2020.05.29, Péntek

Hirdetés

Szolnok: már kérhető az egyszeri települési lakásfenntartási támogatás
info.szolnok.hu

Szolnok: már kérhető az egyszeri települési lakásfenntartási támogatás

info.szolnok.hu

2020.03.31. 12:34

Megjelent a rendelet, már kérhető a szolnoki polgármesteri hivataltól az egyszeri települési lakásfenntartási támogatás az önkormányzati bérlakásokban élők számára.

Hirdetés

Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a veszélyhelyzetben megtett járványügyi intézkedések keretében az önkormányzati bérlakásban élők részére egyszeri települési lakásfenntartási támogatást biztosít.

1. Aki szociális bérlakás (Bajcsy-Zs. út, Baross G. út 40., Búzavirág u., Hangya u., Katona J. u., Mártírok út 11., Molnár F. u., Tersánszky J. J. u., Dr. Sarkady L. u., Törteli u., Tücsök u., Vegyiművek ltp. 11., 12., 13., Veres P. u., Mester úti Fiatalok Háza) bérlője vagy használója, egy havi lakbérrel vagy használati díjjal megegyező összegű támogatásra jogosult.

A szociális bérlakásban lakó bérlőnek nem kell kérelmet benyújtani, mivel a támogatás összege a lakásüzemeltetőnél vezetett számláján a lakbérben, illetve használati díjban automatikusan jóváírásra kerül.

2. Aki önkormányzati bérlakás bérlője vagy használója, de nem a fentebb felsorolt szociális bérlakásokban lakik, egy havi lakbérrel vagy használati díjjal megegyező összegű támogatásra jogosult, amennyiben az önkormányzati bérlakásban lakók – kérelem benyújtását megelőző havi – jövedelme figyelembevételével a családban számított egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a 110 000 Ft-ot.

Nem szociális bérlakás esetében kérelmet kell benyújtani, melyben a jövedelmi viszonyok igazolásaa kérelmező büntetőjogi felelőssége tudatában tett nyilatkozatával történik.

A kérelem nyomtatvány letölthető az info.szolnok.hu oldalon, illetve ügyfélfogadási időben beszerezhető a Kossuth tér 1. szám alatti irodaház földszintjén.

 

A kérelem nyomtatvány benyújtható:

  • elektronikus úton szkennelve a szoctam@ph.szolnok.hu e-mail címre,
  • postai úton az 5000 Szolnok, Kossuth tér 9. címre, a borítékon kérjük feltüntetni „Egyszeri települési lakásfenntartási támogatás”,
  • „személyesen” ügyfélfogadási időben a Kossuth tér 1. szám alatti irodaház földszintjén elhelyezett gyűjtőládába.

 

Az egyszeri települési lakásfenntartási támogatás természetbeni támogatás, ami azt jelenti, hogy a támogatás összege a lakbérben, illetve lakáshasználati díjban kerül jóváírásra a lakásüzemeltető, Szollak Vagyonkezelő Kft-nél vezetett számlán a jogosultság megállapítását követően.

AktuálisSzolnoklakástámogatás