2024.05.27, Hétfő

Tiszavirágzás, mint védett fajain védelme

2016.06.18. 14:22

A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2016 évben, a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordít a Tisza-folyó élővilágának védelmére, különösen a védett fajokra.

A Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság 2016 évben, a korábbi évekhez hasonlóan kiemelt figyelmet fordít a Tisza-folyó élővilágának védelmére, különösen a védett fajokra.

Hazánk egyik védett rovar faja a TISZAVIRÁG (Palingenia longicauda).

A védett egyedek állományára fokozott veszélyt jelent a horgászat céljából történő jogellenes elpusztítás, az állat gyűjtése, tekintettel arra, hogy e faj napjainkra csak a Tiszán, illetve egy-két mellékfolyóján (Körös) található meg.

  • A jogszabály a tiszavirág természetvédelmi értékét 10.000 forintban állapította meg egyedenként, ezért az élő és az elhullott egyedek gyűjtése egyaránt tilos. A természet védelméről szóló törvény alapján tilos a védett állatfajok egyedének elpusztítása. A felügyelőség engedélye szükséges védett állatfaj egyedeinek gyűjtéséhez, befogásához, elejtéséhez, birtokban tartásához.
  • Szabálysértést követ el és százötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújtható az, aki védett élő szervezet egyedét jogellenesen elpusztítja.
  • Amennyiben a befogott, begyűjtött példányok összértéke az 50.000 forintot meghaladja, akkor lopás bűncselekmény is megvalósul.
  • Amennyiben az elkövető valamilyen eszközzel felszerelkezve a rovarok telepét ássa fel, ebben az esetben természetkárosítás bűncselekményt is elkövetheti, ugyanúgy akkor is, ha jelentős mennyiségű egyedet gyűjt.
  • Szintén büntetőjogi kategória az is, ha a rajzásba az elkövető kisgéphajóval szándékosan belehajt, és megzavarja, elpusztítja a kérészeket.

Ezen cselekmények megelőzése céljából a Tiszai Vízirendészeti Rendőrkapitányság állománya az illetékességi területén folyamatos adatgyűjtést végez arra vonatkozóan, hogy mikor várható a kérészek tömeges rajzása. Ezen időszakban fokozott ellenőrzést végeznek a kapitányság illetékességi területén a természetvédelmi őrökkel, a polgárőrség vízi tagozatával és a halászati őrökkel.

Mindenki érdeke, hogy ez a Magyarországon is ritka állatfaj megmaradjon a következő generációnak is, Ők is tudjanak gyönyörködni a Tisza virágzásában !

forrás: police.hu

Galéria

Helyi hírektiszavirágzás