2022.07.01, Péntek

Ezüst Pelikán Díjra és Szolnok Díszpolgára címre várják a javaslatokat

Szolnok

2017.03.23. 07:51

A város e két kitüntetésére javaslatot tehet minden természetes és jogi személy vagy közösség. A javaslatnak tartalmaznia kell a díjra méltónak tartott személy, illetve közösség nevét, címét és az elismerni kívánt tevékenység ismertetését, melyeket 2017. április 30-ig írásban kell eljuttatni Szolnok Megyei Jogú Város polgármesteréhez. A díjakat 2017. szeptember 1-jén, Szolnok Város napján ünnepélyes keretek között adják át.

Hirdetés

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése tiszteletének és megbecsülésének jeléül Ezüst Pelikán Díjat alapított azok részére, akik a város fejlesztése, szellemi és tárgyi értékeinek gyarapítása érdekében kiemelkedő teljesítményt nyújtottak. A díj olyan személynek, vagy közösségnek adományozható, aki Szolnok fejlesztése, gazdasági-, társadalmi-, tudományos-, oktatási-, művészeti-, testnevelési értékeinek és eredményeinek gazdagítása érdekében kimagasló érdemeket szerzett.

A kitüntetést egy évben legfeljebb két személynek, illetve közösségnek lehet odaítélni, de ez a szám - rendkívüli esetben a polgármester javaslata alapján - maximum eggyel növelhető.

Az Ezüst Pelikán Díj az odaítélését tanúsító igazolványból és a díjat jelképező képzőművészeti alkotásból áll.

A javaslatokat 2017. április 30-ig írásban kell eljuttatni Szolnok Megyei Jogú Város polgármesteréhez.

 

Szolnok Megyei Jogú Város Közgyűlése Szolnok Díszpolgára címet alapított az országos vagy nemzetközi hírnévre szert tett, szolnoki kötődésű, magyar vagy külföldi állampolgárok munkásságának elismerésére. A kitüntetést azok kaphatják, akik az egyetemes emberi kultúra gazdagítása, az emberek közötti megértés, a tudományos, technikai, gazdasági fejlődés érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek, és aki e cím viselésével Szolnok jó hírnevét a város és az ország határain túl öregbítik.

Díszpolgári címet évente legfeljebb egy személynek adományozhat az önkormányzat, de rendkívüli esetben, a polgármester javaslata alapján még egy személy kaphat ilyen címet, akár posztumusz módon is.

A díszpolgári címmel díszoklevél, a város címerével díszített emlékplakett, a cím viselésére jogosító igazolvány, valamint a város címerét ábrázoló jelvény jár. Posztumusz díjazás esetén díszoklevelet kap a kitüntetett hozzátartozója.

A javaslatokat 2017. április 30-ig írásban kell eljuttatni Szolnok Megyei Jogú Város polgármesteréhez.

 

 

KitekintőSzolnokEzüst Pelikán DíjSzolnok Díszpolgára címSzolnok Város napja