2020.07.04, Szombat

Hirdetés

Elfogadták Martfű 2018. évi pénzügyi tervét

martfu.hu

2018.03.08. 09:52

Ez az év is az önkormányzati beruházások jegyében telik.

Hirdetés

Ismételten áttekintette, majd egyhangúlag elfogadta a képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének megállapítására vonatkozó javaslatot. A pénzügyi terv beruházási és tartalék adatai soha nem voltak ilyen magasak az önkormányzat történetében. Az elbírálás alatt lévő pályázatokkal a beruházásra fordított összeg az idei évben még tovább növekedhet.

Martfű Város Önkormányzata 2018. évi összevont költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 1.529.078 ezer Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 932.937 ezer Ft-ban, a költségvetési kiadások összegét 1.523.320 ezer Ft-ban (működési kiadások 971.948 ezer Ft, felhalmozási kiadások 551.372 ezer Ft), a bevételek és a kiadások egyenlegét pedig - 590.383 ezer Ft-ban állapította meg a képviselő-testület. A költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének fedezete a 2017. évi maradvány (596.141 ezer Ft). Az önkormányzati intézmények 2018. évi tervezett költségvetési támogatása 461.177 ezer Ft.

A költségvetés első forduló utáni változásait tételesen tartalmazó előterjesztés alapján építményadóból, egy nagyvállalat új ipari épületeinek bevallása következtében 5 millió Ft többletbevételre számíthat az önkormányzat. Ezt az összeget a tervezett déli ipari park úttervének elkészítésére fordítják, 2 millió Ft-tal megnövelve, 7 millió Ft összegben.

A költségvetési tárgyalás második fordulójára vált bizonyossá, hogy a Városháza felújítására benyújtott pályázat nem járt sikerrel. A pályázat megvalósítására elkülönített 18 millió forint saját erőt és az első fordulóban az önkormányzati épületet érintő további felújításra betervezett 8 millió forintot egyaránt az épület felújítására fordítja az idei évben az önkormányzat.

A felhalmozási kiadásként javasolt 551.372 ezer forint összegű előirányzat 82.559 ezer forint felhalmozási céltartalékot tartalmaz.

Az adósságkonszolidációban nem részesült önkormányzatok támogatásának néhány tétele az idei évet érinti. A Területi Operatív Program (TOP) keretében megvalósuló pályázatok végrehajtása ebben az évben várható, jelentős saját forrás biztosításával az előre nem látható feladatokra valamint a pályázatok benyújtása és a feladat megkezdése között eltelt majd három év alatt történt, 20-30%-os építőipari áremelkedés finanszírozására.

– Soha nem volt ilyen sok beruházás az önkormányzatunknál, kiemelkedően magas az idei évre tervezett beruházások értéke, és az elmúlt tizenévben nem emlékszem ilyen magas összegű tartalékképzésre sem – hangsúlyozta a képviselő-testületi ülésen dr. Papp Antal. – Kell is a tartalék, hisz rengeteg olyan feladat van, amit nem tudunk, hogy mekkora összeggel teljesül, és a nem várható eseményekre, problémákra is készülnünk kell.

A beruházási számok, a még elbírálás alatt lévő pályázatokkal növekedhetnek is az idei évben. Városunk polgármestere bízik benne, hogy így lesz, és még tovább emelkedik az önkormányzat 2018. évi pénzügyi tervének sarokszáma.

forrás: martfu.hu / Herbály Jánosné

GazdaságköltségvetésMartfűpénzügyi terv