2024.05.23, Csütörtök

Újabb 181 milliós állami támogatás, út- és járdafelújításokra Martfűn

martfu.hu

2016.11.18. 11:24

Martfű számára kedvezően zárult az adósságkonszolidációban nem érintett települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatását célzó többéves program. Megújíthatja a Gesztenye sort és a Simon Ferenc utat, folytathatja a legforgalmasabb járdaszakaszok és a kerékpárutak felújítását.

 

A hitel nélkül gazdálkodó településeket is támogatva, 1172 önkormányzat, 2014 óta 43 milliárd forint támogatásban részesült. Idén 1139 települési önkormányzat kaphat összesen több mint 22 milliárd forint fejlesztési célú támogatást.

Az önkormányzatok ezúttal is fejlesztésekre pályázhattak. Egyebek mellett épületek, utak, járdák, sportlétesítmények korszerűsítésére lehetett támogatást elnyerni; minden olyan fejlesztésre, amely a lakosságot szolgálja. Támogatásként, a településnagyságtól függően, három- és négyszázmillió forint közötti hozzájárulást adhatott az állam.

Martfű Város Önkormányzata 2015-ben már sikerrel pályázott 181 millió forintra, idén pedig ismét ilyen nagyságrendű összegre nyújthatott be támogatási kérelmet. Az e jogcímen igényelhető, a központi költségvetésből elnyerhető támogatás együttes összege a lakosságszám szerinti támogatás kétszerese lehetett, Martfű esetében kétszer 181 millió forint.

Az adósságkonszolidációban nem részesült települési önkormányzatok részére meghirdetett 2016-os pályázat keretében, a képviselő-testület júliusi, egyhangú döntése alapján, a pályázható 181 millió forint erejéig, a felsorolt fontossági sorrendben a következő beruházások megvalósítására nyújtott be pályázatot az önkormányzat:

Gesztenye sor felújítása a meglévő engedélyes tervek alapján

Kerékpárút és járda felújítása (Május 1 út - Vasúti átjáró között)

Simon Ferenc út felújítása (Május 1 úttól a Buszpályaudvarig)

Buszpályaudvar út és járda felújítása

Móricz Zsigmond utca - Tüzép út közötti járda felújítása

 

A Belügyminisztérium képviselőjének elmondása alapján: 2005 és 2010 között "drasztikusan" megnövekedtek az önkormányzatok feladatai, miközben az állam majdnem 1400 milliárd forintot vont el a szektorból. Ezért a kormány 2010 után a hiteltartozások átvállalásáról döntött, több mint kétezer önkormányzattól mintegy 1360 milliárd forintnyi adósságot vett át.

Első ütemben, 2014-ben 1055, az adósságkonszolidációban nem érintett önkormányzat összesen 12,1 milliárd forint támogatásban részesült, tavaly pedig 115 önkormányzat kapott 9,5 milliárdot az önkormányzati adósságátvállalásban részt nem vett vagy törlesztési célú támogatásban nem részesült települési önkormányzatok fejlesztéseinek támogatására.

– Nagyon örülünk az újabb 181 millió forintos fejlesztési lehetőségnek, az ebből az összegből megvalósítható út- és kerékpárút felújításoknak! – fogalmazott a támogatásról szóló döntést követően dr. Papp Antal. – Szeptemberben, a Szolnoki út Kérész utca és Május 1 út közötti szakaszát, valamint a Mandula utat érintő út- és kerékpárút beruházás átadó ünnepségén is köszönetet mondtunk a pályázati támogatásért az abban közreműködőknek, köztük Boldog István országgyűlési képviselőnek. A Martfű fejlődése szempontjából meghatározó, ismételt fejlesztési támogatás elnyeréséért ezúttal is köszönetemet fejezem ki – hangsúlyozta a város polgármestere, hozzátéve, hogy az önkormányzat hatékony gazdálkodása mellett, a jó kapcsolatoknak is fontos szerepe van az újabb közös sikerben.

GazdaságpályázattámogatástelepülésfejlesztésMartfű