2024.06.25, Kedd

Jók között a legjobbak... Megyei Tűzoltó Nap Túrkevén

2016.05.04. 09:09

A tűzoltók védőszentjéhez, Szent Flóriánhoz kötődő ünnepen elismerésben részesítették a Szolnok megye legkiválóbb tűzoltóit.

A tűzoltók védőszentjéhez, Szent Flóriánhoz kötődő ünnepen elismerésben részesítették a megye legkiválóbb tűzoltóit. A kettős ünnepségen a túrkevei tűzoltóság fennállásának 125 éves évfordulóját is megünnepelte a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság.

 

„Minden ember természetes igénye, hogy biztonságban élhessen, nyugalomban tölthesse napjait. Ez a kívánság érzelmi és a fizikai biztonságra egyaránt vonatkozik. Ami a kérdés fizikai részét illeti: szeretjük abban a tudatban álomra hajtani a fejünket, hogy biztonságunkat, egészségünket, semmi nem fenyegeti, vagy ha mégis, akkor gyorsan jön a segítség, van kire számítanunk.” Ezekkel a szavakkal kezdte ünnepi beszédét Matuska Zoltán tű. ezredes, igazgató, aki Túrkevén köszöntötte az állományt a Megyei Tűzoltó Nap, valamint a túrkevei tűzoltóság 125 éves jubileuma alkalmából.

Matuska Zoltán tű. ezredes, megyei igazgató beszédében így fogalmazott: „Legyen szó akár lelki, akár testi biztonságunkról, mi magunk tudjuk a legtöbbet tenni saját védelmünkben. Ehhez elsősorban figyelem és nagy felelősségtudat szükséges. A figyelem és felelősségtudat egyúttal abban is segít bennünket, hogy a sajátunkon kívül a másik ember biztonságát se veszélyeztessük, sőt lehetőség szerint azt meg is erősítsük. Ma, Szent Flórián ünnepéhez kapcsolódva azokat a kollégákat köszöntjük, és azok előtt tisztelgünk, akik hivatásuknak választották embertársaik, a közösség szolgálatát. Tisztelgünk azok előtt, akik a hivatásos állomány mellett önkéntesként vállalnak szolgálatot a kárfelszámolásban. A védekezésben résztvevők nem csak ma, de az év minden napján megérdemlik a társadalom legnagyobb fokú megbecsülését, elismerését. Ez a hivatásosokra és az önkéntesekre egyaránt érvényes. Nélkülözhetetlen szerepe van annak a szolgálatnak, amelyet biztonságunk, illetve életünk, tulajdonunk, környezetünk biztonsága érdekében végeznek.

Az ünnepségen rövid összefoglaló hangzott el Túrkeve tűzvédelmének tragédiákkal és sikerekkel tarkított krónikájáról, majd a legkiválóbbak elismerése következett.

Pintér Sándor belügyminiszter Bátorságért Érdemjelet adományozott Domonics József főtörzsőrmesternek, szolnoki tűzoltónak, aki egy lakástűz során akadályozta meg, hogy egy propán-bután palack felrobbanjon, és nagy pusztítást okozzon.

Pintér Sándor belügyminiszter ötvenedik születésnapja alkalmából emléktárgyat adományozott Buzás Tibor tű. ezredesnek, a JNSZ MKI igazgatóhelyettesének.

Dr. Tollár Tibor tű. vezérőrnagy, főigazgató Bede Bélánénak főigazgatói ajándéktárgyat adományozott, több évtizedes kimagasló munkájáért.

A főigazgató tanácsosi címet adományozott Répa Jenő közalkalmazottnak, a Tiszafüredi HTP munkatársának.

Matuska Zoltán tű. ezredes, megyei katasztrófavédelmi igazgató elismerésben részesítette dr. Tótáné Nagy Éva tű. századost, Erdei Mihály tű. főtörzsőrmestert, Szűcs Krisztián tű. századost, Koós Zoltán tű. századost, Csibra Zsolt tű. századost, Vajó Sándor tű. őrnagyot, Káli István tű. főtörzsőrmestert, Gál Krisztián tű. zászlóst, Sziráki József tűzoltó főtörzsőrmestert, és Szabó Judit kollégánkat.

Az ünnepen elhangzott, hogy Sörös Tibor túrkevei tűzoltó-parancsnok miniszteri elismerésben részesül, amit a Magyar Tűzoltó Szövetség ünnepén vehet majd át.

Az Országos Tűzoltó Szövetség valamint a Megyei Tűzoltó Szövetség elismeréseit Felkérem Kurgyis János nyá. tű. ezredes adta át. Emléktárgyat kapott a Mentő és Tűzoltó Egyesület Túrkeve, Gróf Széchenyi Ödön Emlékplakett pedig Vida Tamás, Túrkeve polgármestere

10 éves szolgálatáért Tűzoltó Szolgálati Érmet kapott Nagyné Ducza Ilona, Nagy Jánosné, Vékony Ildikó, Boros Katalin távol, Ábrahám Károly távol, dr. Szabó Zoltán és Lucza Ferenc Balázs, húsz éves szolgálatáért Sörös Tibor, huszonöt éves hűségéért Vékony Zoltánt ismerték el. Harminc éves szolgálatáért Tűzoltó Szolgálati Érmet kapott Füleki András, ötven éves tűzoltó múltjáért Debreczeni Sándort és posztumusz Bútor Sándort ismerték el.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendészeti és Közbiztonsági díját idén a közgyűlés Nagy Róbert tű. alezredesnek, a szolnoki katasztrófavédelmi kirendeltség-vezetőnek ítélte oda. A díjat személyesen adta át Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke.

Boldog István országgyűlési képviselő szintén ezen az ünnepen adta át Kovács Sándor törökszentmiklósi parancsnok elismerését. Szolnok megyei Jogú Város Polgármestere. Szalay Ferenc nevében Matuska Zoltán tű. ezredes nyújtott át ajándékcsomagot Skumát Péter tű. zászlósnak.

Tiszazugi Önkormányzatok Szövetsége nevében Magyar Bálint, Öcsöd polgármestere idén Czakó Tibor tű. főtörzsőrmester munkáját méltányolta a Tiszazug Tűzoltója címmel. Karcag kiválóságait Karczagi Nagy László képviselő méltatta, Halasi András tű. törzsőrmester, Erdei Attila tű. főtörzsőrmester, és Tóth Gábor tű. főtörzsőrmester érdemesült a legjobbnak. Herczeg Zsolt Mezőtúr polgármestere képviseletében Batta Attila Viktor alpolgármester jutalmazta Sőrés Zoltán tű. főtörzsőrmestert, Ugrai Géza tű. törzsőrmestert. Kunszentmárton városvezetője Wenner-Várkonyi Attila polgármester Kovács Miklós tű. főtörzsőrmesternek, Hajdú Attila tű. főtörzsőrmesternek és Csató László tű. főtörzsőrmesternek nyújtott át ajándékcsomagot. Markóth Imre, törökszentmiklósi polgármester Hagyó István tűzoltó kollégánk munkáját ismerte el.

Pernyész Tamás címzetes tű. főtörzsőrmester április 3-án, a Város Napján kapta meg a"Jászberény Város közbiztonságáért díjat" Jászberény Város Önkormányzatának Ügy- és Közrendi Bizottsága informatikai és irodai bútorok beszerzését támogatta 1,5 millió Ft nagyságban, amely a jászberényi tűzoltó kollégák munkáját és napi kényelmét szolgálják a hétköznapokban.

Az ünnepség koszorúzással folytatódott, a hajdani laktanya emléktáblájánál hajtott fejet az állomány. Majd egy különleges kiállítással folytatódott a program. E korabeli egyenruhákat felvonultató kiállítás a református templom karzatán kapott helyet, a gyűjtemény becses darabjait pedig Túri János tű. őrnagy, szeghalmi tűzoltó-parancsnok bocsátotta rendelkezésre. A kiállítás a túrkevei tűzoltó egyesület anyagával, és egy rajzverseny pályamunkáival egészült ki. 

forrás: jasz.katasztrofavedelem.hu

Galéria

Helyi hírektűzoltóságSzent FlóriánTúrkeve