2024.05.22, Szerda

Megkezdődött az állami tisztviselők új rendszerű képzése

kormanyhivatal.hu

2016.11.08. 12:57

Közel 600 fővel elindult az állami tisztviselők és a kormányhivatali vezetők új, kötelező előmeneteli képzési rendszere a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A számos hazai egyetemmel együttműködésben megvalósuló képzések digitális módszerekre épülnek, fejlesztik a hatékony feladatellátás képességeit. A projekthez kapcsolódóan Szolnokon megkezdődött a járási hivatalok vezetőinek képzése is. 

 

Az Országgyűlés idén döntött arról, hogy átalakítja az állami tisztviselők képzésének rendszerét annak érdekében, hogy a közigazgatás valós fejlesztési igényeit jobban szolgáló, a tanulást hatékonyabban támogató kurzusok fogadják a tisztviselőket.

 

Az NKE Vezető- és Továbbképzési Intézete szervezésében megvalósuló két új szakirányú továbbképzési szak fejlesztését és költségeit a KÖFOP-2.1.1-VEKOP-15-2016-00001 kódszámú, „A közszolgáltatás komplex kompetencia, életpálya-program és oktatás technológiai fejlesztése” című projekt biztosítja.

A törvény két új előmeneteli képzést vezet be: a közigazgatási tanulmányok szakirányú, valamint a kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzést. A későbbiekben állami szolgálati jogviszony csak olyan személlyel létesíthető, aki közigazgatási tanulmányok szakirányú szakképzettséggel rendelkezik, vagy vállalja, hogy kinevezésétől számított két éven belül megszerzi azt. A két féléves képzés tartalma és módszere nem a tételes ismeretek mechanikus átadására és a számonkérésére, hanem a résztvevők hatékony egyéni fejlesztésére koncentrál. A végzettséget szerzők komplex és átfogó közszolgálati ismeretekre tesznek szert, képessé válnak az állam működését meghatározó társadalmi, politikai, gazdasági folyamatok áttekintésére.

 

A törvényi változás a vezetői munkakörbe már kinevezett állami tisztviselőket is érinti. A jövőben a vezetői kinevezéstől számított öt éven belül sikeresen teljesíteni kell a három féléves kormányzati tanulmányok szakirányú továbbképzési szakot. A képzés célja a magyar állam kormányzásával, szervezetével és működésével kapcsolatos stratégiai és vezetési ismeretek hazai és nemzetközi gyakorlatokra épülő átadása.

 

A kormánymegbízott kiemelte; nagyszerű dolog, ha a vezetőtársaknak is lehetőségük nyílik a folyamatos fejlődésre, illetve tanulásra. A résztvevők az előadókon túl egymástól is olyan ismereteket sajátíthatnak el, amelyet a mindennapi gyakorlatban is kiválóan tudnak majd hasznosítani. A korábbi képzések többségével ellentétben a jelenlegi projektnek köszönhetően pedig nemcsak lexikális tudásukat bővíthetik a résztvevők, de a tréningek alkalmával készség-szinten sajátíthatnak számos hasznos ismeretet. 

 
Aktuálisállami tisztviselőkkormányhivatali vezetők