2019.06.18, Kedd

Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola