2024.05.27, Hétfő

Szolnok Díszpolgárának mondtak végső búcsút

szolnok.hu

2016.08.15. 06:59

Ernő bácsi járva a megye és az ország közművelődési intézményeit, mindenütt mosolyt csalt az emberek arcára udvariasságával, irodalmi választékosságú mondataival.

Szurmay Ernő neve és munkássága fogalom volt Szolnokon. A közelmúltban elhunyt egykori iskola- és könyvtárigazgató, pedagógustól, a megyeszékhely díszpolgárától az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban búcsúztak el tisztelői, valamint a város önkormányzata.

Az udvarias, segítőkész tudós-tanár Verseghy Ferenc életművének országos hírű kutatójaként vált közismertté irodalmi körökben, nekünk, szolnokiaknak maga volt az önzetlenség és az őszinte városszeretet – mondta búcsúzó beszédében Szalay Ferenc polgármester.

Szurmay Ernő szálfa termete, latinos műveltsége szinte kiviláglott egy olyan korból, ahol elsősorban nem a tudás volt a legfontosabb mércéje a sikernek. Ernő bácsi járva a megye és az ország közművelődési intézményeit, mindenütt mosolyt csalt az emberek arcára udvariasságával, irodalmi választékosságú mondataival. Ő minden gondolatával tanított, s egyben példát állított elénk!

A megemlékezők szóltak Szurmay Ernő emberségéről és hatalmas műveltségéről. Mint elhangzott, lélekkel a világunkat az olyan kiváló emberek tudják megtölteni, mint amilyen Szurmay Ernő volt. Szerénysége, őszintesége képes volt más emberré tenni mindenkit, tudása lenyűgözte az ismeretlent is.

Szalay Ferenc kitért arra, amikor idén év elején személyesen köszöntötte őt születésnapja alkalmából.

- Akkor értettem meg igazán, hogy mitől vált ő már életében legendává, miért találkozom mindig jótékony kéznyomával a könyvtárban, az iskolákban, s miért idézik őt oly sokszor.

Lenyűgözött, ahogyan Szolnokot látta, ahogyan képes volt értéket találni a múltunkban és a jelenünkben. Beszélgettünk, észrevétlenül repültek a percek, s még napokkal később is azon kaptam magam: Ernő bácsi szavain gondolkodom, azon, hogy mennyire igaza van: milyen nagy szükségünk lenne az erős kulturális kötelékekre, mennyire nélkülözhetetlen a könyvtár, az erős iskola, az otthonának múltját ismerő felnőtt. Mert az ember közösségben képes igazán nagy tettekre, s ezt a várost is akkor tehetjük igazán nagyszerűvé, ha közösen meghatározott értékeinkhez mindig ragaszkodunk – mondta.

A polgármester mellett pályatársak, kollégák is búcsúztak a díszpolgártól.

Szurmay Ernőt a szolnoki római katolikus temetőben, szűk családi körben helyezték végső nyugalomra.

forrás: szolnok.hu