2020.06.02, Kedd

Hirdetés

Kamatmentes kölcsönnel segíti a lakásfelújításokat és a letelepedést az önkormányzat Martfűn

Kamatmentes kölcsönnel segíti a lakásfelújításokat és a letelepedést az önkormányzat Martfűn

martfu.hu

2019.06.11. 17:15

A város népességmegtartó képességének javítása érdekében Martfű Város Önkormányzatának Képviselő-testülete, a lakáskorszerűsítések támogatása mellett, a Martfűn letelepedni szándékozók támogatását is fontosnak tartja. Ennek jegyében határozta el a testület az elmúlt év szeptemberében a lakóépületek energetikai felújításához, korszerűsítéséhez nyújtandó támogatásról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatát.

Hirdetés

Az önkormányzat 2019. április végén elfogadott, május 1-jétől hatályos lakáscélú támogatásokról szóló új rendeletének célja, hogy segítse a Martfű város közigazgatási területén élők és az itt letelepedni szándékozók lakáshoz jutását, a meglévő lakások korszerűsítését.

A rendelet hatálya azokra terjed ki, akik első lakásukat Martfűn szeretnék megépíteni, megvásárolni, Martfű város közigazgatási területén lévő lakásukat vagy lakóházukat korszerűsítenék, valamint a martfűi társasházi, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő épületekre.

A képviselő-testület a Pénzügyi, Ügyrendi és Városfejlesztési Bizottságot bízta meg a lakáscélú támogatásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatával. A bizottság megállapította, hogy az energetikai felújításokat célzó, korábbi önkormányzati támogatás feltételrendszere szigorú, azon enyhíteni szükséges.

A pénzügyi bizottság és a képviselő-testület álláspontja is az volt, hogy mind a lakásfelújításokat, mind pedig a martfűi letelepedést önkormányzati támogatással segíteni kell.

A bizottság javaslata szerint a lakásfelújítási támogatást tető- és homlokzatszigetelésre, nyílászáró cserére, fűtéskorszerűsítésre és megújuló energia felhasználásra (napkollektor, napelem telepítése), kell biztosítani, támogatási célonként kamatmentesen visszatérítendő támogatással 500 - 500 ezer forint összegben.

letelepedési támogatást szintén folyamatos beadással, a költségvetési keret erejéig javasolta a bizottság, melynek összege használt lakás vásárlása esetén 500 ezer forint, új lakás vásárlása és építése esetén 1 millió forint.

 

A lakáscélú támogatásról szóló, új önkormányzati rendelet szerint:

Ugyanazon igénylő csak egy jogcímen igényelhet támogatást, hogy minél többen igénybe vehessék ezt a lehetőséget. A támogatást kamatmentes kölcsönként nyújtja az önkormányzat, a törlesztésekből befolyó összeg az újabb támogatások fedezetéül szolgál.

Az önkormányzati támogatás biztosítására az ingatlan-nyilvántartásba jelzálogjog, elidegenítési és terhelési tilalom bejegyzése szerepel a rendeletben. A támogatást az önkormányzat a költségvetésében meghatározott előirányzat erejéig nyújtja, a keret kimerülését követően támogatás nem nyújtható. A kamatmentes kölcsön futamideje öt év, a visszafizetést havi törlesztésben kell teljesíteni.

A támogatás mértékének meghatározásánál figyelembe vették a jelenlegi martfűi ingatlanárakat és az önkormányzat pénzügyi helyzetét, mely alapján a támogatás vélhetően megfelelő segítséget nyújt a kérelmezők részére.

Lakásépítés és vásárlás esetén a 40 év alatti fiatal házaspárok vagy élettársak nyújthatnak be igénylést, lakáskorszerűsítésnél minden martfűi lakásingatlannal rendelkező, feltéve, hogy az ingatlan lakó- vagy tartózkodási helyéül szolgál.

Lakóépület felújítására társasház és lakásszövetkezet igényelhet támogatást. A többszintes lakóépületek kora indokolja a külső felújítást, mely nemcsak energetikai, de városképi szempontból is fontos.

Lakáscélú támogatás igényelhető: - új vagy használt lakás, családi ház vásárlására, 500 ezer Ft, - új lakás, családi ház építésére 1 millió Ft, - lakás korszerűsítésére 500 ezer Ft (az összköltség 50%-áig), - társasház, lakásszövetkezeti tulajdonban lévő épületek felújítására, 2-6 lakásos lakóépület esetében lakásonként 350 ezer Ft, 7 lakás feletti lakóépület esetében lakásonként 250 ezer Ft összegben.

Az önkormányzati támogatást ingatlan vásárlásra vagy építésre igénylők köréből a helyi rendelet kizárja azokat a fiatal házaspárokat vagy élettársakat, akik vagy a velük együttköltöző közeli hozzátartozójuk más beköltözető lakásingatlannal rendelkezik. A támogatás megítélését jövedelmi korlátokhoz is köti a képviselő-testület.

A lakáscélú támogatás iránti kérelmet az erre a célra rendszeresített nyomtatványon kell benyújtani a Martfűi Polgármesteri Hivatalhoz, a támogatási rendeletben meghatározott mellékletekkel.

A lakáscélú támogatás odaítélése a kérelmek beérkezésének sorrendjében az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletében meghatározott költségvetési keret erejéig történik.

A lakáscélú támogatásokról Martfű Város Polgármestere dönt, a támogatás szerződéssel vehető igénybe, és a felhasználását a rendeletben meghatározott időpontig igazolni kell.

A lakáscélú támogatások nyújtásához előirányzat biztosításáról is döntött a képviselő-testület az április végi ülésén.

A 2019. évi költségvetésében a képviselő-testület 5 millió Ft előirányzatot biztosítottlakáskorszerűsítés, épület-felújítás támogatására, melynek fedezetét az önkormányzat 2019. évi költségvetése felhalmozású célú kiadásokra elkülönített előirányzata és általános tartalék kerete biztosítja. 5 millió Ft előirányzatot biztosított a testület lakásépítés, vásárlás támogatására, amelyre az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalék kerete nyújt fedezetet.

forrás: martfu.hu / Herbály Jánosné

AktuálisMartfű