2024.06.25, Kedd

Soros ülését tartotta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

2016.11.19. 09:48

Szakmai beszámolók hangzottak el többek között a megye lakosságának egészségi állapotáról, a járási hivatal tevékenységéről, a megye állami közúthálózatának állapotáról, illetve a Pallasz Athéné Egyetem Gazdálkodási Karának tevékenységéről. A testület döntött a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj programhoz történő csatlakozásról, valamint döntés született a megyei Parlagfű-mentesítési Alapra benyújtott pályázati kérelmekről. 


A Jász-Nagykun-Szolnok megye lakosságának egészségi állapotával kapcsolatos tájékoztatóban olvasható, hogy a halálozási mutatók a legtöbb vizsgált halálok tekintetében rosszabbak az országostól. Jász-Nagykun-Szolnok megye területén belül is jelentős eltérések vannak a lakosság egészségi állapotában és az ezt közvetve kifejező halálozási mutatókban. Sok területen rosszabbak a mutatószámok az országos adatokhoz viszonyítva. Ezért minden megyei politikai, egészségpolitikai döntésnek azt a célt kell szolgálnia, hogy csökkenjenek az egészségi állapotban megnyilvánuló egyenlőtlenségek. Nagyon fontos feladat lenne a szűréseken történő lakossági részvételt társadalmi összefogással fokozni - derül ki a tájékoztatóból. 


A közutak megyei állapotával foglalkozó anyagban olvasható, hogy az országos közúthálózat működtetésére fordított források az elmúlt évtizedben nem tartottak lépést az utóbbi időszak motorizációs növekedésével, illetve a megnövekedett forgalmi igényekkel. A szükséges felújítási munkák forráshiány miatti elmaradása következtében a megyei úthálózat erősen elöregedett, az utak kopórétegének - burkolat legfelső rétege - átlagéletkora az esetek többségében jelentősen meghaladja azok tervezett élettartamát. 


Míg 2008 óta a fejlesztési - felújítási projektek finanszírozását az uniós források növekedése mellett a hazai források csökkenése jellemezte, a következő években jelentős mértékben javulhat az országos közutak állapota annak az ötéves cselekvési és finanszírozási tervnek köszönhetően, amelyről a kormány 2015. december végén döntött. A kormányhatározat a következő öt évben csaknem 401 milliárd forintnyi forrást irányzott elő a közúti közlekedési infrastruktúra üzemeltetési, karbantartási feladatainak finanszírozásához.

Az idei év eredményei közül a szakmai anyag kiemeli a 4. számú főút Fegyvernek-Szapárfalu és Kenderes települések átkelési szakaszain megvalósult burkolatfelújítási munkálatokat. A főúti szakaszok felújításával hosszú évek óta fennálló problémák kerültek megoldásra. A 2014-2020. közötti programozási időszakban a közúthálózat felújításának anyagi hátterét az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program (IKOP) és a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) biztosíthatják. 


A megyei közgyűlés döntött arról, hogy a megyei önkormányzat csatlakozik 2017.évben is a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez, s ahhoz 1.000.000 Ft összegű forrást biztosít. 


A Földművelésügyi Minisztérium 3 millió forintos támogatásának köszönhetően idén 45 település kap 66.666 Ft összegű támogatást a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Parlagfű-menetesítés Alapból eszközbeszerzésre.

AktuálisJász-Nagykun-Szolnok Megyei KözgyűlésJász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat