportjába azok a fiatalok tartoznak, akik:

- nappali tagozaton tanuló diákok,

- a program kezdő időpontjában idősebbek 16 évnél, de a program befejezésekor sem töltik még be a 25. életévüket,

- közvetítést kérőként kérték nyilvántartásba vételüket,

- foglalkoztatásra irányuló, vagy vállalkozási jogviszonnyal nem rendelkeznek.

A támogatás igénylésének első lépéseként a tervezett foglalkoztatás kezdetét megelőzően a járási foglalkoztatási osztályon munkaerőigényt, illetve kérelmet kell benyújtania az előzőekben meghatározott munkaadónak.

A támogatás előfeltétele, hogy a nappali tagozatos diák közvetítést kérőként a lakó/tartózkodási helye szerinti illetékes járási hivatal foglalkoztatási osztályán nyilvántartásba vetesse magát. Ehhez személyes okmányaivalvalamint érvényes diákigazolványával, vagy annak az iskolai tanulmányok befejezése miatti visszavonáskor kiadott iskolalátogatási igazolásával kell 2016. június 20-tól szintén a munkaviszony kezdete előtt, a járási hivatal foglalkoztatási osztályát kell felkeresnie.

A program forrása a Nemzeti Foglalkoztatási Alap foglalkoztatási alaprészének központi keretéből elkülönített a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal részére meghatározott összeg.

Részletes tájékoztatásért kérjük, forduljon a járási hivatalok foglalkoztatási osztályainak munkatársaihoz.

(JNSZMKH Foglalkoztatási Főosztálya)

Galéria