2024.07.14, Vasárnap

Közel négymilliárdos pályázati lehetőséget jelentett be Czibere Károly államtitkár Szolnokon

info.szolnok.hu

2017.04.06. 09:17

Döntően uniós támogatású, az átmeneti és rehabilitációs ellátás fejlesztését célzó pályázati lehetőséget jelentett be szerdai, szolnoki sajtótájékoztatóján.

 

Az államtitkár elmondta, a felhívás kiírását az indokolta, hogy a rehabilitációs és átmeneti ellátást nyújtó intézmények egy része nem felel meg a jogszabályokban előírt szakmai feltételeknek. Ezen intézményi kör vonatkozásában magas az ideiglenes idejű bejegyzések száma, az elhelyezési körülmények nem megfelelőek, ezért a korszerűsítés célja az ellátási feltételek javítása, az igénybevevők számára az önálló életvitel eléréséhez szükséges feltételek biztosítása, a lakók életminőségének javítása.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézményeknek – kivéve hajléktalan-ellátás – meg kell változniuk funkciójukban. A családok átmeneti otthonai esetében jelenleg csak alacsony számú külső férőhely áll rendelkezésre. Azzal, hogy új külső férőhelyek kialakítására is lehetőség lesz, a családok reintegrációját segítik.

A hajléktalan-ellátás fejlesztése és hatékonyságának növelése érdekében egyrészt "befogadóbbá” kell tenni az intézményeket a közterületen élők ellátása érdekében, másrészt kivezető utakat kell biztosítanunk a hajléktalanságból.

Fontos cél a különböző szolgáltatástípusok közötti szakmai együttműködés, így a rehabilitációs intézmények és a támogatott lakhatás közötti szakmai támogatás is. A rehabilitációs intézmények esetében kötelező az együttműködés a támogatott lakhatásokkal.

A konstrukció elsődleges célja a felsorolt intézmények korszerűsítése, felújítása, nagy értékű eszközbeszerzése, az igénybevevők életkörülményeinek javítása, új férőhelyek létrehozása. Új férőhelyek létrehozása csak külső férőhelyként hozható létre, és csak a már meglévő férőhelyek korszerűsítése mellett.

 

A rendelkezésre álló keretösszeg 3,8 milliárd forint. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 30 millió, maximum 100 millió forint. A támogatás maximális mértéke az összes elszámolható költség 100 %-a. A támogatási kérelmek benyújtására 2017. május 15. és december 29. között van lehetőség. 

A konstrukció keretein belül megvalósulhat:

·         rehabilitációs célú intézmények korszerűsítése és választhatóan külső férőhely kialakítása (fogyatékos személyek rehabilitációs intézménye, hajléktalan személyek rehabilitációs intézménye, pszichiátriai betegek rehabilitációs intézménye, szenvedélybetegek rehabilitációs intézménye esetében),

·         rehabilitációs intézménnyé alakuló átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények korszerűsítése és választhatóan külső férőhely kialakítása (fogyatékos személyek gondozóháza, pszichiátriai betegek átmeneti otthona, szenvedélybetegek átmeneti otthona esetében),

·         átmeneti elhelyezést nyújtó intézmények korszerűsítése(családok átmeneti otthona, éjjeli menedékhely vagy hajléktalan személyek átmeneti szállása) és választhatóan külső férőhely kialakítása (csakcsaládok átmeneti otthona, hajléktalan személyek átmeneti szállása esetében),

·         bentlakásos intézmények rehabilitációs részlegeinek korszerűsítése (pszichiátriai betegek bentlakásos intézmények rehabilitációs részlege; szenvedélybetegek bentlakásos intézményének rehabilitációs részlege; fogyatékos személyek bentlakásos intézmények rehabilitációs részlege; hajléktalanok rehabilitációs részlege esetében).

 

Szalay Ferenc polgármester a sajtótájékoztatón a városban a szociális ellátó rendszert érintő, már megvalósult és folyamatban lévő fejlesztésekről beszélt. Ezek közé tartozik például a Kaán Károly úti idősek otthonának felújítása és bővítése, a Vízpart körúti idősek otthonának megvásárlása, a Simon Ferenc úti bölcsőde bővítése, illetve fejlesztése.

 

Rácsok Balázs, Magyar Ökumenikus Segélyszervezetszociális és fejlesztési igazgatója a külső férőhelyek kialakításának előnyeiről beszélt, amely modellként már a kétezres évek elején beváltotta a hozzá fűzött reményeket.

 

A sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a szociális munka napja az ágazatban dolgozóknak már ettől az évtől munkaszüneti nap lesz.

Szó esett, egy kiemelten fontos, az ágazatot érintő elemről, a jelentős bérfejlesztésről is.  A már eddig is jelentős bérfejlesztés folytatódik, a szociális ágazatban dolgozók bére 2017/18-ban további 33 %-kal emelkedik.

AktuálisSzolnokrehabilitációpályázathajléktalan-ellátásátmeneti ellátás