2024.06.25, Kedd

Reformáció500 - emlékkövet avattak és rózsát ültettek Szolnokon

info.szolnok.hu

2017.03.27. 10:38

Rózsaültetéssel és emlékkő állítással nyílt meg a reformáció 500. évfordulójához kapcsolódó rendezvénysorozat Szolnokon. A református és evangélikus templomokban tartott istentisztelet után a Rózsakertben várta az ünnepség résztvevőit Győri Péter Benjámin evangélikus és Végh Miklós református lelkész.

 

Harsonák hangját és énekszót repített a szél vasárnap délelőtt a város legszebb parkjából. A szeles, ámde napos időben sokan látogattak ki, hogy részesei legyenek az eseménynek. Dr. Bene Ildikó országgyűlési képviselő, dr. Bozó Andrea járási vezető, Szalay Ferenc polgármester és Szabó István alpolgármester is megtisztelte jelenlétével az alkalmat.

 

A város első embere örömtelinek nevezte a szolnoki hitélet területén a rendszerváltás óta tartó folyamatot, hiszen évről-évre gyarapodik azok száma, akik Istent keresve bekapcsolódnak valamelyik helyi gyülekezet életébe. Az ökumenikus lelkészkör együttműködik a város vezetésével, az egyházak képviselői rendszeresen szerepet vállalnak nemzeti és állami ünnepeinken, egyházi iskoláink pedig már egészen kicsi kortól várják a hívő családok gyermekeit – tette hozzá Szalay Ferenc, aki megköszönte Végh Miklós és Győri Péter Benjámin szervező munkáját a Reformáció500 ünnepi év kapcsán.

 

Ötszáz éve egy német Ágoston-rendi szerzetes, Martin Luther a hagyomány szerint a wittembergi vártemplom kapujára szögezte ki 95 tételét 1517. október 31-én. Ezzel közös gondolkodásra hívta a vallásos, a kulturális, a civil, a politikai élet és általában a társadalom minden szegmensének a szereplőit – mondta Győri Péter Benjámin. Majd így folytatta: Ez a mozzanat jelképpé vált, hiszen benne van a reformáció mozgalmának minden fontos vonása: a visszatérés Isten igéjéhez, a bátor kiállás e hitbeli meggyőződés mellett, az a szándék, hogy Isten igéje, a hit az egész élet minden területét hassa át.

Végh Miklós beszédében kiemelte: a reformáció minden korban és mindenütt – ma, a XXI. sz-i. Szolnokon is – azt jelenti, hogy visszatérünk az eredeti alaphoz, az eredeti forráshoz. A reformáció kifejezés maga helyreállítást, visszaigazodást jelent az eredeti viszonyítási ponthoz. A reformátorok nem új utakat, igazságokat találtak ki, hanem újra felfedezték, hogy hitünk és életvezetésünk tekintetében létezik biztos pont, amelyre építeni, és amihez igazodni lehet.

 

A reformáció jubileumi éve szolnoki rendezvénysorozatát kettős szimbólummal nyitották meg. emlékkő avatással és rózsaültetéssel. Kőszikla és rózsa: biztos alap, menedék, viszonyítási pont – és virágzó, formálódó, áldott élet.

Az egészen októberig tartó programsorozat részeként egyebek mellett képzőművészeti pályázat, vándorkiállítás és koncert is várja majd az érdeklődőket.

 „Aki énbennem marad, és én őbenne, az sok gyümölcsöt terem, mert nélkülem semmit sem cselekedhettek.” (Jn 15,5)

Helyi hírekSzolnokReformáció500