2020.06.05, Péntek

Hirdetés

Szolnoki hátrányos helyzetű diákokat jutalmaztak

szolnok.hu

2017.12.08. 13:01

A 2017 évben rendelkezésre álló 750 ezer forintos keretből, 13 oktatási intézményből és 1 városi Tanoda programból felterjesztett 74 intézményi javaslatból, 65 fő - 48 fő általános-, és 17 fő középfokú - oktatási intézményben tanuló, szociális körülményei alapján halmozottan hátrányos helyzetű tanuló teljesítményét ismerték el az ünnepségen.

Hirdetés

Büszkék lehetnek eredményeikre azok a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, akiket csütörtökön  köszöntöttek a városháza dísztermében. A fiatalokat Szalay Ferenc polgármester és dr. Kállai Mária kormánymegbízott méltatta, az ünnepi műsorban a Fiumei Úti Iskola diákjai szerepeltek.

Fontos élni a tanulás adta lehetőségekkel, mert ezzel lehetőség nyílik a hátrányos helyzetből való kitörésre, a társadalomban való boldogulásra. Mindezért tenni kell, kitartóan és szorgalmasan tanulni, de meglesz az eredménye – mondta Szalay Ferenc, hozzátéve, hogy a város tudatosan támogatja a halmozottan hátrányos helyzetű, de jól teljesítő fiatalokat.

A jó hír – szólt a diákokhoz dr. Kállai Mária -, hogy álmaitok teljesülhetnek, de mindezért tenni kell! Helyzetetekből adódó hátrányotok leküzdhető: a siker receptje az áldozatos, kitartó tanulás, melynek segítségével az élet számos területén találhatjátok meg számításotokat.

 

A díjazottak szociálisan hátrányos társadalmi réteghelyzetű, a 2017 évben példaértékű tanulmányi-, sport és közösségi teljesítményt nyújtó, Szolnok városi általános-, és középfokú oktatási intézményekben tanulók. A város Integrációs Munkabizottsága 12 éve kezdeményezte a halmozottan hátrányos helyzetű - különös tekintettel, a gyermekszegénységgel érintett - alap- és középfokú oktatási intézmények tanulóinak, a város integrációs törekvéseivel összhangban lévő kiemelkedő teljesítményének elismerését.

 

Olyan diákokét, akik tanulmányi előmenetelét szorgalom és folyamatos javulás jellemzi, tanulmányi átlaga általános iskolai tagozaton a 3,5; középfokon a 3,0 meghaladja, magatartása és szorgalma példaértékű, és/vagy közösségeikben kiemelkedő - szervező, kulturális, sport, illetve művészeti - tevékenységet végeznek, valamint eredményeikkel pozitívan hatnak a hátrányos helyzetű társadalmi réteghez tartozók társadalmi megítélésére, segítik a helyi közösség integrációs érdekeinek, és társadalmi felzárkózási lehetőségeinek érvényesülését.

Az oktatási intézmények javaslataiban megjelölt tanulók összetételében jelentős a felső-tagozaton, valamint a minőségi szakképzésben résztvevők aránya. A kiemelkedő tanulmányi és képességfejlődést mutató diákok körében az idei évben is jelen vannak az iskolarendszeren kívüli Tanoda Programokban részt vevők is..

Örvendetes, hogy azon oktatási intézmények, melyekben átlagot meghaladóan jelennek meg halmozottan hátrányos helyzetű, és szociális hátrányokkal küzdő tanulók, egyre nagyobb szerepet vállalnak az integrált oktatás, a köznevelési-, és közoktatási esélyegyenlőség, az értékközvetítés és a teljesítményértékelés rendszerszerű megteremtésében.

Az elmúlt 12 év bebizonyította, hogy a hátrányos helyzetű tanulók irányában is megnyilvánuló megkülönböztetett önkormányzati figyelem ösztönzően hat a lokális közösségfejlődésre és tudásalapú társadalom kialakulására. A település társadalmi felzárkózást támogató politikája nyomán erősödő hátránykompenzáló-, tehetséggondozó-, tanulási és szakképzési utak, mind magasabb szintű teljesítmények eléréséhez segítik hozzá Szolnok város diákjait.

AktuálisSzolnokhátrányos helyzetű tanulók