2024.05.27, Hétfő

Megyei foglalkoztatási paktum Szolnok megyében

2016.10.13. 16:47

A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűvé nyilvánított Jász-Nagykun-Szolnok megyei beruházások vezetőinek és az érintett települési önkormányzatok képviselőinek tartottak szakmai egyeztetést 2016. október 13-án Szolnokon a Megyeházán a megyei foglalkoztatási paktummal kapcsolatban.

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal és a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal alkotta konzorcium 2016. szeptember 1-jén írta alá a TOP-5.1.1-15 kódszámú pályázati konstrukció keretében benyújtott „Foglalkoztatási-gazdasági együttműködések megvalósítása Jász-Nagykun-Szolnok megyében” című projekt támogatási szerződését.

A projekt egyik kiemelt célja a foglalkoztatás ösztönzése, az álláskeresők munkához juttatása Jász-Nagykun-Szolnok megye teljes területén. Emellett, a röviden megyei foglalkoztatási paktumnak nevezett projekt további célja egy széles körű térségi partnerségen alapuló együttműködés megszervezése és fenntartása  a megye foglalkoztatással kapcsolatos problémáinak azonosítása és egy integrált intézkedési stratégia kialakítása érdekében.

Kovács Sándor, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke köszöntőjében elmondta, a megyei foglalkoztatási együttműködések támogatása nem új keletű gondolat a szakemberek körében. Életre hívását a 2007-2008-as gazdasági világválság okozta helyzet indokolta. Egy olyan körülmény, amikor a regisztrált munkanélküliek száma csúcsokat döntött Magyarországon. Ma, amikor ezek az ún. foglalkoztatási paktumok a megvalósítás szakaszába értek, már egy teljesen más társadalmi-gazdasági környezet áll fent: javuló gazdasági mutatók, javuló foglalkoztatottsági adatok, ezzel egyeneses arányosan csökkenő regisztrált álláskeresői létszám. A megyei foglalkoztatási paktum a kiemelt beruházások gazdáit – mind vállalkozói mind pedig településvezetői szinten – kiemelt partnernek tekinti.

 

 

Dr. Bene Ildikó Jász-Nagykun-Szolnok megyei fejlesztési biztos elmondta, a 2014-2020-as fejlesztési időszakban két fontos célkitűzés áll Magyarország előtt: a gazdaság fejlesztése és a foglalkoztatás bővítése. A rendelkezésre álló közel 12.000 milliárd forint uniós támogatás 60%-a a gazdaság fejlesztését szolgálja. A foglalkoztatás tekintetében az EU 2020 célkitűzése a 20–64 éves korosztály legalább 75%-ának munkahelyhez juttatása. Ehhez kapcsolódó hazai célkitűzés a foglalkoztatási ráta 75%-ra emelése.

Urbán Ildikó, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal igazgatója hozzászólásában kiemelte, 2010 óta 440 ezer fővel emelkedet a versenyszférában foglalkoztatottak száma. A nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások rendszerét azért alakította ki a kormányzat, hogy az engedélyeztetési folyamatok meggyorsításával hozzájáruljanak ezen beruházások mielőbbi megvalósulásához. Hasonló céllal alakította ki a Kormányhivatal a beruházási referensi rendszert.

 

 

Galó Anita projektmenedzser előadásában bemutatta a projekt fő céljait és a megvalósítás kereteit. A felállítandó paktum szervezet – mely a gazdasági szereplők széles körét vonja be - a jövőben kiemelt szerepet kap a megye gazdaság- és foglalkoztatás fejlesztési együttműködési programjának elkészítésében és megvalósításában. Kiemelte, ez az együttműködés nem jöhet létre a kiemelt jelentőségű beruházások részvétele nélkül.

Dr. Németh Mónika, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Foglalkoztatási Főosztály vezetője előadásában bemutatta a megye és a kiemelt beruházásokkal érintett járások munkaerő piaci helyzetét. Kitért a nyilvántartott álláskeresők összetételére, ismertette a munkaerő piaci folyamatokat. A megyei foglalkoztatási paktum projekt által kínált lehetőségek ismertetésénél kitért a munkaerő toborzásra, az állásbörzékre, a személyre szabott munkaerő piaci szolgáltatásokra, a munkáltatói igényekre épülő munkaerő piaci képzésekre és a munkavállalói mobilitást elősegítő támogatásokra.

A jövőben a kiemelt jelentőségű beruházások és a megyei foglalkoztatási paktum együttműködése projekt látogatásokkal és szakmai egyeztetésekkel folytatódik.

Galó Anita

irodavezető-helyettes

a TOP 5.1.1-15 projekt menedzsere

 

Térségfejlesztési és Külügyi Iroda

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzati Hivatal

Galéria