2024.05.26, Vasárnap

Biztonságban a Közép-Tisza vidékén

kotivizig.hu

2016.11.24. 10:39

A Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság területén közvetlen védbiztonságot veszélyeztető hiányosság nincs, a már megvalósult fejlesztéseknek, a fenntartási források bővülésének, a hatékonyabb gépesítésnek, s nem utolsósorban a közfoglalkoztatásnak köszönhetően az ár- és belvízvédelmi, valamint a vízhasznosítási művek karbantartottsági szintje jelentősen javult a korábbi évekhez képest – összegezhetőek az őszi felülvizsgálatokat kiértékelő értekezletén elhangzottak.

Az emberiség örök harca a természet káros hatásaival, amely napjainkban egyre erősebb és váratlanabb kihívásokat jelent számunkra, felerősíti a biztonság kérdését – kezdte beszédét dr. Kállai Mária, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője. A felkészülés a várható eseményekre ma már nem maradhat el egyetlen olyan szervezet életéből sem, amelyek az állampolgárok testi épségéért és vagyonáért felelősek. A biztonságnak a megteremtése, megóvása rengeteg ember munkájának az eredménye, hatalmas gépezet működteti, és ennek fontos a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság is. 


Az igazgatóság életében lényegében évzáróval egyenértékű a minden évben esedékes őszi felülvizsgálatokat kiértékelő értekezlet, ahol valamennyi szakágazat beszámol az elmúlt időszakban többek között az elvégzett munkáról, a létesítmények állapotáról, a berendezések üzemképességéről, s nem utolsó sorban a humán erőforrás felkészültségéről. Az értekezlet kiváló lehetőséget teremt a továbbiakban szükséges intézkedések meghatározására, illetve a rekonstrukciós és fejlesztési igények összegzésére. 


Dr. Kállai Mária kitért arra, hogy a megyei védelmi bizottság tagjai ebben az évben 8 alkalommal vettek részt az őszi felülvizsgálatok keretében tartott a bejárásokon, így képet kaphattak arról, hogy milyen létesítmények vannak, és milyen feladatokat kell ellátniuk a vízügyeseknek. 


Jelezte, hogy elégedettségre ad okot az ez évben elvégzett munka, hiszen több olyan területen is sikerült jelentős előrelépést tennie az igazgatóságnak, ahol korábban évekig nem volt mód.  
Az őszi felülvizsgálat tapasztalatai alapján megállapítható, hogy a KÖTIVIZIG területén közvetlen védbiztonságot veszélyeztető hiányosság nincs. Az árvízvédelmi létesítmények a lehetőségekhez mérten ápoltak és karbantartottak, az árvízvédelmi szertárakban az előírás szerinti védelmi anyagkészlet rendelkezésre áll. Az árvízvédelmi művek és tartozékok karbantartottsága a magas közfoglalkoztatotti létszám munkája nyomán, illetve a bővülő fenntartási keretnek köszönhetően a megelőző évekhez képest javult. (A közfoglalkoztatottak az igazgatóság szinte teljes területén többek között vagyonvédelmi, cserjeirtási, kaszálás-gaztalanítási, erdészeti, parkápolási, illetve iszaptalanítási munkákat végeznek.) 


A KÖTIVIZIG által üzemeltetett 4300 kilométernyi csatornahálózat fenntartottsága meghaladta az 50 százalékot, ami példa nélküli eredmény, s 10 százalékos előrelépés az egy évvel korábbi állapothoz képest.  
A küszöbön álló fejlesztések kapcsán dr. Kállai Mária szólt arról, hogy az Európai Unió támogatásával és a Magyar Állam társfinanszírozásával lehetővé válik a tiszai hullámtér rendezése Kiskörétől egészen Csongrádig, valamint az árvízvédelmi fővédvonalak új mértékadó árvízszint szerinti kiépítése, illetve a terhelésük csökkentése a Zagyva visszaduzzasztással érintett szakaszán. Megvalósul a Jászság vízgazdálkodási rendszere rekonstrukciójának első üteme, s jut forrás két jelentős belvízrendszer (Örvényabádi, Villogó) megújítására és fejlesztésére is. Ezen túl modern üzemirányítási és monitoring rendszer épül ki, továbbá lehetőség nyílik a Kiskörei Vízlépcső - az 1990-es évek végén megkezdett, ám félbehagyott – rekonstrukciójának folytatására.
A kormánymegbízott kifejtette: az igazgatóság folyamatosan bizonyítja, hogy a vízkár-elhárítás minden területén hatékony és sikeres. A szakértelemmel, tudatos munkával sikerült kivívni a társadalom elismerését, amelyre méltán lehet büszke a KÖTIVIZIG minden dolgozója. Végezetül gratulált az igazgatóság kollektívájának a magas szakmai színvonalon idén elvégzett munkájáért. 


Ezt követően az igazgatóság felkért szakemberei rövid előadások keretében vázolták fel az idén elvégzett munkát, beszámoltak az őszi felülvizsgálatok tapasztalatairól és ismertették a jövőbeli feladatokat.

AktuálisKötivizigbelvízvédelem