2024.05.22, Szerda

Elfogadták Martfű környezetvédelmi programját

2016.05.25. 13:27

Elfogadta a képviselő-testület Martfű város a 2016-2021. közötti időszakra szóló környezetvédelmi programját.

Elfogadta a képviselő-testület Martfű város a 2016-2021. közötti időszakra szóló környezetvédelmi programját. A sorban harmadik önkormányzati környezetvédelmi program tartalmazza a korábban meghatározott célok megvalósulását, valamint azokat az eredményeket, melyek a különböző uniós és hazai pályázati forrásokból illetve helyi önkormányzati költségvetési finanszírozással jöttek létre, az önkormányzat környezetvédelmi célkitűzéseit, azok forrásait, költségigényét, ütemezését és megvalósulásuk nyomon követését is.

A program elkészítésére a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény alapján került sor. A törvényi előírásnak megfelelően, a Környezetvédelmi Program tervezetét a JNSZ Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya, Szolnoki Járási Hivatala Földhivatali Osztálya, Népegészségügyi Főosztálya, a JNSZ Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Hatósági Osztálya (vízügyi szakterület), a Közép-Tiszavidéki Vízügyi Igazgatóság valamint a JNSZ Megyei Önkormányzat is véleményezte.

A települési környezetvédelmi program céljainak, feladatainak meghatározása az önkormányzat 2016-2020 évekre szóló programja, rendezési terve, a 4. Nemzeti Környezetvédelmi Program, valamint a magasabb szintű tervek, jogszabályi előírások figyelembevételével történt.

A környezetvédelmi program átfogó képet nyújt a város környezeti állapotáról, a felszíni és felszín alatti vizek, a levegő minőségéről, a kommunális szennyvíztisztításról, a természet- és tájvédelemről, a település területének művelési ágak szerinti megoszlásáról, a demográfiai változásokról, a lakosság egészségügyi állapotáról, a település zöldfelület gazdálkodásáról, a környezet és a közterületek tisztaságáról, a hulladékgazdálkodásról, az energiahatékonyságról és a helyben rendelkezésre álló megújuló energiaforrások felhasználásáról, a közlekedési feltételekről, a bel- és csapadékvíz elvezetésről, az épített környezetről, a zaj- és rezgésvédelemről, a környezetbiztonságról, a környezeti nevelés és a társadalmi részvétel fontosságáról.

A program számot ad az elmúlt öt évben, vissza nem térítendő állami és európai uniós támogatással megvalósult energetikai beruházásokról is, amelyek eredményeként az önkormányzat intézményeinél a fosszilis energia felhasználás jelentősen csökkent. Aföldgáz energia felhasználás 58,4%-kal lett kevesebb, a villamos energia felhasználás pedig a napelemes rendszerek telepítése eredményeként 45,6%-kal csökkent, mely maga után vonta a CO2 kibocsátás 53%-os csökkenését is.

A környezetvédelmi program ötéves időszakára megfogalmazott célok között szerepel többek között a régi acél és eternit vízvezetékek cseréje, a Bata lakótelepen a szennyvíz és csapadékvíz hálózat különválasztása, fűtéskorszerűsítéssel, épületszigeteléssel a fosszilis energiahordozók felhasználásának csökkentése, az allergén növények, főként a parlagfű terjedésének megakadályozása, az egészségügyi szűrések bővítése, a zöldfelület gazdálkodás terén a növényállomány szükséges megújítása a Tisza Ipartelep és a Bata lakótelep közötti területen, a szelektív hulladékgyűjtés fontosságának tudatosítása a lakosság körében, a településen keletkezett építési-bontási hulladékok szervezett gyűjtése és hasznosítása, a klímavédelem, a megújuló energiaforrások részarányának további növelése, a Kengyel - Martfű és Cibakháza - Tiszaföldvár - Martfű kerékpárutak megépítésének elősegítése, a belterületi kerékpárút felújítása, forgalomszabályozási terv készítése, bel- és csapadékvíz elvezetés a város belvízzel veszélyeztetett részein, önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése, szociális város rehabilitációs program megvalósítása - szegregátumok épület felújításai és további térfigyelő kamerák telepítésével, a közbiztonság növelése is.

– A környezetvédelmi program fontos dokumentuma az önkormányzatnak. Az ebben leírtak segítik, hogy élhető legyen a város – hangsúlyozta a képviselő-testületi ülésenGonda Istvánné. – A program részletes elemzés és tájékoztatás, hogy az elmúlt években mi valósult meg környezetünk védelme érdekében Martfűn. Városunk alpolgármestere arra is felhívta a figyelmet, hogy ezt az anyagot saját helyi szakembereink készítették el.

A környezetvédelmi program készítését Baloghné Juhász Erzsébet környezeti menedzser szaküzemmérnök fogta össze. A polgármesteri hivatal műszaki irodavezetője bízik abban, hogy a jövőben is ilyen eredményes lesz a város a környezetvédelmi beruházások terén, köszönhetően az önkormányzat sikeres pályázati tevékenységének.

forrás: martfu.hu

Galéria

Helyi hírekMartfűkörnyezetvédelmi beruházáskörnyezetvédelmi program