2024.06.13, Csütörtök

48 milliárd forintnyi beruházás lesz a Kötivizig területén

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat

2017.02.20. 09:50

Soros ülését tartotta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés, melyen szakmai beszámolók hangzottak el a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Karcagi és Tiszafüredi Járási Hivatalának tevékenységéről, és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság 2020-ig tervezett fejlesztéseiről. A testület elfogadta a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletét, jóváhagyta a Megyei Értéktár Bizottság 2016. évi tevékenységéről szóló beszámolót és módosította a kitüntető címek adományozási rendjéről szóló rendeletet.

Napirend előtti képviselői kérdésre a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében beadott kérelmekkel kapcsolatban Kovács Sándor, a megyei közgyűlés elnöke elmondta, hogy folyamatos az egyeztetés a Nemzetgazdasági Minisztérium Európai Uniós Források Felhasználásáért Felelős Államtitkárságával. Folyamatban van a benyújtott támogatási kérelmekkel kapcsolatos döntési eljárás. Oláh Gábor helyettes államtitkártól érkezett tájékoztatás alapján a TOP-os döntésekről szóló értesítések március végéig megérkeznek a településekhez, az előlegek kiutalása várhatóan áprilisban megtörténik – tette hozzá Kovács Sándor.

Lovas Attila, a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság igazgatója beszámolójában elmondta, a 2014-2020-as európai uniós költségvetési időszakban a megelőző ciklushoz képest nagyobb értékű vízügyi fejlesztés valósulhat meg a KÖTIVIZIG területén. Szóbeli kiegészítésként elhangzott, hogy összesen 9 projektben érintett a szervezet, 48 milliárd forint a beruházások összértéke. A projektek közül a tiszai hullámtér és az árvízi védvonalak fejlesztése emelkedik ki, ennek a két projektnek köszönhetően 38 km hosszan erősödik meg védvonal a Közép-Tisza vonalán. 
A tájékoztatóból kiderül még, hogy a jövőben egyebek közt elkezdődik a jászsági vízgazdálkodási rendszer rekonstrukciójának első üteme, és rekonstrukciós munkákat végeznek a Kiskörei Vízlépcsőn.

 

Az elmúlt 5 év pályázati tapasztalatait figyelembe véve döntött a Közgyűlés a „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke”, a „Települési környezetért”, az „Ifjúságbarát Önkormányzat” és az „Idősbarát Önkormányzat” címek adományozási rendjének módosításáról. A „Jász-Nagykun-Szolnok Megye Turisztikai Értéke” cím elnyerésére turisztikai szolgáltatásokkal és termékekkel lehet pályázni mostantól (a pályázaton szálláshelyek, vendéglátóhelyek, termál- és gyógyfürdők, kiállítóhelyek, rendezvények, illetve egyéb turisztikai attrakció „gazdái” indulhatnak). A kitüntető cím érvényessége 3-ról 5 évre emelkedett.


Rózsa Lajos, a Megyei Értéktár Bizottság elnöke beszámolójában elmondta, 2016. évben a legtöbb javaslat a kulturális örökség kategóriában érkezett. Ezt követte az agrár- és élelmiszergazdaság és az épített örökség kategória. Jelenleg 62 érték található a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Értéktárban. A bizottság elnöke beszámolt a múlt héten zajlott nemzeti értékekről szóló vetélkedő eredményeiről is.

 

605 millió Ft bevételi és kiadási főösszeggel fogadta el a Közgyűlés a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 2017. évi költségvetését, mely egyebek közt az alábbi feladatok ellátására nyújt fedezetet:

- a 2014-2020 közötti Európai Uniós fejlesztési ciklusban a megyébe dedikált források felhasználásának biztosítása a megyei integrált területi programban foglaltak szerint,
- a megyei források felhasználásához kapcsolódó projektgenerálási és döntés-előkészítési feladatok ellátása,
- a megyei önkormányzat elnyert projektjeihez – megyei foglalkoztatási paktum, valamint megyei éghajlat-változási platform – kapcsolódó feladatok ellátása és a szükséges feltételek biztosítása,
- a megyei területi tervek - területfejlesztési koncepció, területrendezési terv, területfejlesztési program – országos dokumentumokkal párhuzamos felülvizsgálata,
- a megyei turizmus újrapozícionálásának koordinálása, megújuló turizmusfejlesztés,
- a megyei önkormányzat társadalmi kapcsolatainak elmélyítése a megyei kitüntető díjak és címek rendszerén, a partnerségi kapcsolatok kiterjesztésének folytatásán, és a lakossági szűrőprogram fenntartásán keresztül,
- a kialakult nemzetközi együttműködések fejlesztése, a hagyományos rendezvények megtartása, a határon túli magyarsággal a kapcsolatrendszer bővítése,
- a kommunikációs, a marketing és PR tevékenység hatékonyabbá tétele,
- a megyei sporttevékenységgel kapcsolatos feladatok elvégzése,
- a nemzetiségi önkormányzat működésének segítése.

 

GazdaságKötivizigJász-Nagykun-Szolnok Megyei KözgyűlésJász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat