2024.04.15, Hétfő

A hulladékgazdálkodás központosítása Martfűt is érinti

martfu.hu

2016.07.19. 12:17

A képviselő-testületi ülésen elhangzottak alapján az új szolgáltató kijelölése néhány napon belül megtörténik. A városban a hulladékszállítás augusztus 1-jétől is biztosított lesz, a lakosokat a változás előre láthatólag nem érinti.

Hirdetés

2016. augusztus 1-jétől a Martfűi Önkormányzat megszünteti a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásra kötött szerződést a tulajdonában lévő Városfejlesztési Nonprofit Kft.-vel. Ez időponttól a közszolgáltatás biztosítására a képviselő-testület a katasztrófavédelem területi szervétől ideiglenes kijelölést kér. Az új közszolgáltató kiválasztása érdekében az önkormányzat közbeszerzési eljárást indít. Erről a 2016. július 12-i ülésén döntött a képviselő-testület.

 

Törvényi szabályozás alapján ez év áprilisától a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjakat az ezen közfeladatra létrehozott Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.(NHK) számlázza és szedi be.

– A hulladékszállítás Martfűn rentábilisan működik. A gondot az jelenti, hogy április 1-jétől a számlázás központi számlázó rendszerben történik. Négy hónapja nincs számlakibocsátás, a számlázást az NHK-nak kellene végezni, de ezt a feladatát egyelőre nem tudja ellátni. Információink szerint talán augusztus végére sikerül kiküldeniük az eddig elmaradt számlák egy részét, és a számlakiküldést követő 60 nap után kaphatna valamely összeget az önkormányzati kft. A szolgáltatást végző önkormányzati kft-nek – várhatóan novemberig – nem lenne hulladékszállításból származó bevétele – vázolta fel a hulladékkezelés városunkat érintő legújabb problémáit dr. Papp Antal a képviselő-testületi ülésen.

Az időbeli csúszással, központilag kiszámlázott közszolgáltatási díjból az utólag az önkormányzati szolgáltatónak várhatóan kifizetésre kerülő rész is havi 2-3 millió forinttal lehet kevesebb, mint a helyi szolgáltatás korábbi bevétele. Jelenleg ez nem látható pontosan, és a számlázást végző NHK sem tudja megmondani, hogy kinek mekkora összeget utal majd vissza a feladat ellátása után. Minden szolgáltatónak más és más összeg jár majd.

– Vagy felvállaljuk ezt a havi veszteséget, vagy pedig átadjuk a hulladékszállítást. Ez utóbbi esetben a katasztrófavédelem előreláthatólag a szolnoki nemzeti közszolgáltatót jelöli ki a hulladékkezelésre. Az új közszolgáltatóval felvettük a kapcsolatot. Az előzetes egyeztetés alapján, magában a szolgáltatásban jelentős változás nem lesz – tájékoztatott a polgármester.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás további ellátására vonatkozó előterjesztés alapján ilyen veszteség mellett a kft-vel történő közszolgáltatást nem lehet vállalni, ezért a képviselő-testületnek mielőbb döntést kellett hoznia arról, hogy ezt a feladatot milyen formában tudja veszteség nélkül ellátni.

A jelenlegi szabályozás alapján testület két lehetőség közül választhatott: vagy már most közbeszerzési eljárást indít a közszolgáltató kiválasztására – ez esetben az eljárás lezárásáig az önkormányzati kft. a jelenlegi módon végzi a közszolgáltatás, amit az új közszolgáltató kiválasztásáig teljes egészében az önkormányzat finanszíroz –, vagy a katasztrófavédelem területi szervétől ideiglenes ellátásra kér kijelölést 2016. augusztus 1. napjától. Az ideiglenes ellátás mellett a képviselő-testületnek szintén közbeszerzést kell kiírnia a most formálódó, új, nemzeti hulladékkezelő cégek egyikének a hulladékkezelés közszolgáltatással való megbízására.

 

Hasonló okokból sorra szűnnek meg a környező, kisebb hulladékkezelő cégek. Egy már megszűnt Mezőtúron, és felszámolás alatt áll a törökszentmiklósi is. Míg a szolgáltatás elvégzésére várhatóan kijelölésre kerülő cégek veszteségeit az állam finanszírozza, az önkormányzati szolgáltatás jelentős bevételkieséssel és hosszabb távon is csak veszteséggel folytatható. Ez a veszteség ebben az esetben elérheti éves szinten a 20-30 millió forintot.

A jelenleg az önkormányzati kft. hulladékgazdálkodási ágazatában dolgozók várhatóan az új közszolgáltatónál folytathatják a munkájukat. Jogszabályi előírásként a hulladékgazdálkodásban használt, önkormányzati tulajdonú gépeket is át kell adni használatba az új szolgáltatónak.

– A közbeszerzést mindenképpen kötelező lefolytatnunk – hangsúlyozta a képviselő-testületi ülésen dr. Papp Antal. –  Ami lényeges, hogy pont a szolgáltatás árát nem lehet majd közbeszerezetni – tette hozzá.

– Ismét egy olyan patthelyzet alakult ki, amelyben a képviselő-testületnek gyakorlatilag nem lehet jó döntést hoznia – összegezte a történteket Vass Éva önkormányzati képviselő, hozzátéve, hogy a hulladékgazdálkodási ágazat kiválásával – ami csak idő kérdése –, újra kell gondolni az önkormányzati kft. működését is.

– A döntésünknek valóban lesznek utóhatásai – erősítette meg dr. Papp Antal. – Az önkormányzati kft.-t azért hozta létre a korábbi képviselő-testület, hogy a hulladékgazdálkodást és a vagyonkezelést végezze. A helyi hulladékkezelés megszűnésével, amely jelentős létszámcsökkenéssel is jár, a további feladatait várhatóan ismét az önkormányzat kereteiben látja el a városüzemeltetés – vetítette elő a polgármester. – Sok lehetősége nincs az önkormányzatnak. Látjuk, hogy mi történik országosan, gazdaságilag sorra lehetetlenítik el a hulladékkezeléssel foglalkozó cégeket. Az a cél, hogy csak 7-8 hulladékszállító cég működjön.

Az önkormányzati kft. és a hulladékgazdálkodási ágazat létrehozásakor is változó jogszabályi környezetben kellett döntenie a korábbi képviselő-testületnek, és a hulladékgazdálkodás feltételei azóta is folyamatosan alakulnak.

– Amíg Martfűn évekig elfogadható hulladékszállítási díj volt a környező településekhez képest, ez a közeljövőben aszerint változhat, hogy milyen központi díjtételeket fognak megállapítani – figyelmeztetett dr. Urbán-Szabó Béla.

– A Kun Hulladék Kft. megszűnését követően a Remondis Kft. az akkori szolgáltatási díjon túl csak további havi kétmillió forint önkormányzati kompenzáció mellett vállalta volna a hulladékkezelést. Ennek figyelembevételével nem biztos, hogy ma előrébb lennénk, mint az önkormányzati kft. által végzett szolgáltatással – emlékeztetett Szász Éva jegyző. – A képviselő-testület akkor is azt az utat választotta, hogy inkább a saját vagyonát, lakosságát szolgálja a saját szolgáltatásával, mint egy multi cégnek fizet évi 24 millió forintot, miközben a közszolgáltatás színvonalára befolyása sem lehetett volna.

Amitől most leginkább tartani lehet az új szolgáltató belépésével, az a minőségromlás, hiszen ma Martfűn a gyűjtőedények mellé helyezett hulladékot és a zöldhulladékot is kezeli az önkormányzati szolgáltató, és a szelektív gyűjtés is kiválóan működik.

– Jó színvonalú ellátást kapott a lakosság azzal, hogy kialakítottuk az önkormányzati kft-t. Most választási lehetőségünk sincs, hogy merre menjünk tovább – hangsúlyozta Gonda Istvánné. Városunk alpolgármestere arra is figyelmeztetett, hogy az itt élők sem kapnak április óta számlát. Ezek a számlák azonban, ha több hónapos csúszással is, egyszer és lehet, hogy egyszerre, de megérkeznek.

– Állandóan ebből állunk ki, hogy ideszervezünk, odaszervezünk. Amire beáll valami, és kezdene normálisan működni, addigra jön felülről egy újabb jogszabály, újabb módosítás – emlékeztetett dr. Papp Antal. – A közbeszerzést követően, az új hulladékszállítási szerződést azonban az önkormányzatnak kell megkötnie, és a feltételeknél keményen ki kell kötnünk, hogy milyen legyen ez a hulladékszállítás. Az a legfontosabb, hogy legalább ugyanilyen minőségű szolgáltatást kapjon a város, mint a jelenlegi – tette hozzá a polgármester.

forrás: martfu.hu