2019.03.21, Csütörtök

Hirdetés

Megszűnik a Martfű önkormányzati Városfejlesztési Kft.

Megszűnik a Martfű önkormányzati Városfejlesztési Kft.

martfu.hu

2018.06.11. 15:55

A Martfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft. városüzemeltetési feladatait júliustól a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ látja el. A lakás- és helyiséggazdálkodással összefüggő feladatokat, a kft. végelszámolását követően, a Polgármesteri Hivatal tevékenységébe integrálta a képviselő-testület a május 30-i ülésén.

Hirdetés

A 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő önkormányzati kft. jogutód nélküli megszüntetéséről korábban, az április 26-i ülésén döntött a képviselő-testület, azzal a kitétellel, hogy a megszüntetés módjáról és időpontjáról a következő testületi ülésen, a kft. 2017. évi könyvvizsgálói záradékkal ellátott mérlegének jóváhagyásával egyidejűleg határoznak.

A kft. által ellátott közfeladatok további biztosításának szervezeti kereteire vonatkozó lehetőségeket, a szükséges létszámkeretet, a létszám átadás-átvétel feltételeit valamint a kft. megszüntetésével kapcsolatos feladatokat is a májusi testületi ülésre kellett a képviselő-testület elé terjeszteni.

 

Dr. Papp Antal előterjesztésében több alternatívát vázolt fel a pénzügyi bizottság ülésén. A szakbizottság azt javasolta a képviselő-testület számára, hogy határozzák el a kft. jogutód nélküli megszüntetését. A polgármester kezdeményezte a végelszámolás lefolytatását, július 1-jei kezdőnappal. Javaslatot tett a kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésére. Az alternatívák közül, a pénzügyi bizottság javaslata alapján kezdeményezte, hogy a közfeladat-ellátási szerződésben foglalt feladatok július 1-től a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ feladatkörébe kerüljenek át, valamint, hogy az ezen az ágazaton foglalkoztatható létszámot 17 főben állapítsa meg a képviselő-testület.A kft. 2017. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló beszámoló mérlegadatai alapján a cég fizetőképes. Saját tőkéjét azonban működésére felhasználta, amely két év átlagában sem éri el a jegyzett tőke összegét. A társaság helyzete alapítói intézkedést igényelt.

Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, mint a Martfűi Városfejlesztési, Ingatlankezelői és Hulladékgazdálkodási Szolgáltató Kft. alapítója, a május 30-i ülésén a társaság jogutód nélküli megszüntetése és végelszámolás lefolytatása mellett döntött. A végelszámolás kezdő időpontjául a testület 2018. július 1. napját jelölte meg.

A végelszámolás kezdő időpontjában a társaság vezető tisztségviselője, az ügyvezető megbízása megszűnik, ekkortól a társaság önálló képviseleti joggal rendelkező vezető tisztségviselőjének a végelszámoló minősül. A végelszámoló az eljárás során felméri a kft. vagyoni helyzetét, követeléseit behajtja, tartozásait kiegyenlíti, jogait érvényesíti és kötelezettségeit teljesíti, vagyoni eszközeit pedig szükség esetén értékesíti.

A végelszámolás befejezése jellemzően a legegyszerűbb, tevékenységet már nem folytató cég esetén is igénybe vesz néhány hónapot.

A feladat-ellátás további biztosításáról szóló előterjesztés kitér a végelszámolás munkajogi szabályaira is, miszerint a kft. jogutód nélküli megszűnésekor rendelkezni kell a kft-nél lévő munkavállalók helyzetéről. A kft. azon munkavállalóit, akik a közfeladat-ellátásban dolgoztak, az önkormányzat, a feladatellátás további biztosítása érdekében, alkalmazni kívánja.

A kft. végelszámolással történő megszüntetésével egy időben a képviselő-testületnek döntenie kellett arról is, hogy a közfeladat-ellátást a jövőben milyen szervezeti kereteken belül, milyen létszámmal biztosítja.

A megalapozott döntés érdekében megvizsgálták az önálló költségvetési szerv alapításának és a közfeladatok már meglévő önkormányzati intézményi keretek közötti ellátásának lehetőségét.

A képviselő-testület, a feladat-ellátás további biztosítása érdekében úgy döntött, hogy a kft-vel kötött közfeladat-ellátási szerződést 2018. június 30. napjával közös megegyezéssel megszünteti, a városüzemeltetési feladatok ellátását július 1-jétől a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ útján biztosítja.

A közfeladat ellátásához szükséges létszámot 17 főben határozták meg, így a Gyermekjóléti és Szociális Szolgáltató Központ létszáma július 1-jétől 14 főről 31 főre emelkedik.

A kft. jelenlegi munkavállalói állománya ügyvezetővel együtt 19 fő. A kft. által ellátott közfeladatok már meglévő intézménybe integrálása esetén 1 fő (kft. vezető) intézményvezető feladatait, elsősorban a városüzemeltetési teendők irányítását, a gyermekjóléti és szociális intézmény vezetője veszi át.

A lakás- és helyiséggazdálkodás feladatait a továbbiakban a polgármesteri hivatal látja el. A hivatalhoz kerülő alkalmazott a lakás- és helyiséggazdálkodás feladatainak elvégzése mellett egyéb, műszaki teendőket is végez a továbbiakban.

Az ingatlan ágazat tevékenységét a végelszámolás befejezéséig a kft. feladatellátásában tartja a képviselő-testület, bevételeiből biztosítva a végelszámolási eljárás során jelentkező kötelezettségek finanszírozását.

 

A képviselő-testület a társaság végelszámolásának lefolytatásával a Regiszter 2000 Kft-t bízta meg. 

– Amikor létrehoztuk ezt a kft-t, a testületet a jóhiszeműség vezérelte, és bízott abban, hogy a Bata lakótelepen élők felismerik a társasházak létrehozásának szükségességét. Ezért került ide az ingatlankezelési ágazat is az önkormányzattól. Később, amikor úgy véltük, hogy saját hulladékszállítást szervezzünk meg a városban, ez egy kényszerhelyzet volt, az adott helyzetben, a rendelkezésre álló információk alapján, ezt a döntést találta a leghelyesebbnek az akkori képviselő-testület – emlékeztetett a testületi ülésen Szekeres Mónika Gizella. – A városüzemeltetés mióta képviselő vagyok, ide-oda lett tologatva. Többször szóba került a feladat kiszervezése is, ennek a törekvésnek azonban a képviselők ellenálltak.

Ez az ágazat sohasem volt és nem is lesz nyereséges, és a jövőben is ezzel kell számolnunk. A felszámolást és az integrálást követően a feladatok nem változnak, továbbra is lesznek kintlévőségek, és a várost kiszolgáló feladatok ezután is pénzbe fognak kerülni.

Az, hogy a kft. létrehozása utólag talán hibás döntésnek bizonyult, hónapok óta cselekvésre készteti a képviselő-testületet. Döntéseinkben próbáltunk a változtatások során együttműködni, a legjobb megoldás érdekében – hangsúlyozta az önkormányzati képviselő.

– A kft. létrehozásakor, a hulladékgazdálkodás terén a rendelkezésre álló információk, a számítás és a döntés is hibásak voltak – egészítette ki a Szekeres Mónika Gizella által elmondottakat dr. Papp Antal. A polgármester szerint a jövőben is számolni kell azzal, hogy a kormányzati szándékok szerint, további feladatokat szerveznek ki az önkormányzatoktól.

– Az önkormányzati kft. megszüntetésére vonatkozó döntés legfontosabb alkotóeleme, hogy az elveszítette a saját tőkéjét. A lezárult pénzügyi vizsgálat 18 milliós veszteséget hozott, és a társaság eszközállományában is hasonló mértékű vagyonvesztés következett be – hangsúlyozta Vass Éva. A pénzügyi bizottságban és a kft. felügyelőbizottságában is aktív szerepet vállaló pénzügyi szakember szerint a kft. ilyen formában való továbbműködtetése nem lehetséges, ésszerűtlen döntés lett volna. Ez a szervezeti változás az önkormányzat költségvetésére is pozitív hatást fog gyakorolni, lényegesen alacsonyabb költséggel lehet most egy új utat kialakítani.

forrás: martfu.hu / Herbály Jánosné

AktuálisMartfűMartfűi Városfejlesztési Nonprofit Kft.