2020.10.31, Szombat

Hirdetés

Február 15-ig lehet jelentkezni a 2018. május-júniusi érettségi vizsgákra

kormanyhivatal.hu

2018.01.08. 10:21

Azok számára, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal már nem rendelkeznek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal működtet érettségi vizsgabizottságot és szervez vizsgát.

Hirdetés

 

A 2017/2018. tanév május-júniusi érettségi vizsgáira 2018. január második felétől 2018. február 15-ig lehet jelentkezni, közép- és emelt szinten egyaránt.

Azok, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal rendelkeznek és érettségi bizonyítványt még nem szereztek, valamint azok, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal és érettségi bizonyítvánnyal is rendelkeznek, saját iskolájukban, az ott kapott jelentkezési lapon adhatják le jelentkezésüket.

Azok számára, akik középiskolai tanulói jogviszonnyal már nem rendelkeznek, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal működtet érettségi vizsgabizottságot és szervez vizsgát. Nekik az Oktatási Hivatal honlapján 2018. január második felétől megtalálható jelentkezési lapot kell kitöltve, aláírással ellátva, a szükséges mellékletekkel együtt személyesen vagy ajánlott/tértivevényes postai küldeményben eljuttatni a fent megjelölt határidőre a Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztályára (5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2.). A jelentkezési lap kitöltéséhez a Hatósági és Oktatási Osztály munkatársai személyesen, telefonon vagy e-mailben is segítséget nyújtanak.

A vizsgadíj befizetéséhez ezek a jelentkezők ugyanitt kérhetnek csekket, de banki átutalással is befizethetik az összeget az Oktatási Hivatal számlaszámára (Magyar Államkincstár 10032000-00282637-00000000). A befizetést igazoló feladóvevényt vagy a bank által igazolt átutalási megbízást a jelentkezési laphoz szintén csatolni kell.

 

A vizsgadíj mértéke:

- középszintű vizsga: 21 000 Ft/vizsgatárgy

- emelt szintű vizsga: 35 000 Ft/vizsgatárgy

A jelentkező minden esetben tájékozódjon arról, díjköteles-e számára az érettségi vizsga.

Az írásbeli vizsgákra 2018. május 4. és május 28. között kerül sor, vizsgatárgyanként országosan egységes időpontokban – az Oktatási Hivatal honlapján a vizsganapokról már most lehet tájékozódni. Az emelt szintű szóbeli vizsgák 2018. június 7. és június 14. között, a középszintű szóbeli vizsgák pedig 2018. június 18. és június 29. között zajlanak.

 

További információ:

- Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Hatósági és Oktatási Osztály: 56/795-734, lakatosne.katalin@jasz.gov.hu

- Oktatási Hivatal honlapja: www.oktatas.hu

AktuálisérettségiJász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal