2024.05.22, Szerda

Tovább csökkentenék a munkanélküliséget

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

2016.12.02. 15:02

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei foglalkoztatási paktum pályázat hivatalos nyitó rendezvényét tartották Szolnokon a Megyeházán. A rendezvénnyel egyben elkezdődött a megyei foglakoztatási paktumszervezet felállítása is. 


A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal alkotta konzorcium „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című projekt célja a regisztrált álláskeresők visszavezetése a munkaerő-piacra és munkához juttatása a megye teljes területén.


Ahogy azt Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében kiemelte, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Paktumszervezet meghatározó szerepet fog betölteni a projekt életében. A létrejövő partnerség célja, hogy azonosítsa a megye foglalkoztatási problémáit és mozgósítson minden rendelkezésre álló erőforrást egy integrált közös fejlesztési stratégia megalkotása érdekében. Ez csak az állami-, önkormányzati-, vállalkozói- és civil szféra szoros együttműködésével vihető sikerre.


Dr. Kállai Mária kormánymegbízott beszédében elmondta, a foglalkoztatási paktumokban kulcsszerepe van a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalnak. A Foglalkoztatási Főosztálynak és a járási foglalkoztatási osztályok munkatársainak naprakész információkkal kell rendelkeznie a munkaerő-piaci folyamatokról. Ismerniük kell a munkáltatók igényeit, hogy azokra azonnal reagálni tudjanak. Ezen projektek segítségével lehetővé válik a vállalkozások foglalkoztatás bővítéshez kapcsolódó terheinek átmeneti csökkentése, melynek pozitív hatását a megyében élő munkavállalók és foglalkoztatók egyaránt érzik majd.


Putz Norbert, a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerő-közvetítési és Koordinációs Főosztálya szakmai-irányító projektmunkatársa a minisztérium szerepét mutatta be a foglalkoztatási paktumokban. Elmondta, Magyarország Kormánya az Európai Bizottsággal kötött Partnerségi Megállapodásában célul tűzte ki a területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérséklését, a megyei és helyi emberi erőforrás fejlesztések, a foglalkoztatás-ösztönzés és társadalmi együttműködés támogatását, és a foglalkoztatási szint emelését. A foglalkoztatási paktum projektek célja a gazdasági élet helyi, a térségi viszonyokat legjobban ismerő szereplőinek, az államnak, az önkormányzatoknak, a vállalkozásoknak, valamint a civil szféra képviselőinek összefogása a stratégiai célok és az erőfeszítések összehangolása a gazdaság és a munkaerő-piac fellendítése érdekében. A foglalkoztatási partnerségeknek együtt kell működni a Nemzetgazdasági Minisztérium Munkaerőpiacért és Képzésért Felelős Államtitkárságával a munkaerő-piaci beavatkozások koordinálása és a támogatások szinergiája érdekében.


Galó Anita, a projekt menedzsere előadásában bemutatta mind a projektnek mind pedig magának a Paktumszervezetnek a célját, feladatait és jövőbeni tevékenységét. A Paktumszervezet feladata lesz a megye foglalkoztatási és gazdasági stratégiájának megalkotása, a jövőkép, célrendszer és fejlesztési prioritások meghatározása. Szoros és intenzív együttműködést vár szervezet tagjaira, hiszen több fontos szakmai anyagnak is 2017. február végéig el kell készülnie, melyet a grémiumnak jóvá is kell hagynia. 


Dr. Németh Mónika, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztályának vezetője előadásában bemutatta a megye és az érintett járások munkaerő piaci helyzetét. Kitért a nyilvántartott álláskeresők összetételére, ismertette a munkaerő piaci folyamatokat. Újdonság, hogy a megyei foglalkoztatási paktum célcsoportja közé bekerültek a közfoglalkoztatottak is. 


A regisztrált álláskeresők a projekt keretében 100%-os képzési költség támogatáshoz juthatnak, a képzés ideje alatt lehetőség van keresetpótló juttatás nyújtására, utazási, szállás és étkezési, valamint gyermekfelügyeleti költség támogatására is. A foglalkoztatók részére bizonyos továbbfoglalkoztatási feltételek teljesítése mellett lehetőség van bérköltség támogatásra, munkába járáshoz kapcsolódó utazás támogatására, emellett a vállalkozóvá válás támogatására is - ismertette Dr.Németh Mónika a projekt keretében kínált lehetőségeket.

GazdaságSzolnokfoglalkoztatásmunkanélküliségfoglakoztatási paktumszervezet