2024.06.26, Szerda

Megtartotta alakuló ülését a Pallasz Athéné Egyetem konzisztóriuma

Pallasz Athéné Egyetem

2017.02.22. 17:21

Az alakuló ülést megelőzően ünnepélyes keretek között Szabó István, az Emberi Erőforrások Minisztériuma Felsőoktatás- és Kutatásstratégiai Főosztály vezetője adta át a konzisztóriumi tagok megbízólevelét. Az öttagú stratégiai tanácsadó testület tagjai elnökként Csizmadia Norbertet választották meg. A testület az első ülésén elfogadta az ügyrendjét és munkatervét.

A konzisztórium feladatairól és hatásköréről szólva az ülésen elhangzott, hogy a testület közreműködőként segíti a Pallasz Athéné Egyetem stratégiai döntéseinek megalapozását, valamint az intézmény gazdálkodási tevékenységének szakmai támogatását és ellenőrzését. Az intézményfejlesztési terv, a költségvetés, az éves beszámoló és a vagyongazdálkodási terv, a gazdasági következményekkel járó döntések, csak a konzisztórium előzetes egyetértésével kerülhetnek az intézmény szenátusa elé.

A Konzisztórium elnökeként megválasztott Csizmadia Norbertet, a Pallas Athéné Geopolitikai Alapítvány kuratóriumi elnökét munkájában segíti Bíró Attila, a Knorr-Bremse Fékrendszerek Kft. vezérigazgatója, Takács Gyula, a HILTI Szerszám Kft. ügyvezető igazgatója, valamint Finta Zinta, az egyetem kancellárja és Dr. Ailer Piroska az egyetem rektora.

A konzisztórium 2017. február 21-én tartott alakuló ülésén elfogadta a testület ügyrendjét, valamint megtárgyalta munkatervét, amely a testület működésének, összehívásának, tanácskozásának a rendjét szabályozza.

A konzisztóriumi testület fontosnak tartja az intézmény oktatási, kutatási funkciója mellett a társadalom és a gazdasági élet felé való nyitottság növelését, a duális képzés keretében az oktatási és vállalati szféra stratégiai együttműködését, a gazdasági és társadalmi környezet, az új egyetem, az épülő campus létrehozásának és a város fejlesztéseinek összhangját, amely megteremti az alapját és jövőjét egy gazdaságilag erős, élhető, dinamikusan fejlődő városnak.

A Pallasz Athéné Egyetem részéről Finta Zita kancellár asszony kiemelte, hogy a felsőoktatási stratégiával összhangban a munkaerő-piaci elvárások rendkívül fontosak, és az ahhoz igazodó képzési struktúra kialakítása. Hozzátette továbbá, hogy a testület egyetértett az egyetem azon stratégiai céljával, mely szerint létrehozói elkötelezettek abban, hogy a jogelődök hagyományait megőrizve és az integráció eredményeit megerősítve a képzési profiljába tartozó tudományterületeken Magyarország, illetve a közép- és kelet-európai térség egyik vezető felsőoktatási intézményévé váljon.

AktuálisSzolnokfelsőoktatásKecskemétkonzisztóriumPallasz Athéné Egyetem