2019.08.18, Vasárnap

Hirdetés

Többféle ösztöndíjjal támogatja a szolnoki diákokat az önkormányzat

Többféle ösztöndíjjal támogatja a szolnoki diákokat az önkormányzat

szolnok.hu

2017.11.04. 09:01

A város kiemelt figyelmet fordított arra, hogy az általános iskolában, közép-, illetve felsőfokú oktatási intézményben tanulók egyaránt részesülhessenek a juttatásokban. A részletekről Szalay Ferenc polgármester tartott sajtótájékoztatót.

Hirdetés

 

A Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot a felsőoktatásban tanuló, hátrányos helyzetű diákok részére írja ki az önkormányzat, Szolnok Város Középiskolai Ösztöndíja - amint a neve is jelzi - a középiskolásoknak jelenthet segítséget, míg a Ciklámen Turist és a Szolnok Város Jövője Közalapítvány által támogatott Tanulj, hogy boldogulj! ösztöndíjprogram az általános iskolások számára elérhető.

 

I. Bursa Hungarica

Az önkormányzat az idei évben már a 18. alkalommal írta ki a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatot a szolnoki lakóhellyel rendelkező fiatalok részére.

Az ösztöndíjpályázat a felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű hallgatói számára nyújt rendszeres anyagi segítséget. Az elbírálás tanulmányi eredménytől függetlenül, kizárólag szociális rászorultság alapján történik.

A pályázatot benyújthatják azok a fiatalok, akik már főiskolai illetve egyetemi hallgatók, valamint benyújthatják azok is, akik csak jövőre kívánják elkezdeni felsőoktatási tanulmányaikat.

Pályázatot az előző évben 155 fiatal nyújtott be és közülük 138 pályázó nyerte el az ösztöndíjat. Az ösztöndíj nagysága minden évben a rendelkezésre álló pénzügyi kerettől és a jelentkezők számától függ, az előző évben ez az összeg havi 5 000 és 6 700 forint között alakult.

Az ösztöndíjnak ez csak az önkormányzati része. Amennyiben az önkormányzat a pályázónak ösztöndíjat állapít meg, az kiegészül a felsőoktatási intézményrésszel, melynek összege megegyezik az önkormányzati ösztöndíjrésszel, de legfeljebb havi 5 000 forint. A megyei önkormányzat döntésétől függően a támogatás további összeggel egészülhet ki.

 2017-ben az önkormányzat, a családbarát programjával összhangban, bővíteni kívánja a jogosultak számát, ezért a családi jövedelmi mutató határát - ami a jogosultság egyik feltétele - 57 ezer forintról 65 ezer forintra emelte. Annak érdekében, hogy a jövedelemhatár emelése mellett az ösztöndíj mértéke ne csökkenjen, az önkormányzat az ösztöndíjra a korábbi 8 millió forint helyett 10 millió forintot biztosít a jövő évi költségvetésben.

A pályázati kiírás a város honlapjáról is letölthető, de beszerezhető a Szociális Támogatások Osztályán, illetve Belvárosi Ügyfélközpontban.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2017. november 7.

A beérkezett pályázatokat Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Egészségügyi, Sport, Turisztikai és Szociális Bizottsága 2017. december 7-ig bírálja el, döntéséről és annak indokáról a pályázókat 2017. december 12-ig az EPER-Bursa rendszeren keresztül elektronikusan vagy postai úton értesíti.

A pályázattal kapcsolatos további információ kérhető Szolnok Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Szociális Támogatások Osztályán az 56/503-584 telefonszámon.

 

II. Szolnok Város Középiskolai Ösztöndíja

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése a szolnoki, középfokú oktatási intézményben tanuló diákok kiemelkedő tanulmányi eredményének elismerésére, a pályázati kultúra kialakulásának és az önmenedzselés képességének elősegítésére, Szolnok város értelmiségnevelő és- megtartó erejének növelése, a fiatalok Szolnok városhoz kötődésének erősítése céljából 2004-ben megalapította a Szolnok Város Középiskolai Ösztöndíját.

Az ösztöndíj mértéke, folyósításának módja:

Az elnyert ösztöndíj 50.000.- Ft, egy tanévre szól, és két egyenlő részletben kerül kifizetésre.

A pályázati eljárás és a pályázatok elbírálásának módja:

A Városi Középiskolai Ösztöndíjra olyan szolnoki lakóhellyel rendelkező, középfokú iskolában tanuló diákok pályázhatnak, akik kiváló középiskolai tanulmányi előmenetellel rendelkeznek, vagy a legalább 4,2-es tanulmányi eredményük mellett kiemelkedő eredményt értek el országos tanulmányi, művészeti, vagy sportversenyen.

A pályázatokat Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlésének Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottsága bírálja el.

Eddigi támogatások:

Az elmúlt időszakban a csökkenő középiskolai gyermeklétszám ellenére minden évben 100-120 db értékes pályázat érkezik, melyből 50-54 db pályázatot tud támogatni a rendelkezésre álló keretösszegből az önkormányzat.

2017-ben a 100 középiskolai tanuló nyújtotta be pályázatát, melyből a bizottság döntése alapján 54 tanuló részesül ösztöndíjban.

 

III. „Tanulj, hogy boldogulj!” ösztöndíj általános iskolai tanulók részére

2016 tavaszán indította útjára a Szolnok Város Jövője Közalapítvány – a Ciklámen Tourist anyagi támogatásának köszönhetően – a „Tanulj, hogy boldogulj!” elnevezésű ösztöndíjprogramját.

Az ösztöndíjprogram célja az általános iskolák felső tagozatán (5-8. osztályban) tanuló, tanulmányi előmenetelében, vagy a művészetek területén kiemelkedően tehetséges, de szerény anyagi körülmények között élő gyermekek motiválása a még jobb tanulmányi eredmények elérése és a továbbtanulási esélyeik növelése érdekében.

Időtartama: 1 naptári év,de legfeljebb az általános iskolai tanulmányok befejezésének időpontja.

Az ösztöndíj mértéke, folyósításának módja:

Az elnyerhető ösztöndíj átlagosan havi 10.000.- Ft, melyet a nyertes pályázók negyedévente egy összegben, utólag kapnak meg, a szülő, törvényes képviselő bankszámlájára történő utalással.

A pályázati eljárás és a pályázatok elbírálásának módja:

A pályázatokat az általános iskolák vezetői nyújtják be.

A pályázatokat – a véleményező munkacsoport javaslata alapján – a Szolnok Város Jövője Közalapítvány Kuratóriuma bírálja el. A döntésről minden pályázó írásbeli értesítést kap.

Eddigi támogatások:

A 2015/2016-os tanév II. félévére 10 tanuló részesült havi 10.000.- Ft-os támogatásban.

A 2016/2017-es tanév teljes időtartamára szintén 10 tanuló részesült havi 10.000.- Ft-os támogatásban.

A 2017/2018-as tanévben a véleményező munkacsoport 15 tanuló támogatását javasolta a Szolnok Város Jövője Közalapítvány Kuratóriumának. A támogatás elbírálása folyamatban van.

A Ciklámen Tourist tulajdonosai szándéknyilatkozatban jelezték, hogy emelni kívánják a támogatási összeget, az eddigi havi 100.000.- Ft-ról havi 150.000.- Ft-ra.

AktuálisSzolnokösztöndíj