2019.03.22, Péntek

Hirdetés

Bölcsőde lesz a martfűi óvodából
fotó: martfu.hu

Bölcsőde lesz a martfűi óvodából

martfu.hu

2018.05.11. 15:57

A Május 1 úti óvoda bölcsődévé alakítására, a pályázaton elnyert összeget meghaladó saját erő vállalásáról döntött a képviselő-testület.

Hirdetés

A Május 1 úti óvodaépület bölcsődévé alakítása nettó 96,7 (bruttó 122,6) millió forintba kerül, amelyhez, a pályázati forrásból erre a célra fordítható 35,8 (bruttó 45,4) millió forint mellett, a kivitelezés sikeres megvalósítása érdekében, az önkormányzatnak további fedezetet szükséges biztosítania.

A „Bölcsőde bővítése, óvodai férőhelyek felújítása Martfűn” című pályázat keretében elnyert bruttó 120 millió forintból a bölcsőde kialakítására 35,8 (bruttó 45,4) millió forintot fordít az önkormányzat, kiegészítve az ez évi tartalék keretből 23,6 (bruttó 30) millió, az általános tartalék keretből pedig további 37 (bruttó 47,2) millió forinttal.

– A közbeszerzés során érkezett legkedvezőbb árajánlat 122.6 millió forint volt, ami meghaladja a pályázatban rendelkezésre álló összeget. A képviselő-testületnek jelentős önerőt kell biztosítania a pályázat bölcsődebővítés elemére, ezt követően hozhatnak érvényes döntést a közbeszerzési eljárásban – tájékoztatott az ebben a témában összehívott testületi ülésen dr. Papp Antal. – Az óvoda felújítás ötlete három éve született, akkor kezdődtek a belső egyeztetések, a számítások. Az elmúlt év szeptemberében közölték az önkormányzattal, hogy 120 millió forintból kell az óvoda bölcsődévé alakítását elvégezni, valamint, az épület bővítésével, két óvodai csoportot átköltöztetni a Munkácsy úti óvodába. A Munkácsy úti beruházásnál még tart a közbeszerzés. Az új bölcsődének azonban október 31-ig működési engedéllyel kell rendelkeznie, mihamarabb el kell kezdeni a kivitelezési munkálatokat.

Korábban a jelenlegi Egészségházban működött bölcsőde, szép egységet alkotva a szomszédos óvodával a Május 1 úton. A Tisza Cipőgyár 1991-ben adta át a bölcsődét a városnak. A ’90-es évek elején az egészségház épületét, a csökkenő gyermeklétszám miatt, a volt Ámor épület váltotta bölcsődeként. Itt azonban a mai követelményeknek már nem megfelelő sem a négyzetméterszám, sem maga az épület, amelyen komoly belső-külső felújítást kellene végezni.

– A bölcsőde iránti igény jelentősen nőtt az elmúlt időszakban – tájékoztatott Gonda Istvánné intézményvezető a testületi ülésen. A legutóbbi „Bölcsőde kóstolgatón” 26 kisgyermek szülei jelezték, hogy tervezik a gyermek beíratását, várhatóan már az új, Május 1 úti bölcsődébe.

forrás: martfu.hu / Herbály Jánosné

AktuálisMartfűbölcsőde felújítás