2022.01.20, Csütörtök

Kettős jubileumot ünnepel a Hidrológiai Társaság

kotivizig.hu, szolnok.hu

2017.05.11. 13:50

A Magyar Hidrológiai Társaság idén ünnepli megalakulásának 100. évfordulóját, Szolnoki Területi Szervezete pedig 50 éves múltra tekinthet vissza. A kettős jubileum alkalmából a szakmai szervezet ünnepi emlékülés tart a szolnoki Városházán.

Hirdetés

Dr. Hegedűs Lajos, a Kötivizig korábbi igazgatója emléktáblájának megkoszorúzásával kezdődött a nap a róla elnevezett sétányon, ezt követően a történelmi vízmércéhez sétáltak át az ülés résztvevői. Itt megtekinthették az elmúlt több mint 100 év legmagasabb vízállásait jelző vízmércét.

A városháza dísztermében rendezett ülésen Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke és Szabó István alpolgármester köszöntötte a vendégeket, hosszan méltatva a vízügyi szakemberek munkájának fontosságát. Ezután előadások hangzottak el, elsőként dr. Szlávik Lajos, a Magyar Hidrológiai Társaság elnökét hallhatták a résztvevők.

Az esemény csütörtök délután a Sajfoki szivattyútelepen emlékszoba avatással és kiállítás megnyitóval zárul.

 

A Magyar Hidrológiai Társaság nemzetközi viszonylatban is az egyik legrégebbi, vízzel foglalkozó hazai szervezet, gyökerei 169 évre nyúlnak vissza. Az 1848-ban létrejött első magyar természettudományi egyesület, a Magyarhoni Földtani Társulat 1917. február 7-én megalakult hidrológiai szakosztályának, valamint a Magyar Mérnök és Építész Egylet Vízépítészeti Tagozatának 1949-es egyesülésével vált azonban önálló tudományos társadalmi szervezetté. Tagjai a víz- és környezetügy különböző területein dolgozó egyéni szakértők (tervezés, kivitelezés, oktatás, közszolgáltatás, termelő vállalkozások szakemberei), valamint jogi személyiségű szervezetek (kutató és tervező cégek, oktatási intézmények, közigazgatási szervek, stb.). A tagság soraiban nem csak mérnökök, hanem a vízzel foglalkozó számos tudományág, szakterület képviselői (természettudományokat oktató tanárok, geográfusok, kémikusok, orvosok, biológusok, ökológusok, történészek, közgazdászok, jogászok és mások) is kértek, kaptak és kapnak helyet. 


Ma a vízre, mint a legértékesebb és egyben a legveszélyeztetettebb erőforrásunkra kell tekintenünk. Világszerte mind többen ismerik fel, hogy a fenntartható fejlődési célok elérése, a klímaváltozás okozta egyre súlyosabb anomáliák kezelése, sőt, az emberiség puszta léte sem képzelhető el a mind összetettebb vízgondok megoldása nélkül. Ehhez pedig felkészült, elkötelezett szakemberekre van szükség, s ezt a szakmai alapot adja a jelenleg mintegy 3000 egyéni és körülbelül 150 jogi tagot számláló Magyar Hidrológiai Társaság.
Az MHT a jubileum alkalmából 2016 májusa és 2017 júliusa között centenáriumi évet tart. A megemlékezések jelmondata: „100 éve a magyar vízgazdálkodásért”, hiszen a társaság munkája, tevékenysége mindenkor szorosan összefonódott, szerves része volt hazánk vízgazdálkodás-fejlődésének. A társaság jövőképe, hogy a gyorsan változó környezethez való rugalmas igazodással, a hagyományok tiszteletben tartásával és a fejlődés igényével, egységesen képviselje a hazai vízgazdálkodás területén tevékenykedő szakemberek közösségét. Működésének második évszázadába lépve ezért a Magyar Hidrológiai Társaság tevékenységének kulcsszavai: hagyomány és fejlődés.
A szakmai szervezet Szolnoki Csoportja 50 évvel ezelőtt, 1967. március 6-án alakult meg 62 fővel. Az alapító tagok többsége a Közép-Tisza-Vidéki Vízügyi Igazgatóság alkalmazottja volt, de az elsők között volt tagvállalatok sorában a Szolnoki Víz- és Csatornaművek. Az évek folyamán bővült az egyéni tagok száma és tagvállalatok sora, és már a nem csak vizes érdekeltségű vállalatok is részt vesznek a közös munkában.
A Szolnoki Csoport később Szolnoki Területi Szervezetté alakult, s létrehozta saját, helyi szakosztályait. Rendezvényein a térség vízgazdálkodási, vízellátási és környezetvédelmi témái szerepelnek. Ezzel is igyekszik összefogni a területen dolgozó vízügyi szakembereket, biztosítva számukra a konzultáció és a közös álláspont kialakítását, valamint a minél szélesebb körben való megismertetését.

AktuálisSzolnokKötivizigMagyar Hidrológiai Társaság