2022.07.03, Vasárnap

A megye kitüntetettjeit köszöntötték

kormanyhivatal.hu

2017.03.28. 09:25

Dr. Kállai Mária kormánymegbízott, Szalay Ferenc polgármester és Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke köszöntötte a megye azon jeles személyiségeit, akik március tizenötödikéhez kapcsolódóan állami elismerést vehettek át. Az élet minden területéről jelen voltak a rendezvényen: orvos, rendőr, festőművész, szobrász, óvónő, vízügyi szakember és műemléki szakügyintéző is szerepelt a kitüntetettek között.

Hirdetés

Amint az a köszöntésen is elhangzott, olyan szakembereket ismertek el a nemzeti ünnepen, akik saját munkájukkal nem csupán lakóhelyüket, hanem a hazát is szolgálták, a nemzetet gyarapították. A város és a megye valamennyi polgárát örömmel és büszkeséggel tölti el, hogy itt élnek és dolgoznak, munkásságuk példaképként állítható mindenki elé.

 

Az ünnepségen a következő megyebeli szakembereket köszöntötték:

Budai Ferenc, a törökszentmiklósi Székács Elemér Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Kollégium igazgatója közel négy évtizedes oktatói, illetve eredményes iskolavezetői munkája, valamint a hazai szakképzési rendszer megújítása érdekében végzett tevékenysége elismeréseként a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehette át.

 

Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója, a Magyar Hidrológiai Társaság Szolnoki Területi Szervezete vezetője a vízügyi ágazat területén, különösen a Közép-Tisza vidék vízgazdálkodása és a vizek kártételeinek megakadályozása érdekében végzett három évtizedes kiemelkedő szakmai és vezetői tevékenysége elismeréséül a Magyar Érdemrend Lovagkeresztje Polgári Tagozata kitüntetést vehette át.

 

Takács Zoltán, a mezőtúri TAKÖV Transz Hungária Kft. ügyvezető igazgatója, a település gazdasági fejlődését segítő sikeres vállalkozói, valamint a határon túli magyarság érdekében végzett támogató tevékenysége elismeréseként Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést vehetett át.

 

Csapó Pálné,a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Szociális Szolgáltató Besenyszögi Központ és a Besenyszögi Idősek Otthona nyugalmazott intézményvezetője kimagasló szakmai tevékenységének elismeréséért Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.

 

Dr. Borkó Rezső, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet fül-orr-gégészeti és szájsebészeti osztályának osztályvezető főorvosa elhivatott és kiemelkedő munkája elismeréseként Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.

 

Ilonkáné Baranyi Zsuzsanna, a Jászberényi Nagyboldogasszony Katolikus Óvoda, Kéttannyelvű Általános Iskola, Középiskola és Kollégium igazgatóhelyettese kimagasló tevékenysége és elhivatott szakmai munkája elismeréseként Magyar Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.

 

Stonawskiné Busi Ildikó, a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola táncpedagógusa, a Vadvirág Gyermek Néptáncegyüttes és a Szandaszőlős Táncegyüttes szakmai vezetője elhivatott szakmai munkája elismeréseként Magyar Bronz Érdemkereszt kitüntetést vehetett át.

 

A Szolnoki Művésztelep Magyarország nagy múlttal rendelkező művésztelepe, amely a művészettörténetben és a magyar kultúrában kiemelkedő szerepet tölt be. Kimagasló színvonalon végzett kulturális és képzőművészeti értékmegőrző tevékenysége nagymértékben hozzájárul kulturális örökségünk megőrzéséhez, erősítéséhez és gazdagításához egyaránt. A művésztelepen alkotó Verebes György, a hazai és az európai festőművészet kiemelkedő egyénisége, művészi tevékenységéért és a Szolnoki Művésztelep alkotói és közösségi életének fellendítéséért tett erőfeszítései alapján vehette át a Munkácsy Mihály-díjat, a Szolnoki Művésztelep pedig Magyar Örökség Díjat kapott. Ez utóbbi elismerést Pogány Gábor Benő és Verebes György vette át a Magyar Tudományos Akadémián szombaton.

 

Huszárné Hajdu Mária 1992 óta a földhivatali szervezeti egység dolgozója. Munkáját az elmúlt 25 évben a szakszerűség, a gyorsaság és a hatékonyság jellemezte, amely az ügyfelek, a partnerek érdekeinek, elégedettségének szem előtt tartásával valósult meg. A közjóért végzett több mint két évtizedes példaértékű munkája elismeréseként vehetett át Miniszteri Elismerő Oklevelet.

 

Litkei Bálint, a Magyar Közút Nonprofit Zrt. Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Igazgatóság megyei forgalomtechnikai és kezelői osztályvezetője kiemelkedő szakmai munkájának elismeréseként vehetett át Miniszteri Elismerő Oklevelet.

 

Kovácsné Szabó Zsuzsanna, a Zengő óvoda óvónője szakmai elhivatottságáért, magas színvonalon végzett, példaértékű pedagógiai munkájáért, kollégáinak és a szülőknek is példát mutató emberi magatartásáértkiemelkedő szakmai munkája elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

 

Méri Csaba, 2015. április 1-től társadalombiztosítási főreferensként, majd társadalombiztosítási szakügyintézőként szervezi és kontrollálja a nyugdíjbiztosítási szakellenőrzés területét. Szakmai tudásával, hozzáállásával a nyugdíjbiztosítás meghatározó szakemberévé vált. A társadalombiztosításban töltött több mint 40 éves munkája, a biztosítottak védelme érdekében kifejtett tevékenysége alapján érdemelte ki a Miniszteri Elismerő Oklevelet, amelyet dr. Kállai Mária kormánymegbízott ad át.

 

Medra Barbara, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki, Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály Közlekedési Osztályának munkatársa.  Kimagasló, példamutató, eredményes szakmai munkája elismeréseként Miniszteri Elismerő Oklevelet vehetett át.

 

Sisa Béla Zsolt a 1990-es évek elejétől műemléki szakügyintézőként dolgozik. Szakmai munkáját a közigazgatásban közel három évtizede kimagasló színvonalon látja el. Élethivatásának tekinti az emberekhez méltó, esztétikus környezet kialakítását, az építészeti kulturális örökség védelmét. Szakértő figyelme mellett számtalan megyei műemlék épület, templom nyerte vissza régi, méltó arculatát. Fontos feladatának tekinti, hogy Jász-Nagykun-Szolnok megye fejlődését szolgálja, mindezekért vehetett át Miniszteri Elismerő Oklevelet.

 

Dr. Seress Zoltán, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház-Rendelőintézet, II. számú Belgyógyászati Osztály osztályvezető főorvosa az egészségügy területén végzett kivételesen magas színvonalú, példaértékű szakmai munkája elismeréseként Semmelweis-díjat vehetett át.

 

Berta Jánosrendőr főtörzszászlós, a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság, Cibakházi Rendőrőrs csoportparancsnoka, körzeti megbízott, Habranyi László rendőr főtörzszászlós, a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság szolgálatirányító parancsnoka,  Hanzel Zoltán tű. főhadnagy, a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság szolgálatparancsnoka, Nagy Viktor rendőr főtörzsőrmester, a Kunszentmártoni Rendőrkapitányság helyszínelő és balesetvizsgálója, és Szarka László tű. főtörzsőrmester a Kunszentmártoni Hivatásos Tűzoltóparancsnokság mb. rajparancsnoka kiemelkedő helytállása, bátor magatartása elismeréséül Bátorságért Érdemjelet vehetett át.

2016 decemberében egy kunszentmártoni lakóépületben bekövetkezett tűzeset során előbb gondoskodtak a benn tartózkodó magatehetetlen, idős hölgy kimentéséről, majd visszatértek az épületbe, és egy esetleges robbanást, illetve további jelentős kárnövekedést megelőzve, gázpalackokat hoztak ki onnan.

 

Ézsiás Sándorné, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztályának pártfogó felügyelője magas színvonalon végzett kiemelkedő tevékenységéért és áldozatos munkájának elismeréséért Pártfogás Napja Emléklapot vehetett át.

 

Pintér Ildikó, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Igazságügyi Osztályának pártfogó felügyelője magas színvonalon végzett kiemelkedő tevékenységéért és áldozatos munkájának elismeréséért Pártfogás Napja Emléklapot vehetett át.

 

Az ünnepség végén külön köszöntötték Szalay Ferenc polgármestert is, aki szombaton Gödöllőn a Magyar Egyetemi és Főiskolai Sportszövetség fennállásának 110. évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen rangos elismerésben részesült. A város polgármestere Szabó Tünde államtitkártól a Magyar Kosárlabda Szövetség elnökeként végzett kiemelkedő munkájáért vehette át a Hajós Alfréd Aranyplakett, Egyetemi-Főiskolai Sportért Díjat.

Aktuálisállami elismerés