2023.09.22, Péntek

Lakossági fórumot tartott a Foglalkoztatási Paktum

info.szolnok.hu

2017.03.10. 17:19

A Foglalkoztatási Paktumhoz kapcsolódva tartottak pénteken lakossági fórumot a városházán, az érdeklődőket Fejér Andor alpolgármester köszöntötte, majd Deák Miklósné szakmai vezető tartott prezentációt.

Hirdetés

 

Az előadásból kiderült, hogy Szolnokon 2016-ban 2885 fő munkanélkülit tartottak nyílván átlagosan, 44 százalékuk szakképzetlen. Több mint egy éve 1003-an keresnek állást, a közfoglalkoztatásban tavaly éves szinten mintegy kilencszázan dolgoztak. S míg néhány éve elképzelhetetlen volt, ma már egyes szakmákban nyilvánvaló a munkaerő hiány, éppen ezért fontos a munkaerő kereslet és kínálat összehangolása.

 

Mint ismeretes, Szolnok önkormányzata és a megyei kormányhivatal alkotta konzorcium foglalkoztatási együttműködést kíván létrehozni. A program a Széchenyi 2020 TOP 6.8.2.-15 pályázat keretében az Európai Unió nyújtotta 100% támogatási intenzitású forrás felhasználásával valósul meg, az elsődleges cél Szolnok város foglalkoztatási szintjének a növelése, a helyi gazdaság fejlődésének az elősegítése.

 

Az önkormányzat olyan foglalkoztatási együttműködés (Paktum) létrehozását tervezi, amelyben részt vesznek a helyi munkaerő-piac meghatározó képviselői, az állami, önkormányzati hivatalok mellett a piaci szférában működő cégek, érdekképviseleti szervek, képző intézmények, szociális intézmények, civil szervezetek.

 

A paktumszervezet feladata a város foglalkoztatási jövőképének, a stratégiájának megalkotása. A stratégia elkészítését a város gazdasági és foglalkoztatási helyzetéről készülő elemzés alapozza meg.  A munkáltatók és a munkavállalók munkaerő-piaci tapasztalatainak, szükségleteinek megismerését a körükben végzett kérdőíves megkérdezés segíti. A paktumszervezet által közösen kialakított és az alapító tagok részéről egységesen elfogadott stratégia megvalósítását akciókkal, rendezvényekkel, programokkal és részletesen kidolgozott projektekkel, intézkedésekkel valósítják meg.

 

A projektben végrehajtott fejlesztések közvetlen célja a foglalkoztatás növelése. Ennek kapcsán jelen projektben legalább 868 fő hátrányos helyzetű személynek kívánnak segítséget nyújtani. Az állami támogatási rendszeren belül tervezett támogatások felhasználásával 250 fő képzését, 521 fő támogatott munkába állását segítik. Kiemelt figyelmet fordítanak a kisgyermekes anyák gyermek elhelyezési nehézségeinek enyhítésére, ezért a tervezett támogatások között gyermekfelügyelet költségeinek a megtérítését is tervezik. A vállalkozni szándékozókat számos szolgáltatás mellett vállalkozóvá válási támogatások nyújtásával is szeretnék ösztönözni.

 

A vállalkozások számának növekedését, a meglévőek pozíciójának stabilizálását szolgálhatja a helyi termék és szolgáltatásfejlesztési stratégia, valamint azok a tervezett rendezvények, amelyek a helyben előállított termékeket népszerűsítik.

 

A projektben végrehajtott fejlesztések hosszú távú célja a helyi munkaerő-piaci szereplők tartós együttműködésének létrehozása, a szolnoki székhelyű, telephelyű vállalkozások foglalkoztató képességének a növelése, a vállalkozások igényeinek a megismerése, kielégítése, a település humánerőforrásának fejlesztése és a lakosság elvándorlásának csökkentése.

AktuálisSzolnoklakossági fórumFoglalkoztatás Paktum