2022.09.25, Vasárnap
Szolnok történelmét helyezi új kontextusba dr. Kertész Róbert könyve
Kép: info.szolnok.hu

Szolnok történelmét helyezi új kontextusba dr. Kertész Róbert könyve

info.szolnok.hu

2022.09.11. 10:00

Még 2015-ben kezdődtek a Szolnoki Művésztelep területén azok az ásatások, amelyek eredményeit – általuk Szolnok történelmét új megvilágításba helyezve – egy impozáns kötetben foglalta össze dr. Kertész Róbert, a Damjanich János Múzeum régésze.

Hirdetés

Az Eltemetett múlt – Szolnok középkora és kora újkora a várásatás tükrében című könyvet Buzás Gergely múzeumigazgató, régész, művészettörténész mutatta be Szolnok napján a művésztelep ligetes kertjében, a város nevében Szalay Ferenc polgármester méltatta a kiadványt  olvasható Szolnok városi honlapján.

 

„A középkori és kora újkori Szolnokról kevés írott forrás maradt ránk. Vára nyom nélkül elenyészett, ásatásokra a legutóbbi időkig nem került sor. Ebből fakadóan tudományos körökben még az olyan alapvető kérdésekben is eltérő narratívák születtek, hogy a kora Árpád-kori Szolnok megye központja hol lehetett: a Zagyva tiszai torkolatánál vagy éppen Erdélyben.

Egyik legismertebbnek vélt végvári időszakát górcső alá véve pedig egyértelművé vált, hogy a magyar történelmi hagyományban és történeti közgondolkodásban a palánkerősségről, a zömében külhoni nemzetiségű várvédőkről és a prefektusról széles körben elterjedt álláspontokat évszázados toposzrendszer határozta meg. Fordulatot az újabb kutatások hoztak, amelyhez az elmúlt évek nagyobb felületű régészeti feltárásai kifejezetten hozzájárultak, jelentősen kibővítve a várral kapcsolatos ismereteket, rávilágítva Szolnok történeti relevanciájára.

Az Eltemetett múlt – Szolnok középkora és kora újkora a várásatás tükrében című könyvből nemcsak a nagyközönség, hanem a szűkebb szakma is első alkalommal tájékozódhat a legfrissebb eredményekről.” (Kertész Róbert)

A több mint 800 oldalas könyvet legalább ennyi fotó is illusztrálja, a 2500 lábjegyzet jelzi dr. Kertész Róbert alaposságát. Egy hiánypótló kiadvány született tehát, amely jelenleg a nyomdától rendelhető meg a 70 866 3843 telefonszámon, hamarosan pedig már két szolnoki helyszínen is kapható lesz.

Helyi hírek Szolnokkönyv