2024.04.20, Szombat
Ezüst Pelikán Díjra és Szolnok Díszpolgára címre várják a javaslatokat Szolnokon
Szolnok város hivatalos oldala

Ezüst Pelikán Díjra és Szolnok Díszpolgára címre várják a javaslatokat Szolnokon

Szolnok város hivatalos oldala

2024.03.30. 10:00

A díjakat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2024. évi Szolnok Napi Gálán ünnepélyes keretek között adja át.

Hirdetés

Ezüst Pelikán Díj

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése tiszteletének és megbecsülésének jeléül Ezüst Pelikán Díjat alapított azok részére, akik a város fejlesztése, szellemi és tárgyi értékeinek gyarapítása érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A díj olyan személynek, vagy közösségnek adományozható, aki, illetőleg amely Szolnok fejlesztése, gazdasági-, társadalmi-, tudományos-, oktatási-, művészeti-, testnevelési értékeinek és eredményeinek gazdagítása érdekében kimagasló érdemeket szerzett.

A díjat egy évben legfeljebb kettő személynek, vagy közösségnek lehet odaítélni, de ez a szám - rendkívüli esetben a polgármester javaslata alapján - maximum kettővel növelhető.

Az Ezüst Pelikán Díj az odaítélését tanúsító igazolványból, a díjat jelképező képzőművészeti alkotásból és pénzjutalomból áll.

Szolnok Díszpolgára cím

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése tiszteletének és megbecsülésének jeléül Szolnok Díszpolgára címet alapított az országos vagy nemzetközi hírnévre szert tett, szolnoki kötődésű, magyar vagy külföldi állampolgárok munkásságának elismerésére. A kitüntetést azok kaphatják, akik az egyetemes emberi kultúra gazdagítása, az emberek közötti megértés, a tudományos, technikai, gazdasági fejlődés érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek, és aki e cím viselésével Szolnok jó hírnevét a város és az ország határain túl öregbítik.

Az elismerés kivételes jellegére tekintettel díszpolgári címet az önkormányzat legfeljebb évente egy személynek adományozhat. 2021. évtől rendkívüli esetben - a polgármester javaslata alapján - további két fő díjazására sor kerülhet.

A díszpolgári címmel díszoklevél, a város címerével díszített képzőművészeti alkotás, a cím viselésére jogosító igazolvány, valamint a város címerét ábrázoló jelvény jár. Posztumusz díjazás esetén díszoklevelet kap a kitüntetett hozzátartozója.

Városunk e két kitüntetésére javaslatot tehet minden természetes és jogi személy vagy közösség. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, címét és az elismerni kívánt tevékenység ismertetését. A javaslatokat 2024. április 30-ig írásban kell eljuttatni Szolnok Megyei Jogú Város polgármesteréhez. Amennyiben a díj adományozására javaslatot tevő a felterjesztésében ezt kifejezetten kéri, felterjesztését a soron következő évben is figyelembe kell venni a döntés meghozatalakor, ha a felterjesztett személy díjadományozásban a felterjesztés évében nem részesül.

A díjakat Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzata a 2024. évi Szolnok Napi Gálán ünnepélyes keretek között adja át.

 

Szalay Ferenc, Szolnok Megyei Jogú Város Polgármestere

Helyi hírek SzolnokSzolnok Díszpolgára címEzüst Pelikán Díj